Auto

Veste proastă pentru şoferii români: vor primi acasă amenda chiar dacă au depăşit viteza în alt stat UE

Veste proastă pentru şoferii români: vor primi acasă amenda chiar dacă au depăşit viteza în alt stat UE

Autor: Bogdan Alecu

11.07.2011, 15:26 2604

O directivă adoptată pe 6 iulie de Parlamentul European vapermite statelor membre să-şi acceseze reciproc bazele cu datele deînregistrare ale autovehiculelor, astfel încât conducătorii autoamendaţi într-un stat membru şi care au maşina înregistrată în altstat membru, să poată fi identificaţi.

Şoferii din UE vor fi pedepsiţi pentru infracţiunile de traficcomise în străinătate, inclusiv pentru cele patru cauze caregenerează 75% din accidentele rutiere mortale - viteza excesivă,nerespectarea culorii roşii a semaforului, neutilizarea centurilorde siguranţă şi condusul sub influenţa alcoolului. La acestea semai adaugă conducerea sub influenţa drogurilor, utilizarea ilegalăa benzii de urgenţă şi utilizarea ilegală a unui telefon mobil întimpul conducerii.

Statisticile UE arată că şoferii străini reprezintă cam 5% dinconducătorii auto prezenţi în trafic într-un anumit stat membru,dar amenzile pentru viteză pe care le primesc reprezintăaproximativ 15% din totalul amenzilor de acest tip. Majoritateadintre ei scapă nepedepsiţi deoarece ţările care le-au aplicatcontravenţiile nu îi mai pot constrânge să le plătească după cepărăsesc statul respectiv.

Directiva referitoare la schimbul transfrontalier de informaţiiprivind încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţarutieră are rolul de a remedia această situaţie. Ea va permiteidentificarea conducătorilor auto din UE, în cazul în care aceştiaau comis o infracţiune rutieră în interiorul Uniunii, indiferent destatul membru în care este înregistrat automobilul. Practic, nouareglementare oferă statelor membre acces reciproc la bazele de datenaţionale care conţin datele de înregistrare ale vehiculelor.

Aceasta se va face prin intermediul unei reţele electronice ceurmează să fie pusă în funcţiune şi care va permite un schimb dedate între ţara în care s-a produs infracţiunea şi ţara în careeste înmatriculată maşina.

De menţionat că directiva adoptată de Parlamentul European nuarmonizează legislaţia rutieră sau cuantumul amenzilor,conducătorii auto urmând să răspundă potrivit legislaţiei statuluiîn care s-a produs incidentul rutier.

După ce directiva va fi adoptată formal, statele membre vor aveala dispoziţie doi ani să îl transpună în legislaţia naţională.

AFACERI DE LA ZERO