Mitul marilor companii cu pierderi din România se destramă: Jumătate din profitul firmelor din România este realizat de companiile cu peste 500 de salariaţi

15 feb 2016 Autor: Adelina Mihai

În anul 2000, companiile cu peste 500 de angajaţi aveau pierderi atât de mari încât anulau profiturile făcute de celelalte categorii de companii. În 2014 situaţia s-a schimbat.

Cele 700 de companii din Ro­­mâ­nia din categoria com­­­pa­ni­ilor foarte mari (cu peste 500 de salariaţi) au realizat 50% din profitul întregului sistem de companii din Româ­nia în 2014, arată o analiză rea­lizată de prof. dr. Cezar Mereuţă, cer­­­cetător asociat al Centrului de Ma­cro­mo­delare Economică al Aca­demiei Române.

„În 2014, firmele cu peste 500 de sa­la­riaţi, care în total sunt 700 în România (adică 0,15% din numărul total de com­pa­nii din România), au acoperit 50% din pro­fi­tul întregului sistem. Ca ur­mare, com­­pa­niile cu peste 500 de sala­riaţi sunt actualele mo­toare ale pro­fita­bilităţii generale a sis­temului de com­panii din Ro­mânia. Şi ele sunt foarte pu­ţine, ele repre­zintă în cifră de afaceri vreo 33% din cifra de afaceri a între­gu­lui sistem, dar aduc 50% din profit“, a explicat pro­fesorul Mereuţă.

În opinia sa, pe lângă Consiliul Na­ţio­nal al Întreprinderilor Mici şi Mijlo­cii, tre­buie să existe o organizaţie simi­la­ră care să urmă­rească cu atenţie acti­vitatea compani­ilor mari şi foarte mari, prin pris­ma impor­tan­ţei colosale pe care aceste companii o au asu­pra pro­fitabilităţii sistemului naţional de companii din România.

„În categoria marilor companii avem perlele din sectorul energetic: Trans­gazRomgazTranselectricaHidro­electrica etc. Miturile marilor com­­panii româneşti cu pierderi se demi­tizează. Percepţia faţă de com­pa­niile foarte mari trebuie să se schimbe chiar dacă au rămas, e adevărat, câteva com­panii foarte mari cu capital ma­jo­ritar de stat cu pierderi  - cum e cazul com­paniilor de căi ferate, Tarom, Poşta Română şi Oltchim“, a mai spus Mereuţă. El a mai precizat că în ultimii 15 ani de ana­liză s-a conturat şi un „mare câş­tigă­tor“, acesta fiind com­pa­nia Auto­mobile Dacia, care are un in­di­ce de volum al ci­frei de afa­ceri de 18 ori mai mare în 2014 faţă de anul 2000.

„Automobile Dacia este de departe li­der, este o companie profitabilă, de doi ani încoace este liderul companiilor din România după cifra de afaceri, este cel mai mare exportator şi îndeplineşte toa­te condiţiile pentru a fi numită cea mai dinamică şi catalizatoare companie din România. Compania a avut cea mai mare in­fluenţă asupra accelerării PIB-ului României prin industria de com­ponente auto pe care a atras-o“.

Continuarea pe ZFCorporate

ZF Corporate este serviciul de business intelligence al Ziarului Financiar. Pentru a putea avea acces la informatii trebuie să vă abonaţi la ZF Corporate sau la unul din cele 12 fluxuri ale sale, profilate pe sectoare de activitate (Bănci, Retail, Agricultură, Energie şi altele) - vezi prezentarea video a ZFCorporate. Detalii de abonare la ZF Corporate: Alexandru Matei (tel. fix: 0318.256.286) sau trimiteţi un email cu datele dumneavoastră de contact prin care solicitaţi informaţii şi abonare la adresa alexandru.matei@zf.ro. Veţi fi contactat în maximum o oră.

Articol publicat în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 15.02.2016

 
Cuvinte cheie:
companii
, pierderi
, Cezar Mereuta
, salariati
Vizualizari:
Printeaza
zf.ro
Abonează-te la Închide