Analiză

Repornirea creditării, credibilitatea şi creşterea bazată pe consum sunt necesare pentru relansarea economiei

Repornirea creditării, credibilitatea şi creşterea bazată pe consum sunt necesare pentru relansarea economiei

Autor: Ioana David, Mihaela Claudia Medrega

15.09.2010, 23:51 53

La doi ani de la începerea crizei, marcată de căderea băncii deinvestiţii Lehman Brothers, România nu a reuşit să-şi găsescă încădrumul spre redresare. De la discursul "la noi nu ajunge criza",România a devenit ţara cu cea mai mare scădere economică din EuropaCentrală şi de Est. De ce? Concluzia ZF Expert a fost: proastaguvernare.

"Lehman Brothers a fost din întâmplare, putea să fie oricaredintre marile bănci de investiţii. Primele semne veneau din varaanului 2007. În primăvara anului 2008 a fost salvată Bear Stearns,iar în vară marile bănci ipotecare Fanny Mae şi Freddie Mac. Statulamerican a vrut să amâne intervenţia până în ultimul moment, pentrucă se temea tocmai de ideea că în capitalism trebuie să intervinăstatul. (...) Pot înţelege eroarea prin omisiune a Guvernului în anelectoral, dar nu pot înţelege decizia BNR să persiste pe ideea căva fi creştere economică în 2009, la 6-7 luni de când era evidentcă ne îndreptam către catastrofă", a spus Lionăchescu.

Cum a început totul

Bancherii şi oamenii de afaceri prezenţi la şedinţa ZF Expert deieri sunt de părere că prăbuşirea Lehman Brothers a cauzat o crizăde încredere, dar că nimeni nu a intuit dimensiunea reală.

"Nu s-a pus problema căderii unor bariere, ci că vor existadificultăţi în atragerea de lichidităţi tocmai din cauza crizei deîncredere. Problema lichidităţii pe termen scurt poate să aparăoricând din cauza retragerii depozitelor. Şi atunci a fost oretragere masivă. Înspre octombrie (2008 - n.red.) cursulacţiunilor băncilor-mamă a scăzut, lucru mediatizat şi ne-amconfruntat cu retrageri masive", a spus Pascariu. El admite că timpde două luni băncile au oprit finanţarea, "în mod firesc până lumeas-a dezmeticit" pentru ca apoi să ridice dobânzile.

În replică Doru Lionăchescu, în prezent consultat pe domeniul defuziuni şi achiziţii şi fost bancher, este de părere căreglementatorul pieţei ar fi trebuit să adopte o politică mult maidură.

"Băncile sunt actori economici raţionali. În instituţiilefinanciare se găsesc unele dintre cele mai luminate minţi. Problemaeste legată de faptul că acţionează într-un sistem reglementat.Dacă reglementatorul a acceptat tacit această politică, de atransfera ideea ieşirii din criză spre economia reală, ele acolos-au îndreptat. S-au sacrificat 20 de milioane de oameni pentrusalvarea a trei-patru bănci care poate trebuiau să moară şi 160.000de credite ipotecare", a susţinut Lionăchescu.

Şi un alt bancher, Florin Cîţu, directorul pieţei financiare alING Bank, consideră că România şi în general statele din Europa deEst s-au pus singure în această situaţie, adică nu au avut opolitică macroeconomică corectă.

"Politica macroeconomică a fost complet greşită. Am ales săcâştigăm bătălia pe termen scurt cu cursul, dar am uitat că este obătălie mondială pe termen lung", a spus el.

Ce făceau oamenii de afaceri români

Dintre jucătorii români, cele mai multe legături cu LehmanBrothers le-a avut dezvoltatorul Impact, banca americană deinvestiţii cumpărând un procent din titlurile companiei.

"Punctul de plecare al crizei este în jurul crediteloripotecare. Cu câţiva ani în urmă începusem să ne modernizăm şi amfăcut o legătură între activitatea nostră şi piaţa de capital.(...) Lehman Brothers şi-a extins portofoliul către ţărileemergente. Au venit la noi şi au cumpărat. Ne-am apropiat în aceleluni de Lehman Brothers pentru că au făcut un due-dilligence. Şocula fost de două ori", a spus Dan Ioan Popp.

Prezent la şedinţa ZF Expert, omul de afaceri Florin Andronescu,fondatorul reţelei Flanco, vândută în anii de boom economic, estede părere că originile crizei ar trebui căutate la atentatele din11 septembrie 2001, primul moment în care s-a clătinat încrederea.În legătură cu vânzarea dinainte de criză, el a spus "că a avutbaftă".

