Gigantul minier Glencore încheie un acord de referinţă pentru preţul cărbunelui industrial: plus 50% faţă de anul trecut

26 oct 2016 Autor: Catalina Apostoiu

Gigantul minier Glencore a ob­ţinut un preţ de aproape 100 de do­lari pe tonă pentru cărbune in­dustrial de înaltă calitate în negocierile purtate cu un important cumpărător japonez, evi­denţiind astfel schim­barea drama­tică a direcţiei uneia dintre cele mai neagreate materii prime din sectorul minier, scrie Financial Times.

Acordul dintre compania cu sediul în Elveţia şi Tohoku Electric a fost încheiat la un preţ de 94,75 de dolari pe tonă, cu aproape 50% mai mult faţă de preţul de anul trecut, şi ur­mează unei creşteri pu­ternice a pre­ţurilor că­r­bune­lui, creştere ge­nerată de deci­zia surprin­ză­toare a Chinei de a-şi reduce producţia internă în încer­ca­rea disperată de a creşte profita­bilitatea companiilor sale miniere.

Acordul încheiat de Glencore va fi unul de referinţă pentru restul in­dustriei pentru că negocierile tri­mestriale dintre cele două companii pentru cărbune australian de calitate sunt atent monitorizate de alte com­panii japoneze de utilităţi şi de con­sumatorii din Asia.

Deşi contractul anual cu începere din aprilie este cel mai important pentru cărbune, acordul recent este de ase­menea relevant pentru că indică situaţia de pe piaţă în urma anunţării deciziei Chinei cu şase luni în urmă.

Cărbunele industrial, utilizat pen­tru generarea de electricitate în cen­tralele energetice, reprezintă o sursă cheie de pro­fit pentru multe com­panii, inclusiv Glencore, cel mai mare fur­ni­zor pe piaţa de ex­port, An­glo Ame­rican, BHP Bi­liton şi Rio Tinto.

Materia pri­mă a înre­gistrat mai mult de o dublare a pre­ţului, la 100 de dolari pe tonă, în acest an, după ce strategii din Beijing au redus numărul zilelor lucrătoare de la minele locale de cărbune. Decizia a obligat centra­lele şi traderii chinezi să procure mai mult cărbune din afară.

Creşterea puternică a preţurilor nu s-a reflectat însă în întregime în esti­mările de câştiguri ale marilor pro­ducători în parte pentru că analiştii şi in­vestitorii se îndoiesc că această re­ve­nire va fi una susţinută.

Acest lucru s-ar putea schimba acum, însă, după ce Glencore a ob­ţinut un preţ de aproape 95 de dolari pe tonă pentru ultimele contracte, care acoperă o perioadă de 12 luni înce­pând cu octombrie. Într-o pre­zen­tare recentă, Glencore plasa costurile sale de producţie din Australia la apro­ximativ 37 de dolari pe tonă.

Creşterea din acest an a preţurilor căr­bunelui a prins pe picior greşit întreaga industrie, inclusiv Glencore, care a luat decizia de a vinde forward jumătate din exporturile sale anuale.

China încearcă de ani întregi să-şi pună industria adânc îndatorată a cărbunelui într-o poziţie mai stabilă, însă ultimele reforme sunt unele dintre primele care au impact imediat asupra pieţei generale.

Măsurile au avut un succes atât de mare, încât guvernul chinez a relaxat parţial decizia de a reduce numărul zilelor lucrătoare pe fondul temerilor că preţurile au avansat prea mult prea rapid. Totuşi, acest lucru nu a avut încă un impact asupra pieţei.

Articol publicat în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 26.10.2016

 

Cuvinte cheie:
carbune
, acord
, pret
, incheiere
, canada
Vizualizari:
Printeaza
zf.ro
Abonează-te la Închide