Opinie Daniel Moreanu

Realizaţi tranzacţii cu persoane afiliate? Atenţie la dosarul preţurilor de transfer!

5 ian 2016 Ziarul Financiar

Noul Cod fiscal şi, mai cu seamă, noul Cod de procedură fiscală ce au intrat în vigoare de la data de 1 ianuarie 2016, aduc modificări în ceea ce priveşte tranzacţiile cu persoanele afiliate.

Este foarte imporant de reţinut faptul că aceste prevederi sunt aplicabile atât în privinţa tranzacţiilor realizate de către persoane fizice, cât şi de persoane juridice.

Ce sunt preţurile de transfer?

Codul fiscal stabileşte că preţul la care se transferă bunuri corporale sau necorporale ori se prestează servicii, între persoane afiliate, constituie preţ de transfer. Discutăm, aşadar, de operaţiuni precum: vânzări de bunuri, împrumuturi, prestări de servicii de consultanţă, management etc. ce intervin între persoane afiliate şi care toate cad sub incidenţa prevederilor fiscale privind preţurilor de transfer.

Ce sunt persoanele afiliate?

Prin persoane afiliate se înţelege, în cazul persoanelor fizice, soţ/soţie sau rude până la gradul al III-lea inclusiv.

Între persoane juridice, prin persoane afiliate se înţelege deţinerea, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile prin intermediul persoanelor afiliate, a minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot de către o persoană juridică la o altă persoană juridică sau controlul efectiv al acelei persoane juridice. După cum se poate observa, dacă în privinţa acţiunilor/părţilor sociale deţinute sau a drepturilor de vot prevederile sunt măsurabile, noţiunea de „control efectiv” poate da naştere unor interpretări variate. Conceptul de persoană afiliată, mai sus descrisă, este aplicabilă şi în privinţa relaţiei dintre o persoană fizică şi o persoană juridică.

Care sunt aspectele principale care trebuie reţinute?

Orice tranzacţii între persoanele afiliate mai sus descrise trebuie să se realizeze conform principiului valorii de piaţă.

În cazul tranzacţiilor cu persoane afiliate, pentru a demonstra respectarea principiului valorii de piaţă mai sus menţionat, contribuabilul, persoana fizică sau juridică, are obligaţia să întocmească dosarul preţurilor de transfer.

Deosebirea majoră faţă de prevederile fiscale aplicabile până la finalul anului 2015 este că, începând de la 1 ianuarie 2016, întocmirea dosarului preţurilor de transfer devine obligatorie în toate cazurile în care se realizează tranzacţii cu persoane afiliate. Aşadar, spre deosebire de prevederea anterioară în baza căreia era obligatorie întocmirea acestui dosar doar la solicitarea organului fiscal, de la 1 ianuarie 2016 toţi cei care se află în situaţia de a realiza tranzacţii cu persoane afiliate sunt obligaţi să întocmească acest dosar. Cuantumul tranzacţiilor pentru care contribuabilul are obligaţia întocmirii dosarului preţurilor de transfer urmează a fi aprobat prin ordin al preşedintelui ANAF.

Pe lângă ajustarea ce poate fi adusă tranzacţiilor între persoane afiliate care nu sunt realizate la nivelul preţului pieţei, neîndeplinirea obligaţiei de întocmire sau neprezentare a dosarului preţurilor de transfer se sancţionează cu amendă de 12.000 lei la 14.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 2.000 lei la 3.500 lei pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice.

 

Daniel Moreanu este avocat şi are o experienţă de 10 ani în domeniul juridic

Articol publicat în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 05.01.2016

 
Cuvinte cheie:
Opinie
, Daniel Moreanu
, tranzactii
, preturi
, dosar
, prevederi
, cod fiscal
, persoane fizice
, servicii
, obligatie
Vizualizari:
Printeaza
zf.ro
Abonează-te la Închide