Analiză

Regii plajelor de la Marea Neagră. Zece companii administrează jumătate din plajă, doar trei au hoteluri

Regii plajelor de la Marea Neagră. Zece companii administrează jumătate din plajă, doar trei au hoteluri

Autor: Mirabela Tiron

29.06.2011, 00:08 3557

Unele companii, care au partici­pat la licitaţii în perioada2006-2008, au în administrare plajele de la Marea Neagră pe zeceani, în timp ce acelea care au semnat contracte de concesiune voradministra parcele de plajă chiar şi pe 25 de ani.

"Am participat la licitaţie în aprilie 2011 pentruadministrarea plajei din faţa hotelului Eu­ropa din Eforie Nord şidin cauză că la li­ci­taţie am fost în competeţie cu importatori defier şi cu companii care nu au nicio legătură cu in­dustriahotelieră a trebuit să dau un preţ foarte mare pentru câştigarealicitaţiei, ceea ce nu este normal", a declarat omul de afaceriGeorge Copos, care are două hoteluri la mare (Astoria şi Europa).Hotelul omului de afaceri de la mare Europa, cu 221 de camere, estesingura unitate de patru stele din Eforie Nord, restul fiindclasificate de la o stea la trei stele.

George Copos a precizat că a trebuit să participe la licitaţiapentru administarea plajei, având în vedere că în contractele cuoperatorii din străinătate care aduc turişti în Eforie Nord secerea ca hotelul să ofere plajă.

Puţini hotelieri sunt administratori deplaje

Omul de afaceri susţine că ar fi plătit o sumă mult mai mică peadministrarea plajei din faţa hotelului dacă nu intra în competiţiecu firmele ce voiau să administreze plajă fără să aibă vreoactivitate în turism. "Am oferit 12-13 lei pe metru de plajă pentrua câştiga licitaţia", a spus Copos. În opinia lui, administrareaplajelor ar trebui să fie făcută de companiile care au activitateîn turism şi nu de cele "care nu au nicio legătură cuturismul".

Aproape 80% din suprafaţa plajelor turistice de pe litoralulromânesc, adică circa 1,2 milioane de metri pătraţi de plajă, afost închiriată de operatori privaţi, potrivit Admi­nistraţieiNaţionale Apele Române.

Cel mai mare administrator de plaje din România este companiaRomned Port Ope­rator SA, deţinută cu pachet majoritar de VictorAlexandru Băldescu.

Compania se ocupă de manipularea mărfurilor în port, dar şi demanipularea de fier vechi, în 2009 obţinând o cifră de afaceri 4,2milioane de euro şi un profit de 1,7 milioane de euro, la un numărde 182 de angajaţi, potrivit datelor de la Ministerul deFinanţe.

RomnedPort Operator SA adminis­trează 29.000 de metri pătraţi deplajă în Eforie Nord, aproape 43.000 de metri pătraţi înCostineşti, 13.500 de metri pătraţi în Neptun şi aproape 109.000 demetri pătraţi de plajă în Mamaia. Compania nu are un site oficial.ZF nu i-a putut contacta pe proprietarii companiei pentru a aflamai multe detalii despre licitaţiile la care a participat firmapentru administarea de plaje.

Al doilea cel mai mare administrator de plaje este tot o firmăcare nu are domeniu de activitate în turism, ci în arhitectură, aşacum apare la Ministerul de Finanţe.

Compania Zoom Srl, controlată de Dan Dilancea, administrează102.612 metri pătraţi de plajă în Năvodari, adică zece hectare. În2009, cifra de afaceri a companiei a fost de 170.000 de euro, iarprofitul de 40.000 de euro, la patru angajaţi. La domeniul deactivitate al firmei apare "activităţi în arhitectură" peMinisterul de Finanţe.

Plaja de la Marea Neagră a fost închiriată către operatoriprivaţi de către Administraţia Naţională "Apele Române" prinlicitaţie publică.

Cine poate administra o plajă

"Utilizarea plajelor se face pe mai multe sezoane estivale decătre persoane fizice şi juridice: operatori economici careadminis­trează structuri de primire turistice, proprietari oriadministratori de ansambluri rezidenţiale care desfăşoarăactivităţi de turism, operatori economici care desfăşoarăactivităţi de divertisment, agrement şi/sau sportive, autorităţiale administraţiei publice locale", a transmis Cătălin Anton,respon­sabilul de comunicare al asociaţiei.

