Auto

Taxa auto 2012: Cum se pot recupera banii după noua taxă auto

Taxa auto 2012: Cum se pot recupera banii din noua taxa auto

Autor: Mediafax

11.01.2012, 19:35 13607

Noua taxă auto se aplică începând de vineri, 13 ianuarie, numai maşinilor care se înmatriculează de la această dată, tot de atunci persoanele interesate putând consulta pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu formula de calcul pentru a vedea dacă pot cere recuperarea banilor din taxă.

Legea privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule a apărut marţi, în Monitorul Oficial al României şi va intra în vigoare, vineri, în 13 ianuarie.

Noua taxă se aplică numai maşinilor care se înmatriculează începând din 13 ianuarie, dată la care intră în vigoare noua lege, precizează, miercuri, Ministerul Mediului.

Având în vedere reducerea taxei de poluare cu până la 25%, cei care au plătit taxa de poluare de la 1 iulie 2008 pot solicita restituirea diferenţei, în cazul în care suma este mai mare decât cea rezultată din aplicarea acestei legi. Astfel, persoanele interesate să vadă dacă au de recuperat bani ca diferenţă, începând de vineri vor avea la dispoziţie, pe site-ul AFM formula de calcul prevăzută de lege şi care va fi utilizată şi de organele fiscale.

Persoanele care constată că au de recuperat bani din taxa auto trebuie să depună la organelle fiscale competente o cerere de restituire, însoţită de mai multe documente, în original sau în copie: documentul doveditor al plăţii taxei pe poluare/ taxei speciale pentru autoturisme (chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont), copia cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare, cu prezentarea în original a acestora.

Cererile de restituire, însoţite de documentele necesare sunt soluţionate de către organele fiscale, în termen de 45 zile.

Plata sumelor reprezentând diferenţa de taxă plătită se face de către organul fiscal competent în contul bancar indicat de către solicitant prin cererea sa de restituire sau la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului, în baza notei privind restituirea/rambursarea unor sume, pentru persoanele care nu au indicat, prin cererea de restituire, un cont bancar

Normele de aplicare a noului sistem privind taxa de poluare auto au fost aprobate, miercuri, de Guvern prin hotărâre, în condiţiile în care proiectul de act normativ a fost lansat în dezbatere publică abia la începutul acestei săptămâni şi ar fi trebuit să rămână în discuţie până la 19 ianuarie.

Pe site-ul Ministerului Mediului, proiectul de hotărâre de guvern privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prezentat sub principiul transparenţei decizionale în administraţia publică, figura şi la ora anunţului de aprobare de către Guvern ca fiind în dezbatere publică, cu anunţul că cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite propuneri şi sugestii de modificare până la 19 ianuarie 2012.

Situaţia a fost justificată, la Guvern, de ministrul Mediului, Laszlo Borbely, prin faptul că noua lege a taxei auto a fost publicată marţi în Monitorul Oficial şi trebuie aplicată începând cu 13 ianuarie şi că există posibilitatea, dacă vor fi primite observaţii "pertinente", unei intervenţii ulterioare prin modificarea hotărârii de guvern.

Noua lege privind taxa auto a fost promulgată joi de preşedintele Traian Băsescu şi publicată marţi în Monitorul Oficial, dar a fost aprobată de Guvern în luna septembrie, adoptată de Senat în octombrie şi de Camera Deputaţilor la jumătatea lunii decembrie.

"Noi aveam obligaţia să venim astăzi cu aceste norme. Nu este niciun fel de problemă, dacă vor fi observaţii sau comentarii pertinente, vom putea veni eventual cu o modificare de hotărâre de guvern", a spus Borbely.

Legea privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule prevede o reducere a taxei de poluare cu până la 25%, dând posibilitatea ca, în cazul în care taxa de poluare plătită de la 1 iulie 2008 este mai mare decât cea rezultată din aplicarea acestei legi, proprietarii de maşini să poată solicita restituirea sumelor reprezentând diferenţa de taxă plătită.

Conform normelor de aplicare, proprietarii de maşini care consideră că taxa auto plătită de la 1 iulie 2008 este mai mare decât cea rezultată din noul sistem de calcul pot cere statului restituirea diferenţei. Procedura se află însă sub influenţa Codului de Procedură Fiscală, care stabileşte că suma de restituit va fi redusă prin compensare cu eventuale datorii fiscale neachitate de aceştia.

Acelaşi sistem de compensare, prevăzut de Codul de Procedură Fiscală, va fi valabil şi la restituirea valorii reziduale a taxei, când autovehiculul este scos din parcul auto naţional, se arată în proiectul normelor privind aplicarea noului sistem al taxei de poluare auto.

Valoarea reziduală a taxei reprezintă suma care ar fi plătită pentru respectivul autovehicul dacă acesta ar fi înmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto naţional.

Astfel, atunci când suma plătită cu titlu de taxă pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule este mai mare decât suma rezultată din aplicarea noii legi, contribuabilul poate solicita restituirea sumelor reprezentând diferenţa de taxă plătită, prin depunerea unei cereri de restituire la autoritatea fiscală. La cerere trebuie anexate dovada plăţii taxei (chitanţă fiscală/ordin de plată, extras de cont), precum şi cartea de identitate a vehiculului şi certificatul de înmatriculare.