"Investiţiile din România, cu unele excepţii, au fost purspeculative, capital care intră şi iese foarte rapid, care sesperie destul de rapid, care joacă pe monede sau pe alteinstrumente. Nu s-a construit serios, pe ici pe colo doar. Eu amconstruit două businessuri care s-au bazat pe consum, consum cares-a dovedit că nu a fost supervizat cum trebuie. (...) Nu s-auconstruit capacităţi de producţie. Nu am făcut decât să mutămdintr-un loc în altul produse", este de părere Andronescu. El afăcut şi o prognoză în legătură cu segmentul "cel mai puţinsuferind", care va fi reprezentat de servicii.

ZF Expert - Doi ani de la căderea LehmanBrothers

Cum aţi văzut prăbuşirea LehmanBrothers?

Dan Pascariu:
Nu cred că cineva şi-a imaginat scara la care urma să ajungă crizaîn sectorul financiar
Am discutat în bancă în zilele următoare căderii Lehman Brothers cefacem
Nimeni nu şi-a pus problema că va fi o prăbuşire a unor barieredespre care se credea că nu se pot depăşi
S-a pus problema imediat că vor fi dificultăţi în a atragelichidităţi. Deficitul de lichidităţi s-a instalat foarterepede
Nu se punea problema ca băncile-mamă să întrerupă liniile definanţare, ci era posibilitatea unor retrageri masive dedepozite
Chiar a fost o retragere mare, în octombrie. A scăzut masiv cursulacţiunilor băncilor-mamă ale băncilor din România şi mulţi clienţilocali persoane fizice s-au speriat
Ne-am confruntat cu retrageri masive de fonduri în aceaperioadă
Când le explicam clienţilor din provincie de ce este nevoie de maimult colateral nu mă credeau
Nici măcar în centrul puterii şi al crizei nu au fost conştienţi deamploarea dezastrului
Sigur că se poate vedea intervenţia statului ca o naţionalizare apierderilor, dar a fost o criză de sistem
Rolul statului este să ia măsuri pentru a proteja interesul public,iar sistemul financiar are o utilitate publică imensă
Statul era obligat să intervină, pentru că dacă nu ar fi intervenitse prăbuşeau, la cât s-ar fi dus acea lipsă de încredere dacăstatul nu intervenea?
Băncile care au avut nevoie de intervenţia statului reprezentau3-5% din totalul activelor bancare mondiale, dar dacă nu erausalvate, prin efectul dominoului ar fi antrenat pe toatecelelalte

Ioan Popp:
Punctul de plecare al crizei este în jurul imobiliarelor, alcreditului ipotecar. Noi cu câţiva ani în urmă începusem să nemodernizăm
Am făcut o legătură între activitatea noastră şi piaţa de capital.Din 2004 ne-am apropiat de marele capital
Lehman a venit în România; a cumpărat acţiuni şi la noi şi alţii.Noi ne-am apropiat de această lume şi de Lehman Brothers
Nu ne-am gândit cât de rău va fi. Dacă ne gândeam, eram unul dinmogulii lumii. Cataclismele nu pot fi prognozate
Aparent noi discutăm probleme economice, dar cauzele întotdeaunasunt de natură comportamentală, psihologică
Psihologia ne duce în astfel de situaţii. Fiecare dintre noi aredouă părţi: dorinţă versus ponderare
Conflictul dintre acestea determină direcţia. Problema este acum cănoi suntem dominaţi de neîncredere şi pesimism
Cred că bazele crizei au fost puse în '89, când apariţia pe piaţaliberă a Blocului de Est a creat un nou boom

Florin Andronescu:
Doar s-a întâmplat că am vândut o parte din afacere (Credisson-companie de credite de consum) înainte de criză. Nu am avut unpresentiment
Cred că totul a început de la atentatele din 9/11/2001. Acestea auafectat încrederea, totul este o problemă de încredere
În România, ce s-a făcut pe speculaţii s-a dărâmat. Aici nu s-aconstruit serios în ultimii ani Nu am făcut altceva decât să mutămbani şi produse
Eu am construit două businessuri pe consum, dar şi consumul are olimită până la care poate creşte
Într-un fel sunt mai protejat în criză pentru că serviciile suntflexibile. Producţia de bunuri suferă mai mult în criză
Zona serviciilor medicale este pe creştere pentru că este laînceput şi oamenii vor servicii de calitate mai bună
Dacă vorbim de turism, de exemplu, majoritatea businessurilor aufost create pentru ca să servească interesele unei familii/grupuri,nu pentru afaceri de anvergură

