Afaceri de la zero

Corturile sunt produse în Siliştea Sna­govului, într-un spaţiu închiriat. Preţul unui cort variază între 560 de euro şi 5.100 de euro în funcţie de mărime şi material

Cristina şi Florin Georgescu fac corturi pentru camping într-un atelier de lângă Bucureşti şi aşteaptă afaceri de 180.000 lei în 2019

16.05.2019, 00:08 Autor: Alina-Elena Vasiliu

Florin Georgescu, cofondator: Avem în lucru prima comandă, de 12 corturi pentru Franţa şi două pentru un client din Sulina. Mai avem în derulare un proiect cu şase corturi pentru un client din Deltă.

Cristina Georgescu, absol­ven­tă a Academiei Navale Mircea cel Bătrân din Con­stanţa, şi soţul ei Flo­rin Georgescu produc într-un atelier de lângă Bucureşti cor­turi pe care le vând proprietarilor de struc­turi de ca­zare tip camping, de pen­siuni sau persoanelor pri­vate care vor o alter­na­tivă la case­le de va­canţă tradiţionale.

„Evo Glam­ping este o afacere por­nită din pa­siunea pen­tru cro­itorie şi pen­tru tu­rismul în aer liber. Ideea o aveam de mult, dar, fiind vorba de pro­duc­ţie, ştiam că este greu s-o por­nim, iar asta ne-a ţinut pe loc ani buni. În 2017, ne-am făcut curaj şi, pe ultima sută de metri, am aplicat la pro­gra­mul de finan­ţare StartUp Nation, unde am fost selectaţi. Şi aşa a început totul“, povesteşte Florin Geor­gescu, unul dintre fondatori.

Cu circa 10.000 de euro, cei doi an­tre­prenori au amenajat un spaţiu în­chi­riat în care produc astăzi corturile şi au aco­perit alte cheltuieli apărute în pro­ce­sul de demarare a businessului. Afacerea le-a adus în 2018 venituri de aproa­pe 91.000 de lei şi un profit de aproa­pe 1.000 de lei. Anul trecut s-au con­centrat pe re­a­lizarea prototipului, pe iden­tificarea fur­nizorilor şi a colabo­ra­to­rilor locali, astfel că cifra de afaceri din 2018 reflectă banii veniţi din lucrări către di­verşi cli­enţi, furnizarea de ele­men­te de tapi­se­rie pen­tru exterior şi alte­le, nu din comer­cializarea de corturi.

Pariul antreprenorilor a fost pe glam­ping, un concept în creştere în ulti­mii ze­ce ani atât în Europa, cât şi din­colo de Ocean, care presupune structuri de ca­za­re inedite am­plasate în mijlocul na­turii, pe placul celor mai pretenţioşi clienţi în ma­terie de con­fort. Structurile de tip glam­ping pot fi cor­turi, căsuţe în copaci sau chiar construcţii cu forme inedite, dar neapărat confortabile.

„Estimările pe anul 2019 vor fi rea­li­zate încă din primele şase luni şi pre­su­pun o dublare a cifrei de afaceri din anul precedent (echivalentul a 180.000 lei – n. red.). De această dată, cifra este realizată din vânzarea pro­priu-zisă de corturi“, spune Cristina Georgescu.

Corturile sunt produse în Siliştea Sna­govului, într-un spaţiu închiriat, iar planurile antreprenorilor pentru 2019 presupun achiziţia de noi echipamente şi extinderea echipei, alături de noi modele de corturi, pentru sezoanele următoare.

„Avem în lucru prima comandă, de 12 corturi, pentru Franţa şi două pentru un client din Sulina. Mai avem în deru­la­re un proiect cu şase corturi pentru un client din Deltă, dar mai durează. Pro­iec­te în discuţie mai sunt cu câţiva operatori din turism care intenţionează să dezvolte activităţi de glamping, dar toa­te vor des­chi­de porţile anul viitor. Deocamdată, cererile mai concrete vin din Franţa şi din Italia, unde piaţa este mult mai evoluată în materie de turism în aer liber“, spune Florin Georgescu.

Înainte de a pune bazele Evo Glamping, Cristina şi Florin Georgescu au lucrat împreună ca agenţi de reprezentare pentru diferite companii din Italia, producătoare de materiale electrice şi corpuri de iluminat.

„Eu mi-am petrecut o bună parte a copilăriei în campingul din Saturn, la malul mării. Părinţii mei m-au dus în toate vacanţele cu cortul şi mi-au insuflat de mic dragostea pentru natură şi pentru turismul de camping. Când am crescut, am descoperit pasiunea pentru croitorie, astfel că, peste ani, am hotărât că producţia de corturi e ceea ce vom face“, povesteşte Florin Georgescu.

Provocarea a fost cu atât mai mare cu cât businessul celor doi antreprenori este aproape inexistent în România, iar în Europa există circa nouă producători de astfel de corturi, potrivit datelor Cristinei şi ale lui Florin Georgescu. Dacă proiectarea şi realizarea cusăturilor revin în sarcina celor doi, alte elemente – precum conectorii metalici sudaţi sau structura de lemn – sunt atribuite partenerilor specializaţi, destul de greu de găsit.

„Sperăm ca, în curând, să ne putem adresa şi proprietarilor de gospodării tradiţionale în zone pitoreşti din mediul rural şi care doresc să facă primul pas în lumea turismului fără a fi nevoiţi să facă o investiţie consistentă la început de drum“, mai spune Florin Georgescu.

Intraţi pe platforma  www.zf.ro/afaceri--de-la-zero şi descoperiţi universul de companii create de micii antreprenori.

 

ZF şi Banca Transilvania lansează proiectul Afaceri de la zero, o platformă dedicată micilor antreprenori, firmelor care au creat peste 1,7 milioane de locuri de muncă. 

 

  •  Fiecare afacere de la zero este o poveste despre ambiţie, curaj şi determinare. Poveştile micilor antreprenori vor fi publicate în ZF şi pe platforma zf.ro/afaceri-de-la-zero.

  •  În România sunt peste 500.000 de microîntreprinderi şi firme mici, unde lucrează 1,7 milioane de salariaţi, companii cu afaceri anuale de 70-80 mld. euro

O campanie Ziarul Financiar Banca Transilvania și Vodafone