Cererea va fi soluţionată în termenul prevăzut de Codul de Procedură Fiscală, respectiv în termen de 45 zile de la înregistrare. Conform Codului, în situaţiile în care sunt necesare informaţii suplimentare, acest termen este prelungit cu perioada cuprinsă între data solicitării şi data primirii informaţiilor solicitate.

Prin noul sistem de calcul al taxei auto, Guvernul mizează pe o balanţă financiară pozitivă a Fondului pentru Mediu, prognozând o creştere cu 336 milioane lei a veniturilor, prin impunerea la plată a tuturor autovehiculelor înmatriculate înainte de ianuarie 2007 şi înstrăinate după data intrării în vigoare a noii legi, şi o scădere de doar 240 milioane lei a sumelor de încasat, ca efect al reducerea valorii taxei. Prin compararea celor două valori, Guvernul estimează că diminuarea valorii taxei nu va avea un impact negativ asupra bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu, aceasta fiind acoperită din venituri preconizate să fie încasate.

Noua taxă se aplică numai maşinilor care se înmatriculează începând din 13 ianuarie 2012, dată la care intră în vigoare noua Lege.

Normele menţin totodată prevederea conform căreia taxa auto poate fi ajustată atunci când autovehiculul nu se încadrează în parametrii standard, respectiv au un rulaj ridicat, de peste 15.000 kilometri în cazul vehiculelor de transport pasageri cu maximum opt locuri pe scaune, peste 30.000 kilometri la vehicule transport marfă cu greutate de până la 3,5 tone, peste 60.000 kilometri pentru maşini transport pasageri cu mai mult de opt locuri pe scaune şi vehicule transport marfă cu greutate între 3,5 tone-12 tone şi peste 100.000 kilometri în cazul vehiculelor de transport marfă mai grele de 12 tone.

La rulajul mediu sunt luate în considerare şi starea generală a maşinii (semne de coroziune a caroseriei, revopsire, situaţia tapiţeriei şi a componentelor de bord), dotările standard (aer condiţionat, ABS şi airbag), vechimea autovehiculului.

Taxa poate fi ajustată pe baza declaraţiei pe proprie răspundere a proprietarului maşinii, în care acesta susţine că rulajul mediu anual real al autovehiculului său este mai mare decât rulajul mediu anual considerat standard pentru categoria respectivă de autovehicule.

Rulajul mediu anual real este calculat prin raportarea rulajului afişat de indicatorul de kilometraj la vechimea stabilită în funcţie de data primei înmatriculări.

Declararea nereală a rulajului autovehiculului va fi considerată şi sancţionată conform Codului Penal. Pentru fals în declaraţii, pedeapsa prevăzută în Codul Penal este închisoare de la trei luni la doi ani sau amendă.

Taxa va putea fi ajustată şi atunci când pentru un autovehicul rulat este dovedit pe baza expertizei tehnice efectuate de Registrul Auto Român că deprecierea este mai mare decât cea indicată de grila fixă.

În acelaşi timp, dacă proprietarul consideră că deprecierea autovehiculului său este mai mare decât cea rezultată pe baza cotei iniţiale de reducere şi/sau a cotei suplimentare de reducere a taxei, acesta poate contesta taxa, dar numai în baza rezultatului unei expertize privind evaluarea individuală a maşinii. În acest sens, proprietarul trebuie să solicite efectuarea expertizei de către un membru al Corpului Experţilor Tehnici, care să înscrie în raport cota reală de reducere a taxei. Pe baza cotei reale de reducere, autoritatea fiscală va proceda la calcularea taxei.

Taxa auto nu va fi aplicată pentru autovehicule cu două sau trei roţi ori asimilate, pentru tractoare agricole sau forestiere, precum şi pentru autovehiculele care, în vederea scoaterii din parcul auto naţional şi înmatriculării în alt stat, sunt înmatriculate temporar în România. Excepţiile de la plata taxei sunt acordate pe baza menţiunilor speciale înscrise în cartea de identitate a vehiculului.

Potrivit legii care are la bază principiul "poluatorul plăteşte", taxa de poluare va fi plătită, o singură dată, atât pentru autovehiculele noi sau second-hand care sunt înmatriculate pentru prima dată în România. Pentru autovehiculele înmatriculate înainte de anul 2007, taxa de poluare va fi achitată de către cumpărător la momentul primei transcrieri a dreptului de proprietate a autovehiculelor, după ce intră în vigoare această lege.

Modalitatea de calcul a taxei este unitară pentru toate situaţiile în care aceasta se achită. Aceasta se calculează pe baza unor criterii obiective (tipul motorizării, capacitatea cilindrică, emisia de CO2 şi norma de poluare), luând în considerare şi deprecierea autoturismului.

Această lege elimină şi discriminarea indirectă menţionată în hotărârile Curţii Europene de Justiţie, în cele două cauze care au avut ca obiect interpretarea Art. 110 din Tratatul de Funcţionare al Uniunii Europene. În aceste hotărâri, este precizat că regimul de impozitare prevăzut prin OUG nr. 50/2008 nu instituie o discriminare directă, dar poate genera o discriminare indirectă din cauza efectelor sale, descurajând importurile de autovehicule.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Comandă anuarul ZF TOP 100 companii antreprenoriale
AFACERI DE LA ZERO