Analiză

Apar semne timide de relansare a economiei. Comerţul şi construcţiile se mişcă însă greu

Apar semne timide de relansare a economiei. Comerţul şi construcţiile se mişcă însă greu

Autor: Claudia Medrega

09.03.2011, 23:40 67

Industria a continuat să meargă cu motoarele turate, producţiaindustrială înregistrând în ianuarie o creştere de 10,6%.Menţinerea producţiei industriale pe creştere în termeni anuali s-adatorat în cea mai mare măsură cererii externe.

Firmele se împrumută din nou, ceea ce arată că au afaceri încreştere şi nevoie de finanţare. Pe de altă parte scăderea continuăa împrumuturilor acordate populaţiei afectează consumul şi lasăfirmele locale fără piaţă de desfacere pentru produsele lor.

Bancherii au început din nou anul pe un ton optimist şi au venit cupromoţii la credite, dar tot ei admit că speranţele pentrurevenirea cererii de finanţări din partea populaţiei se vor amânaprobabil pentru a doua jumătate a anului.

Din comerţ şi construcţii, care au fost până în 2008 principalelemotoare ale economiei, veştile nu sunt bune. Cifra de afaceri dincomerţul cu amănuntul a continuat să scadă în ianuarie, cu 5,6%,după doi ani de ajustări aproape continue. Notă discordantă facecomerţul auto, care-şi continuă ascensiunea. Volumul lucrărilor deconstrucţii a scăzut cu 10,2%.

De când a început criza în România, numeroşi antreprenori, managerişi bancheri vorbesc despre încurajarea consumului privat ca soluţiea relansării economiei. Însă economiştii susţin că avansulconsumului trebuie să fie ancorat în oferta internă, nu înimporturi.

În ianuarie, în majoritatea activităţilor din sectorul economic,nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai scăzut decât înluna anterioară, când s-au acordat premii ocazionale ori s-aurealizat producţii şi încasări mai mari. De asemenea, câştigulsalarial mediu net din prima lună a acestui an a scăzut ca urmare adificultăţilor salariale şi a concediilor fără plată.

Şomajul a continuat să scadă în ianuarie pentru a zecea lunăconsecutiv, ajungând la nivelul din vara anului 2008.Venituri bugetare
Încasările bugetare au continuat ascensiunea în ianuarie,ajutate de creşterea sumelor colectate din TVA, aducând bugetul peexcedent pentru prima dată în ultimele 12 luni. Veniturile bugetareau totalizat în prima lună din acest an 14,6 mld. de lei, cu 3,6%peste nivelul sumelor colectate în ianuarie 2010. Excedentulbugetar a fost de 819,3 mil. lei, în timp ce în prima lună de anultrecut bugetul a avut un excedent de 15,3 mil. lei, nesemnificativraportat la PIB.


Producţia industrială,
unul dintre cei mai importanţiindicatori din economie, a continuat ascensiunea în ianuarie,conform aşteptărilor. Creşterea a fost de 10,6% comparativ cuaceeaşi lună din 2010, ca urmare a creşterilor înregistrate înindustria prelucrătoare de 12,9%, în producţia şi furnizarea deenergie electrică şi termică de 3,4% şi în industria extractivă de0,6%. Pe marile grupe industriale s-au înregistrat creşteri înindustria bunurilor intermediare (15,3%), în industria bunurilor defolosinţă îndelungată (14,1%), în industria bunurilor de capital(10,3%) şi în industria bunurilor de uz curent (6,1%). Notădiscordantă a făcut industria energetică, care ascăzut cu 1,3%. Faţă de decembrie creşterea producţiei industrialea fost de 1%. La sfârşitul anului trecut, producţia industrială aadus o surpriză plăcută accelerând, după ce în lunile anterioaredăduse semne de oboseală. Menţinerea producţiei industriale pecreştere în termeni anuali s-a datorat în cea mai mare măsurăcererii externe.


Comerţul
nu a venit cu veşti bune nici la începutul lui2011, după doi ani de scăderi aproape continue. Anul trecut, doarîn iunie s-a înregistrat o uşoară creştere comparativ cu aceeaşilună din 2009. Cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul, cuexcepţia celui cu autovehicule, a scăzut în ianuarie 2011, faţă deprima lună a anului 2010, atât ca serie brută, cât şi ca serieajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi desezonalitate, cu 5,7% şi respectiv cu 5,6%. Diminuarea a fostdeterminată de scăderea comerţului cu carburanţi pentruautovehicule în magazine specializate (-15,4%), a vânzărilor deproduse alimentare, băuturi şi tutun (-7,9%) şi vânzărilor deproduse nealimentare (-0,9%).

