Bănci și Asigurări

ANAF: Termenul de depunere pentru Declaraţia Unică este 30 iunie 2020

ANAF: Termenul de depunere pentru Declaraţia Unică este...

Autor: Dorin Oancea

17.06.2020, 14:58 8692

Declaraţia se poate depune:
1. On-line prin "Spaţiul privat virtual" şi prin intermediul serviciului "Depunere declaraţii", disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro pe baza certificatului digital calificat;
2. In format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau se poate transmite prin poştă, cu confirmare de primire.

Declaraţia se completează şi se depune până la data de 30 iunie 2020, inclusiv:
- de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate, care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal;
- de către persoanele fizice care nu realizează venituri şi care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Persoanele fizice au obligaţia declarării:
- impozitului pe veniturile realizate din România sau/şi din străinătate în anul 2019;
- impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2020;
- venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuţii sociale pentru anul 2020 şi, după caz, a declarării contribuţiilor sociale datorate în anul fiscal 2019.

Declaraţia se completează şi se depune:
- de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate, care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal;
- de către persoanele fizice care nu realizează venituri şi care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Bonificaţii pentru cei care vor plăti până pe 30 iunie impozitele şi contribuţiile pentru anul 2019 si vor depune Declaratia unică on-line

a) se acordă o bonificaţie de 5% pentru plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, reprezentând obligaţii fiscale anuale pentru anul 2019, dacă toate aceste obligaţii fiscale de plată se sting prin plată sau compensare, integral până la data 30 iunie 2020 inclusiv;
b) se acordă o bonificaţie de 5% pentru depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

Bonificaţia se determină de contribuabil şi se evidenţiază în mod distinct în declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice, sub rezerva verificării ulterioare.

Obligaţiile fiscale de plată se determină prin diminuarea obligaţiilor fiscale datorate cu valoarea bonificaţiei.

Contribuabilii care au depus Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice - capitolul I. Date privind veniturile realizate, pentru veniturile realizate în anul 2019, indiferent de modalitatea de depunere, fără acordarea bonificaţiilor, pot beneficia de acestea, prin depunerea unei declaraţii rectificative până la data de 30 iunie 2020 inclusiv.

În cazul în care plata obligaţiilor fiscale anuale datorate pentru anul 2019 a fost efectuată până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă sau ulterior acestei date, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2020 inclusiv, aceasta se ia în considerare pentru acordarea bonificaţiilor. Sumele achitate în plus faţă de obligaţiile fiscale de plată aferente anului 2019 se pot restitui, la cerere, sau pot fi compensate.