Opinie

Plata defalcată a TVA. Ce aduce nou proiectul actualizat al Ministerului Finanţelor?

21 aug 2017 Autor: Alexandru Aparaschivei

Modificările propuse sunt în general de bun augur. Ne referim în special la amânarea obligativităţii sistemului până la 1 ianuarie 2018, la facilităţile fiscale acordate ca stimulent pentru intrarea în sistem, dar şi la stabilirea unui termen (de 3 zile lucrătoare) pentru aprobarea transferurilor din contul de TVA în contul curent de către ANAF.

Pe de altă parte, nu vedem scopul instituirii obligativităţii plăţii TVA facturate din contul TVA al clientului având în vedere că suma plătită dintr-un alt cont ar fi ajuns oricum în contul de TVA al furnizorului.

Practic, în cazul în care nu au disponibil suficient în contul de TVA, firmele vor trebui să efectueze o operaţiune bancară suplimentară, de exemplu transferul sumei reprezentând TVA din contul curent în contul de TVA.

Sistemul de facilităţi trebuia să acopere şi perioada după intrarea în sistem, de exemplu reducerea termenului de rambursare a TVA (de la 45 zile, chiar 90 de zile în acest moment) sau reduceri ale obligaţiilor accesorii având în vedere că TVA va circula într-un mediu controlat. Prin comparaţie, Polonia a propus un termen de 25 de zile pentru rambursarea TVA şi reduceri semnificative ale penalităţilor aferente TVA.

De asemenea, pentru asigurarea unui echilibru, ar fi trebuit introdusă şi o dobândă specială de 0,06% pe zi de întârziere mergând până la 50% din suma de TVA în situaţia în care ANAF nu respectă termenul de 3 zile lucrătoare.

În acest moment, contribuabilii pot cere dobânzi de 0,02% pe zi pentru rambursarea cu întârziere a TVA. Însă este discutabil dacă acest sistem este aplicabil şi pentru aprobarea cu întârziere a transferurilor din contul curent în contul de TVA. Chiar dacă ar fi aplicabil, dobânda este semnificativ mai mică decât penalitatea la care are dreptul statul.

Avem rezerve că termenul de 4 luni (septembrie-decembrie 2017) pentru implementare este suficient şi, din această cauză, nu excludem noi amânări.

Mai mult, proiectul de ordonanţă nu răspunde multora dintre întrebările mediului de afaceri, de exemplu celor privind compensările, modul efectiv de decontare în cazul plăţilor în numele şi în contul unui terţ sau prin cecuri/bilete la ordin. Ne aşteptăm ca normele de aplicare a ordonanţei să clarifice aceste puncte.

Nu în ultimul rând, sperăm că MFP va folosi perioada rămasă până la sfârşitul anului pentru a confirma cu Comisia Europeană opinia exprimată în nota de fundamentare potrivit căreia sistemul de plată defalcată nu contravine dreptului comunitar, inclusiv în ceea ce priveşte sistemul de penalităţi.

Principalele noutăţi ale proiectului de Ordonanţă actualizat:

 • aplicarea opţională a plăţii defalcate a TVA a fost amânată de la 1 septembrie la 1 octombrie 2017;
 • aplicarea obligatorie a mecanismului plăţii defalcate a TVA a fost amânată de la 1 octombrie 2017 la 1 ianuarie 2018;
 • plata TVA facturată va trebui efectuată din contul de TVA al clientului nu doar în contul de TVA al furnizorului.
 • diverse facilităţi pentru persoanele care aleg să intre în sistem până pe 31 decembrie 2017:
 • anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor de TVA, restante la 30 septembrie 2017, în anumite condiţii;
 • acordarea unei bonificaţii de 5% la plata impozitului pe profit/a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor;
 • extinderea de la 3 zile lucrătoare la 7 zile lucrătoare a termenului de virare în contul de TVA a TVA aferente operaţiunilor cu cash, carduri şi substitute de numerar;
 • obligaţia de virare în contul de TVA în maximum 7 zile lucrătoare de la încasare TVA aferentă facturilor emise înainte de 1 ianuarie 2018 / data la care aplică opţional mecanismul;
 • ANAF aprobă transferul sumelor din contul de TVA în contul curent al titularului în maximum 3 zile lucrătoare;
 • sancţiunile au fost modificate, dar rămân drastice:
 • perioada de graţie în cadrul căreia pot fi corectate erorile a fost stabilită la 7 zile lucrătoare;
 • în cazul în care erorile nu sunt corectate în termenul de 7 zile lucrătoare, se aplică o penalitate de 0,06% pe zi din valoarea TVA, dar nu mai mult de 30 de zile;
 • după termenul de 30 de zile, pentru:

§  nevirarea în contul de TVA al furnizorului sau debitarea eronată a contului de TVA, se aplică o amendă de 50% din suma reprezentând TVA, iar pentru

§  nevirarea sumelor reprezentând TVA din contul curent al titularului în contul de TVA al acestuia sau plata TVA datorată furnizorului din alt cont decât contul de TVA, se aplică o amendă de 10% din suma reprezentând TVA.

Alexandru Aparaschivei este consultant Deloitte România

 
 
Cuvinte cheie:
tva
, plati
, proiect
Vizualizari:
Printeaza
zf.ro
Abonează-te la Închide