Politica monetară a revenit în 2016 în era reducerii RMO la valută. BNR le-a dat băncilor înapoi circa 1 mld. euro

30 dec 2016 Autor: Claudia Medrega

Reducerea creditării în valută şi con­so­lidarea nivelului adec­vat al rezervelor valu­tare au de­ter­minat banca centrală să rela­xe­ze politica monetară în 2016, spre surprin­de­rea analiş­ti­lor, pe palierul ra­telor rezervelor minime obli­ga­torii (RMO) la valută, care au fost ajustate de două ori, de la 14% la 12%, în ianuarie, şi, ulterior, până la 10%, Banca Naţională dând băncilor înapoi, cumulat, aproxi­mativ 1 mld. euro.

Prin reducerea RMO la valută BNR le-a furnizat băncilor fon­duri cu care să plătească din datorii şi su­fi­cientă lichiditate pentru a putea să dea credite în valută fără să mai depindă de finanţările de la acţionari. Însă, nu prea mai există cerere solvabilă, creditarea în valută fiind pe un trend descendent în ultimii ani în condiţiile în care costul împru­muturilor în lei s-a apropiat de dobânzile la cele în valută, iar clienţii potenţiali au preferat să nu îşi mai asume riscul valutar. În aceste condiţii, insti­tu­ţiile de credit au avut posibilitatea să decidă să ram­bur­seze o parte din resurse la băncile-mamă.

„Dată fiind reducerea creditării în va­lu­tă, consolidarea nivelului adecvat al rezer­ve­lor valutare (33,1 mld. euro la sfârşitul lui au­gust 2016) şi îmbunătăţirea structurii aces­tora, CA al BNR a decis reducerea ratei re­zer­vei minime obligatorii aplicabile pasi­ve­lor în valută ale instituţiilor de credit la ni­velul de 10% de la 12% începând cu perioa­da de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2016. Măsura vizează continuarea armo­ni­zării me­ca­nismului rezervelor minime obli­ga­torii cu stan­dardele şi practicile în materie ale Băncii Cen­trale Europene şi ale prin­ci­palelor bănci centrale din statele membre ale Uniunii Europene“, aşa a justificat boardul BNR a doua decizie din acest an de reducere a RMO la valută.

Continuarea pe ZFCorporate

ZF Corporate este serviciul de business intelligence al Ziarului Financiar. Pentru a putea avea acces la informatii trebuie să vă abonaţi la ZF Corporate sau la unul din cele 12 fluxuri ale sale, profilate pe sectoare de activitate (Bănci, Retail, Agricultură, Energie şi altele) - vezi prezentarea video a ZFCorporate. Detalii de abonare la ZF Corporate: Alexandru Matei (tel. fix: 0318.256.286) sau trimiteţi un email cu datele dumneavoastră de contact prin care solicitaţi informaţii şi abonare la adresa alexandru.matei@zf.ro. Veţi fi contactat în maximum o oră.

 
Cuvinte cheie:
valuta
, reducere
, politica monetara
, banci
, bnr
, revenire
, rezerve
Vizualizari:
Printeaza
zf.ro
Abonează-te la Închide