Analiză

Municipalităţile se pregătesc pentru încă un an de austeritate după o scădere a veniturilor cu 10% în 2010

Municipalităţile se pregătesc pentru încă un an de austeritate după o scădere a veniturilor cu 10% în 2010

Autor: Iulian Anghel

13.01.2011, 23:55 22

Municipalităţile se pregătesc pentru un al treilea an deausteritate, după ce veniturile în 2010 au scăzut puternic înraport cu anul precedent, dar şi cu aşteptările iniţiale reflectateîn bugetele aprobate la începutul anului. Marile oraşe auînregistrat în 2010 scăderi ale veniturilor într-o medie de 10%faţă de 2009. 2011 nu se arată deloc bun, în condiţiile în careadministraţiile locale se aşteaptă la scăderi de venituri şi, pe dealtă parte, vor primi mai puţini bani de la bugetul central dinsumele defalcate din TVA.

Prin legea bugetului, Guvernul a diminuat sensibil fondurilelocale care provin din TVA: a înjumătăţit alocaţiile pentru lucrăride infrastructură şi baze sportive, a redus din banii pentrusalarii în învăţământ şi pentru ajutoare sociale, dar şi pentrucrearea de locuri de muncă, dar şi pentru echilibrarea bugetelorlocale.

Fondurile totale alocate bugetelor locale din sumele defalcatede TVA au fost limitate la 13,7 mld. lei (3,2 mld. euro) de la 17mld. lei (4 mld. euro) în 2010.

În aceeaşi vreme, noua lege a finanţelor publice intrată învigoare la 1 ianuarie limitează posibilitatea administraţiilorlocale de a face împrumuturi sau de a deschide şantiere deinvestiţii fără să aibă finanţare.

Bugetul destinat finanţării Programului de dezvoltare ainfrastructurii şi a unor baze sportive din mediul rural a fostredus la jumătate, de la 813 mil. lei lei la 440 mil. lei.

Pe de altă parte, ministrul sănătăţii, Cseke Attila, a cerutautorităţilor locale să repartizeze minim 3% din bugetul localpentru spitalele pe care le-au preluat anul trecut.

Spitalele au fost transferate în subordinea administraţiilorlocale, iar acest lucru le va îngreuna situaţia financiară. Darministrul susţine: "Autorităţile locale trebuie să dea dovadă deresponsabilitate şi să conştientizeze că au obligaţia de a seimplica în gestionarea sistemului sanitar la nivel de comunitate.Au trecut 6 luni de la descentralizare, autorităţile locale auputut să se implice administrativ şi cred că este timpul să seimplice şi financiar. Descentralizarea înseamnă nu numai fonduri dela Bucureşti, ci şi fonduri de la nivel local".

Începând din acest an, autorităţile locale vor dispune de maimulte fonduri pentru a gestiona unităţile sanitare deoareceMinisterul Sănătăţii a luat măsuri de descentralizare a resurselorfinanciare la nivel teritorial astfel încât mai multe fonduri sărămână în teritoriu. Aproximativ 60% din contribuţiile persoanelorfizice şi juridice colectate la Fondul Naţional Unic de Sănătateîntr-un judeţ va reveni acelui judeţ.

Mai mult, începând din luna ianuarie, casele de asigurări desănătate nu vor mai deconta cheltuielile de personal care depăşescnivelul de 70% din totalul cheltuielilor spitalelor. În acest fel,bugetele unităţilor sanitare vor putea fi echilibrate şi cheltuitemai eficient.

AFACERI DE LA ZERO