Asociaţia Apelor Ro­mâne a transmis că în mo­mentul de faţă suntîn vi­goare mai multe con­tracte: contracte de închiriere pe operioadă de 10 ani (în urma licitaţiilor din perioada 2006-2008),contracte de închiriere pe unu sau două sezoane (în urmalicitaţiilor din 2011) şi contracte de concesiune preluate de laPrimăria Mangalia între anii 1996 şi 1998, pe o perioadă de 25 deani.

Nici firma care administrează a treia suprafaţă ca mărime aplajei româneşti, Adras Com Impex, nu are obiect de activitate înturism.

Robert Ilie, manager la Adras Com Impex, care se ocupă deadministrarea a 77.500 de metri pătraţi de plajă în Saturn, susţinecă nu poate da detalii cu privire la licitaţia la care a participatcompania în 1996, când a câştigat contractul de administrare aplajei, pentru că la acel moment nu lucra în această companie.

Cu toate acestea, el menţionează că "pentru administrarea plajeinu trebuie să ai un hotel sau activitate în turism".

Deşi compania are ca obiect de activitate întreţinere şireparare autovehicule, aşa cum apare pe Ministerul de Finanţe,proprietarii (Adrian Tehanciuc şi Dumitru Stoian) au studii înturism, a precizat Robert Ilie.

ZF nu a putut să îi contacteze pe pro­prietari. Compania AdrasCom Impex admi­nistrează plaja din Saturn pentru perioada1996-2020.

"Anumite" investiţii şi condiţii

"De la an la an facem anumite investiţii pentru amenajareaplajei, sunt anumite condiţii legate de dotarea obligatorie aplajei, pe care trebuie să le îndeplinim pentru a primiautorizaţiile anuale. De fiecare dată trebuie să luăm autorizaţiade funcţionare de la Apele Române", susţine Robert Ilie.

Întrebat de ZF ce investiţii a realizat compania în amenajareaplajei din Saturn şi ce venituri a obţinut, Robert Ilie a declaratcă nu cunoaşte aceste date. "Îmi este greu să vorbesc despreinvestiţii, eu mă ocup de obţinerea autorizaţiei, de cateringul depe plajă şi amenajare."

Un alt administrator de plaje este Aurel Cătălin Stoichiţă, 38de ani, proprietarul companiei Zeus Consulting din Bucureşti, careavea în 2008 ca domeniu de activitate principal publicitatea. Elsusţine că în 2007 a participat la licitaţie pentru administrareaunei suprafeţe de plajă de 23.000 de metri pătraţi în Eforie Sud,pe care a câştigat-o. "Am un contract pe zece ani. Conformcaietului de sarcini, trebuie să amenajez plaja cu şezlonguri,umbrele, să cumpăr utilaje de curăţat plaja. Am trei baruri şi douăterase în Eforie Sud. Veniturile pe care le obţin din vânzarea deproduse la bar s-au înjumătăţit faţă de anul 2008", a declaratStoichiţă, adăugând că a făcut o investiţie de câteva zeci de miide euro. Stoichiţă mai administrează 4.600 de metri pătraţi înJupiter. El susţine că atunci când a câştigat licitaţia pen­truadministrarea plajelor domeniul principal de activitate al firmeiera publicitate, însă a fost obligat să îl schimbe în activităţirecreative şi distractive la solicitarea Ministerului Tu­rismului."Ministerul Turismului a insistat să avem la cod CAEN alteactivităţi recreative şi am făcut aceste modificări."

Ce face un administrator de plajă

Printre obligaţiile operatorilor de plaje se numără: solicitareaşi obţinerea autorizaţiei turistice pentru plaja care face obiectulcontractului de închiriere, întreţinerea şi igienizarea plajeiînchiriate, menţinerea în condiţii bune a dotărilor de pe plajă,interzicerea activităţilor de comerţ ambulant pe plajă, potrivitAdministraţiei Apelor Române.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

AFACERI DE LA ZERO