(auxiliar)

Top 500 cei mai mari exportatori din economie în 2020. De unde vin cele mai mari surprize?

Top 500 cei mai mari exportatori din economie în 2020....

Autor: Cristina Roşca

18.03.2021, 00:08 1957

La vârful clasamentului, în topul celor mai mari zece exportatori de pe plan local îşi fac loc opt companii din industria auto.

Cei mai importanţi zece expor­ta­tori ai României, în frunte cu Dacia, Ford şi Star Assem­bly, au trimis peste graniţele ţă­rii în 2020, an marcat de pan­demia de COVID-19, bunuri şi servicii în va­loare de circa 11,85 mld. euro, po­trivit calculelor ZF pe baza date­lor INS.

Astfel, cei zece „piloni“ ai me­diu­lui local de business sunt res­pon­sabili pentru 19,12% din ex­por­turile României în 2020, conform INS. Anul trecut, exporturile s-au ri­dicat la circa 62 mld. euro, în scă­dere cu 9,9% faţă de anul 2019, ara­tă datele Institutului Naţio­nal de Sta­tistică. Scăderea a fost provo­ca­tă de cri­za generată de pandemia de COVID-19 care a lovit din plin economiile din toată lumea.

Chiar şi în acest an atipic, topul celor mai im­portanţi zece exporta­tori nu a suferit mo­dificări impor­tan­te comparativ cu 2019. Mai exact, nu apare decât un nu­me nou în cla­sa­ment (Continental Auto­mo­tive Româ­nia SRL, în urcare de pe locul 11), singurele schim­bări în rest fiind rocadele, ur­că­rile şi coborârile de câteva poziţii.

Podiumul a rămas ne­schim­bat în ultimii ani, cu trei companii din auto - Dacia, Ford şi Star Assem­bly.

În 2019 (cu datele aferente anu­lui anterior) a fost pentru pri­ma dată când podiumul a fost exclusiv al industriei auto şi aşa a rămas.

De altfel, din top zece opt companii pro­vin din industria auto, singurele excepţii fiind com­binatul Liberty Galati SA şi produ­că­torul de componente electronice Flextro­nics Romania.

În 2020 piaţa auto - atât producţia de componente, cât şi cea de produse finite - a fost puternic afectată de pandemie, iar asta se vede în business şi implicit în exporturi dat fiind că o bună parte din aceste bunuri merg peste graniţă. Cifra de afaceri a industriei auto locale a scăzut cu 15% în 2020, de la peste 30 de miliarde de euro în 2019 la circa 25 mld. euro anul acesta, potrivit datelor Asociaţiei Constructorilor de Automobile din România (ACAROM).

Exporturile locale sunt puternic dependente de industria auto - contribuţia acestui sector apropiindu-se de 40-50%. De aceea, economiştii şi analiştii au afirmat în mai multe rânduri că e nevoie de o diver­sifi­care a produselor şi serviciilor trimise peste gra­niţă şi de pariul pe bunuri cu valoare adăugată mai mare, cum e cazul celor din industria IT.

Pe lângă componente auto şi maşini, Ro­mânia exportă şi îmbrăcăminte şi încălţă­min­te, servicii IT, alimente sau băuturi, pre­cum şi multe ale tipuri de articole care îşi pun umărul - mai mult sau mai puţin - la totalul de 62 mld. euro anul trecut. În total, peste 23.200 de firme care au operat exporturi în 2020, conform datelor provizorii de la INS, în scădere uşoară faţă de anul anterior, când numărul sărea de 24.000.

Totuşi, cea mai mare parte a exporturilor stă în mâna unui număr mic de companii. Mai exact, cei mai mari 500 de exportatori din economia românească ţin în spate circa 75% din totalul sumei, potrivit datelor INS. Mai mult, primele 100 de companii din top contribuie cu peste 50% la cele 62 mld. euro, iar primii zece au aproape 20%.

La vârful clasamentului, printre cele mai importante „evenimente“ se numără intrarea Continental Automotive Romania SRL în top zece, pe locul opt, în urcare cu trei poziţii. Este a doua companie a grupului Continental între primii zece exportatori, alături de Continental Automotive Systems.

Cel mai important salt a fost operat de un alt jucător din industria auto - Robert Bosch GMBH, care a câştigat cinci poziţii, ajungând pe patru. La polul opus, Rompetrol Rafinare a coborât de pe patru pe 15 în contextul în care pandemia de COVID-19 a afectat puternic cererea de carburanţi.

 

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Urmează ZF Bankers Summit'24