Analiză

Cele mai mari cinci pieţe - comerţ en gros, en detail, distribuţie de energie, producţie auto şi comerţ auto - fac afaceri de 112 mld. euro pe an

Cele mai mari cinci pieţe - comerţ en gros, en detail,...

Autor: Mădălina Dediu Panaete

22.04.2013, 00:08 3240

Cele mai mari sectoare sunt în ordine comerţul cu ridicata cu excepţia auto­ve­hiculelor, care a în­registrat o cifră de afaceri de 53 mld. euro în 2011, urmată de comerţul cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor, în valoare de aproape de 30 mld. euro, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, cu 13 mld. euro, fabricarea autovehicu­le­lor rutiere cu 8,9 mld. euro şi comerţul cu ridicata şi amănuntul cu o valoare de 8 mld. euro.

Aceste cinci mari pieţe însumează 112 mld euro, adică aproape jumătate din cifra de afaceri a întregii economii româneşti. Companiile din România au în total afaceri de 235 mld. euro, arată lucrarea profesorului Mereuţă. Însă din cele 421.000 de companii numai 36.000 au în total afaceri de 200 mld. euro.

Cele mai mici pieţe sunt în ordine activităţile de asistenţă socială cu o ci­fră de afaceri de un milion de euro în 2011, serviciile combinate de îngrijire me­dicală cu cinci milioane de euro, pes­cuitul şi acvacultura cu 39 mil. euro, ac­ti­vităţile bibliotecilor şi muzeelor cu 45 mil. euro  şi colectarea apelor uzate cu o cifră de afaceri totală de 46 mil. euro.

Ce ne spun aceste date? Că cele mai mari pieţe din România sunt în zona comercială, ceea ce este de aşteptat în orice economie, dar dimen­siunea foarte redusă a unei pieţe precum pescuitul şi acvacultura în pofida unui bazin hidrografic cu mare potenţial cu exploatare comercială a României arată cât de subdezvoltată este exploatarea resurselor naturale în România.

De asemenea, tot la capitolul ex­ploa­tării resurselor naturale, cifra de afa­ceri totală  a companiilor din sec­torul ex­tracţiei minereurilor metalifere este de numai 75 mil. euro, în condiţiile în care România posedă zăcăminte însem­na­te de aur, argint, fier, dar şi alte minereuri.

Comerţul domină ca număr de companii şi ca volum al afacerilor

Dintre cele 421.000 de companii active la nivelul anului 2011, apro­xi­mativ 170.000 aveau ca domeniu de acti­vitate comerţul, dintre care cele mai multe în comerţul cu ridicata, cu ex­cepţia autovehiculelor şi motocicletelor.

Tot comerţul înregistrează şi cea mai mare pondere în totalul afacerilor, adică 40%.

Trei companii sunt lidere pe cele trei categorii de comerţ, toate cu capital majoritar străin: British Ame­rican Tabacco, cu afaceri de 1,4 mld. euro în 2011, OMW Petrom Mar­keting, cea mai mare companie de pe piaţa locală, cu rulaje de 3,2 mld. euro în 2011 şi Renault Industrie Rou­manie cu un business de 930 mil. euro în acelaşi an.

Acest lucru arată cât de depen­dentă este economia românească de comerţ şi cât de puţin sunt interesaţi antreprenorii  să dezvolte afaceri în alte domenii cu potenţial cum ar fi  agricul­tu­ra, cercetare-dezvoltare sau industria IT.

Un alt domeniu în care companiile înregistrează cele mai mari afaceri este producţia şi furnizarea energiei elec­trice şi termice, în care compania E.ON Energie România este lider cu o cotă de piaţă de 7%.

Acest segment este din în ce în ce mai atractiv în special în ceea ce priveşte energia regenerabilă, care începe să câştige teren şi în România.

Producţia şi furnizarea energiei elec­trice şi termice este unul din sec­toarele în care cifra de afaceri medie a unei companii este una dintre cele mai mari, adică 18 mil. euro. Printre pieţele în care cifrele de afaceri medii a com­pa­niilor sunt însemnate sunt extracţia petrolului şi a gazelor naturale, cu un business mediu per companie de 330 mil. euro, şi fabricarea produselor din cocserie, cu o cifră de afaceri medie pentru o firmă de 95 mil. euro.

De asemenea, în top cinci sectoare cu cel mai mare volum al rulajelor se regăseşte şi fabricarea autovehiculelor rutiere, un domeniu dominat de Automobile Dacia.

Segmentul a acumulat în 2011 afaceri de aproape 9 miliarde de euro, dintre care mai bine de 30% sunt realizate de Dacia.

În schimb, în agricultură, un do­meniu în care până nu demult Ro­mânia era printre cele mai dez­voltate din Europa, funcţionează doar 10.000 de companii cu afaceri totale de 6 mld. euro, deşi potenţialul agricol al Ro­mâniei din acest punct de vedere este foarte mare.

Primele zece sectoare, în funcţie de cifra de afaceri, cumulează 63% din rulajele totale ale întreprinderilor care activau în economia românească în anul 2011, o economie dominată de companiile cu capital majoritar străin.

Domeniile care ar putea ajuta la dez­voltarea economiei locale sunt cele în care predomină companiile cu ca­pi­tal majoritar româneşti cum ar fi cer­ce­tare-dezvoltare, învăţământul şi acti­vităţile referitoare la sănătatea umană.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Urmează ZF Power Summit’24
AFACERI DE LA ZERO