Includerea companiilor mari în schema de garantare a dus la majorarea depozitelor bancare garantate cu 30% în T4

2 mar 2016 Autor: Liviu Popescu

Depozitele garantate, adică cele care nu depăşesc pla­fonul de 100.000 de euro echi­valent în lei, ale per­soa­nelor fizice şi ale com­paniilor la cele 29 de bănci membre ale Fondului de Garan­ta­re a Depozitelor Bancare (FGDB) în­sumau 219 mld. lei la finele anului 2015, cu 26,5% peste nivelul înregistrat în luna septembrie a aceluiaşi an, po­tri­vit datelor Fondului. Spre com­paraţie, în septembrie 2015 aceste depo­zite erau de 173 mld. lei.

Creşterea a fost determinată ex­clu­siv de lărgirea sferei de garantare a de­pozitelor ca urmare a intrării în vi­goa­re, din 14 decembrie, a noii legis­laţii în do­meniul garantării depozitelor.

„În prezent, toţi deponenţii per­soa­ne fizice beneficiază de protecţia FGDB întru­cât prin noua lege au fost eliminate exclu­derile de la garantare ce pri­veau persoanele fi­zice care aveau cali­tate de administratori, di­rec­tori, mem­bri ai consiliului de su­praveghere, au­ditori, acţionari semnificativi ai insti­tuţiei de credit în cauză, precum şi mem­brii familiilor acestora“, menţio­nează re­prezentanţii FGDB.

Continuarea pe ZFCorporate

ZF Corporate este serviciul de business intelligence al Ziarului Financiar. Pentru a putea avea acces la informatii trebuie să vă abonaţi la ZF Corporate sau la unul din cele 12 fluxuri ale sale, profilate pe sectoare de activitate (Bănci, Retail, Agricultură, Energie şi altele) - vezi prezentarea video a ZFCorporate. Detalii de abonare la ZF Corporate: Alexandru Matei (tel. fix: 0318.256.286) sau trimiteţi un email cu datele dumneavoastră de contact prin care solicitaţi informaţii şi abonare la adresa alexandru.matei@zf.ro. Veţi fi contactat în maximum o oră.

Articol publicat în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 02.03.2016

 
Cuvinte cheie:
garantare
, depozite
, companii
, majorare
, fond
Vizualizari:
Printeaza
zf.ro
Abonează-te la Închide