Analiză

Scor în business România-Polonia: 3 la 567

Scor în business România-Polonia: 3 la 567

Autor: Cristina Roşca

14.12.2010, 23:53 146

Peste 560 de investitori polonezi au businessuri în România, întimp ce în Polonia nu există la momentul actual decât trei companiilocale, dintre care două au doar birouri.

"Românii nu vin în Polonia pentru că nu ştiu piaţa şiopor­tuni­tăţile pe care aceasta le oferă. Mai mult, nici nu suntinteresaţi să cu­noască această piaţă, pe care o integreazăauto­mat în categoria fos­te­lor pieţe comu­niste. Ro­mâniipre­feră să meargă către ţări ves­tice precum Spania şi Franţa saucătre Orien­tul Mijlociu", ex­plică pentru ZF Gabriel Costache,repre­zentant al Ambasadei României la Varşovia

În primele nouă luni din acest an com­paniile poloneze au aduspe piaţa locală circa 108 milioane de euro. Prin­tre cele maiimportante companii se numără: Porta, companie care produce uşi laArad, producătorul de pardoseli şi parchet din lemn Barlinek, cusediul în Bacău, Cersanit, specializată în ceramică, producătorulde ambalaje Can-Pack şi Tymbark, unul dintre cei mai mariproducători de nectaruri de pe piaţă. "În ultima perioa­dă nu avenit niciun nou in­vestitor român în Po­lonia. Po­lonezii sunt maiinteresaţi de Ro­mânia decât noi de Po­lonia. Aici există treiin­vestitori români, dintre care doi au doar birouri şi un altulare un parte­ne­riat cu o companie locală pentru prospec­ţiuni îndomeniul ga­zelor naturale", a declarat Costache.

Reprezentanţii ambasadei de la Var­şovia spun că investitorulromân prezent în domeniul gazelor naturale este Aurelian Oil &Gas. Această com­pa­nie, originară din Marea Britanie, a în­cheiatla începutul anului un acord cu Rom­gaz Mediaş, producătorul românde gaze naturale, pentru exploatarea de zăcăminte de gaz în alteţări.

Potrivit Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului deAfaceri (MECMA), cei mai importanţi doi investitori locali înPolonia sunt Global Food Poland sp. Zo.o., biroul grupului EuropeanDrinks, controlat de fraţii Ioan şi Viorel Micula, şi grupul decompanii din domeniul IT Gecad, prezent prin intermediul a treidistribuitori autorizaţi.

În iunie, Ancuţa Conta, de la Secţia Economică din cadrulAmbasadei României la Varşovia, afirma că mai există o serie decompanii active, în special în sectorul de construcţii, însăacestea lucrează pe diferite proiecte. Ea dădea exemplul uneicompanii din Suceava, care câştigase un proiect ce viza extindereaşi modernizarea unor fabrici pentru Coca-Cola. Această activitateeste însă una pe termen limitat.

"Există, de asemenea, firme româneşti care lucrează pe proiecteconcrete cu firme din Polonia, cum ar fi, de pildă, firma LoialImpex din Suceava, care realizează o centrală de cogenerare",spuneau în luna august reprezentanţii MECMA.

Dacă românii nu se înghesuie în Polonia, cea mai puternicăeconomie din Europa Centrală şi de Est şi singura care a reuşit săse menţină pe creştere economică pe toată durata crizei economiceşi financiare, polonezii au venit în număr mare în România, înspecial după 2007, când România a aderat la Uniunea Europeană,potrivit Halinei Golebicka, şeful secţiei de Promovare a Comerţuluişi a Investiţiilor din cadrul Ambasadei Republicii Polone. EconomiaPoloniei a crescut cu 3,3% în primele nouă luni din an, în timp ceeconomia României s-a contractat cu 2,5%.

Ea mai spune că există trei sectoare principale către careinvestitorii polonezi au ales să îşi canalizeze banii. Acestea suntconstrucţii, agricultură şi procesarea alimentelor şi consultanţă.

La sfârşitul lui 2009 Polonia se afla pe poziţia a 29-a în topulcelor mai mari investitori din România, iar după primele nouă lunidin acest an, cel mai dezvoltat stat din regiune reuşise să maiurce trei poziţii.

Până în prezent, în pofida crizei niciun jucător nu a ieşit depe piaţă. A existat un caz care a sistat activitatea timp de doiani pentru a o relua ulterior, însă activitatea din România eradependentă de cea din ţara-mamă, explică Golebicka, fără a oferiînsă nume. Mai mult, viitorul se profilează optimist.

Noi companii poloneze, din domenii precum construcţii, textile,consultanţă şi procesarea alimentelor, îşi manifestaseră interesulsă investească în România. Este vorba de o serie de avantaje pecare le oferă ţara noastră, precum forţa de muncă ieftină, nivelulscăzut al impozitului pe profit şi apropierea de state terţe,precum Serbia. Salariul mediu brut în România era de 445 de euro,în timp de în Polonia depăşea 700 de euro. Impozitul pe venit, carela noi este de 16%, în Polonia, este progresiv, între 18 şi 32%. Şila impozitul pe profit România stă mai bine, 16%, faţă de 19%.

Principalele obstacole sunt majorarea TVA la 24%, procedurile derambursare a TVA, numeroasele cazuri de faliment în rândulcreditorilor, procedurile ANAF, situaţia drumurilor, potrivit celeicare conduce secţia de Promovare a Comerţului şi a Investiţiilordin cadrul Ambasadei Republicii Polone. Potrivit estimăriloroficiale, până în prezent, Polonia a investit în România peste 500de milioane de euro, cifrele dublându-se după aderare. Balanţaînclină în favoarea Poloniei şi atunci când vine vorba de comerţexterior. În primele şase luni din 2010 exporturile Poloniei aufost aproape de două ori mai mari decât cele ale României, 768,3mil. euro comparativ cu 453,3 mil. euro.

Criza a afectat relaţiile comerciale ale celor două ţări, astfelcă în 2009 valoarea schimburilor (2,031 mld. euro) a reprezentatdoar 72% din cea obţinută în 2008. După primele luni din acest anse observă o îmbunătăţire comparativ cu perioada similară a anuluitrecut.

Ca pondere în total, cele mai importante produse exportate dePolonia şi care iau direcţia România sunt maşini şi utilajemecanice, echipamente electrice, produse minerale, metale comune şiarticole metalice. Ţara noastră trimite în Polonia tot maşini şiutilaje, echipamente electrice, metale comune şi articole metalice,vehicule, aeronave, vapoare.

Unii dintre investitorii polonezi din România contribuie laadâncirea deficitului comercial al României pentru că importămaterii prime din ţara-mamă. Un exemplu în acest sens este Tymbark,care aduce fructele din Polonia, din cauza producţiei slabe defructe din România, potrivit Halinei Golebicka.

Tymbark a fost şi primul investitor polonez în România, fiindprezent pe piaţă de mai bine de zece ani. Anul trecut, compania ainvestit 30 mil. euro în construirea celei de-a doua fabrici localede sucuri, dezvoltându-şi astfel platforma de producţie de laVălenii de Munte. Pentru acest an, cel mai mare investitor polonezde pe piaţa locală anunţase că intenţionează să construiască ounitate de procesare a fructelor şi legumelor în locaţia sa deproducţie. Investiţia, estimată la 4,5 mil. euro, încă nu a fostfinalizată.

cristina.rosca@zf.ro

AFACERI DE LA ZERO