Bursa are undă verde de la ASF pentru lansarea AeRO

12 dec 2014 Autor: Ioana Tudor

Din anul 2010, Bursa de Valori Bucureşti operează un sistem alternativ de tranzacţionare cu scopul de a oferi acces la tranzacţionare companiilor nou-înfiinţate, însă foarte puţine societăţi au accesat sistemul pentru a se finanţa

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a primit avizul de la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) pentru noile reguli de funcţionare ale sistemului alternativ de tranzacţionare denumit AeRo (Alternative Exchange Romania), destinat în prin­cipal finanţării firmelor mici şi mijlocii cu potenţial ridicat de creştere.

Bursa va anunţa în perioada următoare data la care va fi relansat sistemul alternativ. În septembrie, oficialii BVB anunţau că au în plan relansarea ATS-ului până la finalul acestui an şi că punerea în funcţiune depinde de obţinerea apro­bărilor ASF.

Din anul 2010, bursa operează un sistem alternativ de tranzacţionare cu scopul de a oferi acces la tranzacţionare companiilor nou-înfiinţate, însă foarte puţine societăţi au accesat sistemul pentru a se finanţa.

O companie se poate lista pe acest sistem dacă are o valoare estimată de minimum 250.000 de euro, pachetul de acţiuni scos la vânzare este de cel puţin 10% sau compania are un număr minim de 30 de acţionari. Companiile vor fi ajutate în procesul de listare pe AeRO de un consultant autorizat.

Documentaţia necesară pentru admiterea la tranzacţionare pe AeRO ce trebuie depusă la bursă cuprinde o cerere de admitere la tranzacţionare, un document de prezentare, ultimele situaţii financiare (anuale şi semestriale), dovada plăţii comisionului de procesare către BVB, precum şi contractul încheiat cu un consultant autorizat, potrivit reglementărilor avizate de ASF.

În plus, societăţile dornice să se finanţeze prin AeRO trebuie să depună la bursă o copie a certificatului de înregistrare a acţiunilor, emis de ASF, şi a certificatului de înregistrare la Registrul Comerţului sau altă autoritate competentă, precum şi decizia organului statutar al firmei privind tranzacţionarea pe ATS. Actele necesare includ şi dovada încheierii contractului cu Depozitarul Central sau, după caz, confirmarea Depozitarului privind întrunirea condiţiilor aferente în cazul în care operaţiunile de registru se realizează de către alt depozitar.

Firmele ale căror acţiuni se tranzacţionează pe ATS sunt obligate să transmită bursei rapoartele anuale şi semestriale, precum şi rapoarte curente referitoare la principalele evenimente apărute în activitatea societăţii. Rapoartele anuale vor cuprinde situaţiile financiare anuale, notele la situaţiile financiare, raportul administratorilor şi raportul auditorului financiar, iar cele semestriale vor include bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, împreună cu raportul administratorilor. Dacă firma listată pe AeRO întocmeşte rapoarte trimestriale, acestea vor fi transmise şi BVB.

Bursa va monitoriza tranzacţionarea pe ATS şi va colabora în condiţiile legii cu ASF.

Articol publicat în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 12.12.2014

 

Cuvinte cheie:
asf
, AeRO
, bursa
, lansare
, bvb
, tranzactionare
Vizualizari:
Printeaza
zf.ro
Închide