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cuautovehicule şi motociclete a crescut în ianuarie cu 10,7%ca serie brută şi cu 7,7% în serie ajustată sezonier, comparativ cuaceeaşi lună din 2010. Faţă de decembrie 2010, volumul cifrei deafaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a scăzut caserie brută cu 24,3% şi a crescut ca serie ajustată în funcţie denumărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 0,6%. Calcululvolumului cifrei de afaceri din comerţ prin ajustarea la numărul dezile şi sezonalitate este o metodă recomandată de regulamenteleeuropene pentru indicatorii pe termen scurt, prin care secorectează unele efecte temporare şi se elimină valorileextreme.


Soldul împrumuturilor acordate populaţiei aînregistrat o scădere în termeni reali cu 5,6% anul trecut şi aatins 102 miliarde lei (circa 24 mil. euro) la sfârşitul luniidecembrie, iar declinul s-a accentuat comparativ cu un minus dedoar 3,6% în 2009. Scăderea s-a datorat în principal restrângeriicreditului de consum, care s-a prăbuşit cu 18% în termeni reali,până la 64 miliarde lei. Împrumuturile pentru companii au scăzutdoar marginal cu circa 0,4% în termeni reali. Soldul creditelorpentru companii s-a majorat în termeni nominali cu aproximativ 7,5miliarde lei, până la 105 miliarde lei, creştere care nu a pututacoperi însă rata inflaţiei de aproape 8% în 2010.

Rata şomajului
a scăzut în ianuarie la 6,74%,pentru cea de-a zecea lună consecutiv, ajungând aproape la niveluldin luna august a anului 2008 (când era de 6,6%), potrivit datelorAgenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. În Româniaexistă 614.976 de şomeri, cu aproape 15.000 mai puţini decât lasfârşitul anului trecut, numărul fiind în scădere cu peste 126.000de persoane faţă de ianuarie 2010. Rata şomajului de la sfârşitullunii ianuarie a fost cu 0,13 puncte procentuale mai mică decât ceadin decembrie 2010 şi cu 1,38 puncte procentuale mai mică decât ceadin ianuarie 2010. Potrivit ANOFM, scăderi ale ratei şomajului s-auînregistrat în 28 de judeţe şi în municipiul Bucureşti, cele maiimportante fiind în Vâlcea, Caraş-Severin, Prahova, Călăraşi şiBraşov. În Bucureşti, rata şomajului a scăzut cu 0,1 puncteprocentuale.

Volumul lucrărilor de construcţii a scăzut înianuarie cu 10,2% faţă de luna corespunzătoare a anului precedent,ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi desezonalitate, şi cu 8,5% ca serie brută. Pe elemente de structurăs-au înregistrat reduceri la lucrările de construcţii noi (18,1%)şi la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (3,3%). Înschimb, lucrările de reparaţii capitale au crescut cu 6,5%. Peobiecte de construcţii s-au înregistrat scăderi atât la clădirilenerezidenţiale (13,9%) şi la construcţiile inginereşti (13%), câtşi la clădirile rezidenţiale (1,1%). Comparativ cu decembrie 2010,în prima lună a anului volumul lucrărilor de construcţii aînregistrat o scădere cu 6,3%, ca serie ajustată în funcţie denumărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate.

Dobânzile percepute de bănci la creditele noi înlei acordate populaţiei au scăzut cu peste patru puncte procentualeîn ultimul an datorită reducerilor agresive de dobândă operate înprima jumătate a lui 2010. În cazul companiilor, costul mediu alcreditelor a coborât cu 4,5 puncte procentuale în 2010 şi a scăzutîn premieră la o singură cifră. În ianuarie, dobânda medie lacreditele în lei acordate companiilor ajungea la 9,25% pe an.
Dobânzile la creditele în euro se situau în ianuarie la un nivelcomparativ cu cel înregistrat în perioada corespunzătoare a anuluitrecut, în condiţiile în care dobânzile plătite de companii auoscilat în acest interval de timp între 5% şi 6% pe an, iar celeplătite de populaţie au urcat până la 7% pe an la jumătatea lui2010 pentru ca ulterior să revină spre 5,5% pe an. La sfârşitul luiianuarie, dobânda medie la creditele noi în euro pentru populaţieajungea la 5,57%, iar în cazul companiilor costul mediu ajungea la5,39% pe an.


Câştigul salarial
mediu nominal net a scăzut în ianuariecu 0,1% comparativ cu aceeaşi lună din 2010, la 1.424 lei. Cea maimare valoare s-a înregistrat în activităţile de servicii întehnologia informaţiei, de 3.430 de lei, iar cea mai mică înhoteluri şi restaurante, de 847 de lei. În sectorul bugetar s-auînregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă dedecembrie 2010. Astfel, în învăţământ câştigul salarial mediu net acrescut cu 11,1%, în sănătate şi asistenţă socială cu 6,8%, iar înadministraţia publică cu 6,3%. Comparativ cu luna iulie 2010 (cânds-a aplicat diminuarea cu 25% a cuantumului brut al salariilor debază), câştigul salarial mediu net din ianuarie 2011 a crescut cu17,5% în administraţia publică, cu 16,2% în învăţământ, respectivcu 11,7% în sănătate şi asistenţă socială.

AFACERI DE LA ZERO