Florin Pogonaru:
Îmi amintesc că în toamna anului 2008 negociam cu oamenii politicisă vedem bugete multianuale, dar ni se spunea că se încalcăConstituţia
Când criza bătea la uşă, politicienii ne explicau că există resursepentru măririle de pensii şi de salarii
Lehman Brothers a fost explozia neîncrederii - a fost exacerbareariscului de contrapartidă
Fiul meu îmi spunea atunci că avem prea mulţi bani lichizi, cătrebuia să fi investit mai mult. Tocmai încercam să ridicăm un fondde private equity
Un provincial cum a fost România în cazul acestei crize esteîntotdeauna anesteziat la criză. El crede că până ajunge la mine sesparge valul
Momentul Lehman Brothers a rupt ideea că niciodată nu va putea fiun colaps al sistemului
Ce-am făcut cu depozitele? Ne-am împrăştiat banii pe la mai multebănci
Am mărit expunerea pe euro. Ne gândeam atunci: dacă se duce şibanca asta, oricum toţi închidem, oricum atunci atingem nivelul celmai de jos. Nu te poţi proteja de colaps

Doru Lionăchescu
Opinia mea este că Lehman Brothers a fost din întâmplare, putea săfie oricare dintre marile bănci de investiţii
Primele semne veneau din vara anului 2007. În primăvara anului 2008a fost salvată Bear Stearns, iar în vară marile bănci ipotecareFanny Mae şi Freddie Mac
Statul american a vrut să amâne intervenţia până în ultimul moment,pentru că se temea tocmai de ideea că în capitalism trebuie săintervină statul
De ce a căzut economia românească atât de rău? Din cauza proasteiguvernări. S-a negat realitatea timp de luni de zile
Ce ar fi trebuit să facă guvernul? M-aş fi aşteptat la un răspunscoordonat al BNR şi al guvernului
BNR nu a realizat amplitudinea crizei decât foarte târziu
Nu pot înţelege eroarea BNR să persiste pe ideea că va fi creştereeconomică în 2009, la 6-7 luni de când era evident că ne îndreptamcătre catastrofă

Era mai bine să fie lăsat liber cursul în toamnaanului 2008?

Florin Cîţu:
Ce s-a întâmplat în week-end-ul de după căderea Lehman Brothers?Luni dimineaţa nu mai aveai contrapartidă la tranzacţii
La nivel extern nu puteai face tranzacţii. Era o diferenţă preamare între bid/ask, adică între cotaţiile de cerere şi ofertă
Cursul era 3,4 -3,5 lei/euro, iar BNR a atras depozite atunci de1,7 mld. lei
A fost un şoc negativ la nivel global, care a determinat o criză delichiditate la nivel global
Noi am avut dezavantajul unei economii euroizate. Prin reglementărifiscale, prin interzicerea de preţuri în euro trebuia să neprotejăm de euroizarea economiei
România s-a pus singură în situaţia să ajungă la 60% credite îneuro din total credite
Atunci era mai bine dacă era lăsat cursul să fluctueze liber câtevazile. Dacă se ducea în 12 lei/euro pentru două zile, nu era nici oproblemă. Importantă era evoluţia ulterioară
Noi am ales să facem o bătălie pe termen scurt, dar am uitat debătălia pe termen lung a dobânzilor. În Polonia a crescut cu 40%cursul
Cursul era o supapă bună de eliberare a tensiunii din economie. BNRa luat banii din piaţa monetară pentru că a vrut să sprijinecursul

Dan Pascariu:
Nu era bine să laşi cursul sus, pentru că 60% din activele bancareerau şi sunt în valută
România este o ţară foarte mult bazată pe valută din punctul devedere al psihologiei consumatorilor
Creşterea cursului ar fi indus o panică teribilă în sistem. Dinpunctul de vedere al sistemului bancar şi al clienţilor, un cursexplodat ar fi fost dramatic
Două luni s-au oprit finanţările bancare, până când lumea s-adezmeticit
Băncile au început să mărească dobânzile la depozite pentru căraportul credite/depozite era de 133%

Sunt vinovate băncile de amplitudinea şocului cucare a lovit criza în România?

