Decizii BRD: 70% din profit va fi distribuit, iar acţionarii băncii vor primi dividende în valoare de 0,73 lei/acţiune pentru 2016

20 apr 2017 Autor: Corina Zamfir

Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) BRD, care s-a reunit astăzi la Bucureşti, a dezbătut şi a aprobat o serie de decizii printre care distribuirea a 70% din profitul distribuibil de 728,28 milioane de lei obţinut în 2016, fixarea dividendului brut la 0,73 lei/acţiune şi bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017, se arată într-un comunicat al BRD.

La întâlnire, care a fost împărţită în două şedinţe: Ordinară şi Extraordinară, au fost prezenţi acţionari reprezentând  85,76% din capitalul social al băncii.

“AGA Ordinară a dezbătut şi aprobat situaţiile financiare anuale individuale şi consolidate la 31 decembrie 2016, pregătite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aşa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, însoţite de Raportul Anual al Consiliului de Administraţie la nivel individual şi consolidat şi de Raportul auditorului financiar al băncii, descărcarea de gestiune a administratorilor BRD pentru exerciţiul financiar al anului 2016, propunerea Consiliului de administraţie de distribuire a 70% din profitul distribuibil de 728.280.960 lei, fixarea dividendului brut la 0,73 lei / acţiune, plata dividendelor în data de 30 mai 2017 şi data plăţii amânate  de 30 noiembrie 2017, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 şi programul de activitate pe exerciţiul financiar al anului 2017, remuneraţia cuvenită administratorilor neexecutivi pentru exerciţiul financiar al anului 2017 şi limitele generale privind remuneraţiile suplimentare ale administratorilor şi  remuneraţia directorilor, precum şi numirea societăţii Ernst & Young Assurance Services S.R.L. în calitate de auditor financiar al băncii pentru anul financiar 2017.”

De asemenea, AGA Ordinară a aprobat numirea lui Benoît Jean Marie Ottenwaelter în calitate de administrator neexecutiv, pentru un mandat de 4 ani, reînnoirea mandatului de administrator neexecutiv al lui Jean-Luc André Joseph Parer şi împuternicirea domnului Giovanni Luca Soma - Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii, să semneze, în numele băncii, Contractul de administraţie cu aceştia.

AGA Extraordinară a avut pe ordinea de zi şi a aprobat modificarea Actului Constitutiv al băncii.

 

 
Cuvinte cheie:
financiar
, aprobare
, brd
, actionari
Vizualizari:
Printeaza
zf.ro
Abonează-te la Închide