Şi voi? Guvernul Statelor Unite a descoperit că a calculat greşit timp de zece ani date statistice importante. Va urma reevaluarea economiei. Din cauze asemănătoare grecii sunt în criză, iar în chinezi nu mai are încredere nimeni

5 ian 2016 Autor: Bogdan Cojocaru

Când o ţară greşeşte sau minte în statistici, consecinţele pot fi dezastruoase.

Guvernul SUA a recunoscut pe tăcute că în ultimii zece ani a calculat greşit datele pri­vind sectorul construc­ţi­ilor, ceea ce le-a făcut să pa­ră mai bune. Acest sector contribuie sem­ni­­ficativ la PIB şi de aceea analiştii se aş­teaptă să urmeze revizu­irea creşterii eco­no­mice.

Când guvernul grec a recunoscut că a falsificat statistica privind deficitul bugetar şi datoriile pentru a se încadra în standardele zonei euro, ţara a căzut într-o criză din care nu a ieşit nici până acum. În China, autorităţi regionale au recunoscut în decem­brie că ani de zile au ra­portat cifre false, inclu­siv privind veniturile, in­ves­tiţiile şi venitul gospo­­­dă­riilor, pentru a se încadra în ţintele stabi­lite de guvernul central. Toate informaţiile eco­nomice şi financiare care vin acum din China sunt privite cu scepticism, în vremuri în care se vorbeşte de o aterizare dură a eco­nomiei acestei ţări, a doua ca mărime din lume.

În ceea ce priveşte SUA, cea mai mare economie a lumii, în raportul privind industria construcţiilor pentru noiembrie, publicat luni, Biroul de Recensăminte a inclus o notă de subsol în care arată că a recalculat toate estimările lunare începând cu ianuarie 2005.

„În comunicatul din noiembrie 2015, estimările lunare şi anuale pentru cheltuie­lile rezidenţiale private, private totale, rezidenţiale totale şi pentru construcţii pentru perioada ianuarie 2005 – octombrie 2015 au fost revizuite pentru a corecta o eroare de procesare privind datele despre cheltuielile de îmbunătăţire a locuinţei”, se arată în raportul Biroului de Recensăminte.

Datele cu pricina sunt importante pentru econo­miştii care evaluează starea de sănătate a eco­no­miei SUA. Revizu­irile pentru ultimul deceniu au fost atât în jos, cât şi în sus şi au variat de la 0% la 4,6%, notează The Fiscal Times. Revizuirile arată clar tendinţa ca eroarea să fie mai mare spre sfâr­şitul perioadei. Cele mai mari reevaluări lunare privesc intervalul iunie 2014 – octom­brie 2015 şi fiecare dintre ele reprezintă o re­du­cere a estimării activităţii din cons­truc­ţii. Da­tele noi sugerează că activitatea din acest sector a crescut mai lent decât s-a crezut iniţial în primele zece luni ale anului trecut.

Calculele iniţiale plasau creşterea cheltuielilor din sectorul construcţiilor din octombrie la 1%. Potrivit estimărilor noi, avansul a fost de doar 0,3%. În noiembrie, indicatorul a scăzut cu 0,4%. Analiştii se aşteptau la o creştere de 0,7%.

Ca rezultat al descoperirii „erorii de procesare”, uriaşe după standardele guver­na­mentale, vor fi reduse nu doar estimările privind PIB-ul SUA pentru ultimul trimestru al anului trecut, dar şi cele despre trimestrele anterioare. „Vin revizuirile în sens negativ”, spune Mike Shedlock, con­silier la Sitka Pacific Capital Mana­gement.

Bloomberg dă o notă pozitivă situaţiei punând accent pe creşterile anuale.

Tonul negativ este însă întreţinut de alte date statistice. Activitatea din industria americană a continuat să scadă în decembrie, ceea ce sugerează un avans slab al economiei în trimestrul IV, notează Reuters. Un indice al activităţii fabricilor calculate de U.S. Institute for Supply Management a scăzut de la 48,6 puncte în noiembrie la 48,2 puncte în decembrie, cel mai redus nivel din iunie 2009. Nivelul este sub cel de 50 de puncte, limita dintre creştere şi scădere, dar peste cel de 43,1 puncte asociat cu recesiunea.

„Anul începe cu activitatea fabricilor în scădere. Iar scăderea generală pare să fie cauzată din ce în ce mai mult nu de exporturi, ci de cererea internă”, crede Steve Blitz, economist-şef la ITG Research.

Activitatea din industrie reprezintă 12% din economie, iar slăbiciunea ei reflectă întă­ri­rea dolarului, încetinirea cererii pentru ex­por­­turile americane şi eforturile gospo­dă­ri­i­lor şi companiilor de a reduce stocurile, ceea ce pune presiuni negative pe comenzile noi.

Rezerva Federală din Atlanta a anunţat luni că estimează că economia SUA va creşte cu doar 0,7% în trimestrul IV din 2015. Anterior estima avansul la 1,3%. J.P. Morgan Chase şi-a înjumătăţit estimarea de creştere a PIB de la 2% la 1%.

Dacă aceste prognoze se dovedesc co­rec­te înseamnă ca economia americană a în­cheiat 2015 în aceeaşi stare precară în care a început anul, scrie The Wall Street Journal.

Perspectiva globală pare la fel de întunecată. Activitatea din industria Chinei a înregistrat în decembrie a zecea lună consecutivă de scădere.

 

Un top al acurateţei informaţiilor statistice

Într-o lume nesigură investitorii au nevoie de date sigure, mai ales de la guverne. Un clasament întocmit de firma londoneză de cercetare World Economics arată că ţările care furnizează cele mai de încredere statistici privind PIB-ul sunt Elveţia, SUA şi Norvegia. Acestea au primit punctaje apropiate de maximul posibil, de 100 de puncte. România a primit 54,6 puncte. Studiul acoperă 154 de ţări.

„Fără date de încredere, pot fi luate decizii neinspirate, iar consecinţele pot fi serioase. Mulţi observatori văd datele raportate şi cred că sunt precise, fără să-şi pună întrebări, doarece vin de la guvern”, spune Ed Jones, CEO-ul World Economics. Compania calculează punctajul pentru fiecare ţară în funcţie de anul de referinţă (cu cât este mai recent, cu atât datele ar trebui săfie mai precise), mârimea economiei gri, GDP per capita şi corupţie.

Articol publicat în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 06.01.2016

 
Cuvinte cheie:
sua
, guvern
, economie
, statistica
, criza
, chinezi
, statelor unite
, pib
, cheltuieli
, falsificare
, eroare
Vizualizari:
Printeaza
zf.ro
Abonează-te la Închide