Dan Pascariu
Băncile au răspuns în perioada 2004-2008 unei cereri, unei nevoi;lumea voia case, maşini, noi le-am finanţat
Dacă puteam să reducem împrumuturile acordate ar fi fost ideal, darnimeni nu venea să dea înapoi creditele
Băncile nu au tăiat creditarea, ci au crescut dobânzile ladepozite. Am început să atragem depozite la lei şi valută
Am majorat dobanzile la credite. Sigur că atunci nu mai voia nimenisă ia credite. Cererea de credite a scăzut cu 90% între martie 2009şi octombrie 2009
Băncile nu puteau accepta pierderile. Acestea nu se puteau compensacu profiturile anterioare

Doru Lionăchescu:
Nu ne putem aştepta ca băncile să nu caute profit, dar ideea estecă dacă reglementatorul le îndreaptă într-o directie, se ducacolo
Reglementatorul a acceptat transferarea ieşirii din criză dinsprebănci spre economia reală
Au fost sacrificaţi 20 mil. oameni, adică economia românească,pentru a salva 3-4 bănci care trebuia să cadă şi 180.000 de clienţicu credite ipotecare în valută

Dan Ioan Popp:
Mecanismele sofisticate bancare nu au venit de la marţieni.Produsele financiare s-au născut ca urmare a sistemului debonusare. Minţi luminate au ştiut să îmbrace în derivative economiareală
De ce a căzut cererea de case? Din cauza incertitudinii privindveniturile şi a incertitudinii privind calificarea pentrucredite
Vorbim de piata imobiliară ca şi cum ar fi o piaţă instituţională,dar sub 2% din tranzacţiile de pe piaţa imobiliară sunt realizatecu agenţi economici, adică sunt locuinţe de la dezvoltatori, iaracum trei ani erau 5% din total
Mediul economic real a fost părăsit de bănci în favoarea statului.Cât timp profiturile băncilor vin de la stat, nu se vor întoarce îneconomia reală
Agenţii economici sunt împinşi să fie furnizori de credit, dincauza retragerii băncilor de pe piaţă

Doru Lionăchescu
Cu acordul tacit al BNR băncile îşi extrag profituri de monopol, deoligopol
Nu e normal chiar şi 1 dolar profit în sistemul bancar cândbusinessul se reduce cu 50%, când afaceri de miliarde de euro suntîn insolvenţă
Este inadmisibil ca preţul finanţării în lei să nu fie controlat,ca BNR să nu poată transmite băncilor comerciale ieftinireacreditării în lei
Am învăţat ceva din această criză? Părerea mea este că la nivelglobal nu. Din cauză că au fost ajutate fără să li se ceară nimicîn schimb, din cauza hazardului moral, băncile se considerăstăpânii lumii
După doi ani de criză sistemul bancar anglo-saxon dă cu tiflaguvernulor

Ce va fi peste doi ani?

Florin Pogonaru:
Văd o stare de lâncezeală. Cred că evoluţia economiei va continuaîntr-o stare de lâncezeală, într-un scenariu de tipul "merge şiaşa"
Văd o creştere economică marginală, pentru că driverul care agenerat creştere a fost procesul de convergenţă la UE
Problema este că insolvenţa la IMM-uri devine dramatică şi se puneproblema de la ce limită prudenţa BNR devine păguboasă?
Guvernul ar trebui să taxeze băncile şi banii să meargă la IMM-uricare nu pot lua acum credite pentru că sunt riscante

Dan Ioan Popp:
Pentru perioada următoare, depinde despre cine vorbim? Va exista oporţiune din naţia asta care nu va lâncezi
Trebuie să plecăm la drum cu optimism: că există cetăţeni caregăsesc soluţii noi
Tot timpul ne-am bazat pe ideea "când vine Moş Crăciun?" . Şi acumîmi amintesc cât am umblat pentru primul meu credit
Noi am introdus ideea de "vile in rate"
Clienţii stau prost cu moralul. Noi vindem terapeutică, discursulde vânzare a ajuns incredibil, trebuie să ridicăm moralulclienţilor, să-i facem să aibă încredere
Peste doi ani - va fi o schimbare mică, cuantică, de plus/minus0,5% la PIB

Dan Pascariu:
Conform unor cercetări macro ale băncii, în următorii 2-3 aniRomânia va redeveni unul din vectorii de dezvoltare din Europa deEst
Din păcate ne îndreptăm către tipul de democraţie din AmericaLatină, unde politicienii sunt "stăpâni" pe "feude"

Doru Lionăchescu:
Fără o creştere economică anuală de minimum 2-3% nu putem asiguraserviciul datoriei externe

AFACERI DE LA ZERO