Afaceri de la zero

​Afaceri de la zero. Silvia Floarea a creat Learnity, o comunitate ce funcţionează ca o şcoală alternativă pentru liceeni. „Am pornit cu 25 de elevi, iar în 2019 am ajuns la capacitatea maximă, de 60 de liceeni într-un an“

11.08.2021, 00:07 Autor: Alexandra Matei

♦ Learnity este un program de învăţare complementar şcolii, astfel că elevii vin la cursuri după ce termină orele la liceu ♦ În prezent, pentru un an de studiu în cadrul Learnity, părinţii elevilor de liceu plătesc 4.500 de lei.

Silvia Floarea, absolventă a Facultăţii de Psihologie, a dat naştere în 2014 unei comunităţi dedicate elevilor de liceu, numită Learnity, care funcţio­nea­ză ca o şcoală ce vine în com­ple­ta­rea sistemului de învăţământ românesc. Elevii vin la acest program de educaţie după ter­mi­na­rea orelor de la liceu şi învaţă despre do­meniile care îi pasionează, în grila de cursuri re­gă­sin­du-se domenii precum psihologie, comu­ni­care, eco­no­mie, filosofie, antropologie urbană, design interior.

Ideea antreprenoarei a venit în timp ce era stu­dentă la Universitatea Alternativă, unde, pe atunci, se organiza un incubator de afaceri, care a reprezentat şi punctul de pornire pentru busi­nessul său de astăzi din domeniul educaţiei.

„În 2014 aveam 24 de ani, tocmai ter­mi­nasem Facultatea de Psiho­lo­gie. Mi-am dat sea­ma că de fapt vreau să fac educaţie şi am intrat în Universitatea Alternativă, un pro­iect pentru stu­denţi, o univer­sitate care nu dă di­plo­me şi în care stu­dentul are un traseu perso­na­lizat de în­vă­ţare şi cu mult accent pe practică. Aveam în Universitatea Alternativă un incu­ba­tor de afa­ceri în care m-au invitat să dezvolt ce­va în edu­caţie. Am plecat cu ideea de a dezvolta o şcoală alternativă bazată pe multă libertate şi de­mocraţie pe care să o oferim co­piilor şi pe care să o folosească, bineînţeles cu ghi­dajul adul­ţilor, cât mai util în dezvoltarea lor. Mi-am dat seama că nici banii şi nici compe­ten­ţele mele în direcţia asta nu erau suficiente. Am luat-o uşor şi am înce­put cu un prototip care se nu­meş­te Learnity – vine de la learning comu­nity, o comunitate de în­vă­ţare alternativă pen­tru liceeni, comple­mentară şcolii“, a povestit Silvia Floarea.

Investiţia de pornire nu a fost una semnifi­ca­tivă, după cum menţionează ea, a primit o fi­nan­ţare de 1.000 de euro în cadrul incu­batorului de afaceri. Ulterior, într-o a doua etapă, după ce ideea de business s-a trans­format într-un SRL, antreprenoarea a mai pri­mit încă 1.500 de euro.

În programa Learnity se regăsesc subiecte şi domenii diverse, iar învăţarea este organizată în patru moduri: un program de consiliere, atât indivi­dual, cât şi de grup, care este mult mai axat pe introspecţie şi pe autonomie în învăţare, un program de internship, ce presupune ca elevii să înveţe foarte practic (este un tip de învăţare dedicat elevilor care sunt deja de peste un an la Learnity), evenimentele de comunitate şi partea de cursuri şi traininguri, unde pe par­cursul unui an sunt studiate aproximativ 30 de domenii diferite – de la psihologie, comu­nicare sau eco­nomie, până la filosofie, antro­pologie urbană sau design interior.

„Credem că suntem diferiţi, lumea e foarte mare şi trebuie explorată pas cu pas, în funcţie de ce avem nevoie în momentul respectiv“, a adăugat Silvia Floarea.

Ea susţine că Learnity a început cu 25 de elevi care au contribuit şi la dezvoltarea acestui proiect, însă capaci­tatea maximă a comunităţii a fost atinsă în 2019, când au fost 60 de elevi.

În primul an de funcţionare, taxa anuală era de 470 de euro, însă în prezent, pen­tru un an de studiu în cadrul Lear­nity, părinţii elevilor de liceu plătesc 4.500 de lei (900 de euro).

În anii buni, Learnity generează venituri de 50.000 de euro, iar în anii mai puţin buni înca­să­ri­le ajung la 30.000 de euro.  „Businessul a pornit ca SRL, dar ADN-ul lui a fost tot timpul de ONG, întrucât nu am fost neapărat interesaţi să facem un profit din el. În 2018 am înfiinţat şi ONG-ul ca entitate juridică şi funcţionăm în baza acestuia de atunci.“

Echipa Learnity are în componenţă diverşi profesionişti, traineri şi psihologi, astfel încât dezvoltarea tinerilor, cei mai mulţi fiind în jurul vârstei de 16 ani, să fie susţinută cât mai bine.

Elevii din această comunitate, spune Silvia Floarea, caută libertatea şi spaţiul de a îşi expune părerile şi ideile, lucru pe care nu îl găsesc în sistemul de învăţământ din România. Mai mult, adaugă ea, ei sunt la vârsta la care îşi dezvoltă gândirea critică şi simt nevoia să împărtăşească, să exerseze vorbitul, păreristica, creativitatea, iar la şcoală simt că nu au acest spaţiu.  „Din păcate, sistemul de învăţământ decide în numele elevilor.“

Deşi Learnity nu şi-a propus să îi ajute pe elevi să îşi găsească un drum profesional, ci să îşi construiască o identitate sănătoasă şi nişte valori şi principii, antreprenoarea spune că a constatat că acesta este un efect indirect al proiectului, prin faptul că îi ajută pe tineri să îşi dea seama ce vor să facă măcar la nivel de facultate.

În prezent, înscrierile pentru anul şcolar 2021-2022 au început şi sunt deja circa 20 de elevi care vor începe cursurile din toamnă. Silvia Floarea se aşteaptă ca în acest nou an şcolar capacitatea maximă, de 60 de elevi, să fie din nou atinsă.

 

ZF şi Banca Transilvania au lansat proiectul Afaceri de la zero, o platformă dedicată micilor antreprenori, firmelor care au creat peste 1,7 milioane de locuri de muncă. 

► Fiecare afacere de la zero este o poveste despre ambiţie, curaj şi determinare. Poveştile micilor antreprenori vor fi publicate în ZF şi pe platforma zf.ro/afaceri-de-la-zero.

► În România sunt peste 500.000 de microîntreprinderi şi firme mici, unde lucrează 1,7 milioane de salariaţi, companii cu afaceri anuale de 70-80 mld. euro.

O campanie Ziarul Financiar Banca Transilvania