Bănci și Asigurări

Analiză: ASF anunţă măsuri mai stricte de cunoaştere a clientelei

Analiză: ASF anunţă măsuri mai stricte de cunoaştere...

Autor: Teona Tomoiaga, Mediafax

25.10.2019, 14:25 315

După BNR, şi ASF vine cu măsuri mai stricte de cunoaştere a clientelei, de formalizare a procedurilor interne şi de derulare a evaluării riscului de spălare a banilor şi finanţare a terorismului, arată o analiză.  

Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF‟) a lansat în dezbatere publică un proiect de regulament pentru completarea Legii pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului şi este aplicabil entităţilor raportoare supravegheate şi controlate de ASF („Entităţile reglementate„).

„Proiectul de Regulament aduce măsuri mai stricte de cunoaştere a clientelei, de formalizare a procedurilor interne şi de derulare a evaluării riscului de spălare a banilor şi finanţare a terorismului, ce trebuie luate de către societăţile de asigurare, administratorii de fonduri alternative de investiţii, societăţile de servicii de investiţii financiare, societăţile de administrare a investiţiilor, societăţile de investiţii, administratorii de fonduri de pensii private, organismele de plasament colectiv, depozitarii centrali, contrapărţile centrale şi entităţile care administrează un loc de tranzacţionare”, scrie Cristina Tudoraş, avocat la Schoenherr şi Asociaţii SCA.

Entităţile reglementate vor trebui să se conformeze prevederilor Regulamentului ASF, astfel cum va fi acesta aprobat în formă finală, până în 17 ianuarie 2020.

O primă obligaţie impusă de ASF adresează chiar structura de conducere a Entităţilor reglementate. Entităţile reglementate au obligaţia de a desemna un ofiţer de conformitate care să asigure coordonarea şi implementarea politicilor şi procedurilor interne pentru aplicarea dispoziţiilor legale referitoare la prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului. Ofiţerul de Conformitate trebuie desemnat în cazul în care entitatea este administrată în sistem unitar, dintre directorii entităţii, activitatea acestuia urmând astfel a fi supravegheată de consiliul de administraţie, sau în situaţia în care entitatea este administrată în sistem dualist, dintre membrii directoratului entităţii, situându-se astfel sub supravegherea consiliului de supraveghere al entităţii.

Ofiţerul de conformitate, precum şi persoanele desemnate cu responsabilităţi în aplicarea prevederilor legale referitoare la prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului trebuie notificate la ASF prin transmiterea documentaţiei prevăzute de regulamentul privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de ASF, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de începerea exercitării funcţiei.

În plus, Entităţile reglementate semnificative au obligaţia de a asigura o funcţie de audit independent care să testeze periodic politicile, normele interne, mecanismele, sistemele informatice şi procedurile de administrare a riscului de spălare a banilor şi finanţării terorismului, inclusiv evaluările de risc şi metodologia de realizare şi actualizare a acestora.

În ce priveşte obligaţia de cunoaştere a clientelei, ASF impune Entităţilor reglementate cerinţe mai elaborate. Astfel, vor trebui solicitate scopul şi natura relaţiei de afaceri derulată, sursa fondurilor ce urmează să fie utilizate în derularea relaţiei de afaceri, dar şi ocupaţia şi, după caz, numele angajatorului ori natura activităţii proprii în cazul clienţilor persoane fizice.

În fiecare caz entitatea reglementată trebuie să determine, acolo unde este cazul, beneficiarul real al clientului şi să obţină despre acesta informaţii precum numele şi prenumele, data naşterii, codul numeric personal sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine, sau dacă este cazul, un alt element unic de identificare similar, seria şi numărul actului de identitate şi informaţii din care să rezulte factorii de risc specifici acestuia.

Fata de procedura standard, Entităţile reglementate au obligaţia de a aproba, monitoriza şi revizui periodic, cel puţin anual sau ori de câte ori este necesar, la nivelul structurii de conducere, politicile, normele interne, mecanismele şi procedurile de administrare a riscurilor de spălare a banilor sau finanţare a terorismului, precum şi metodologia, pe baza evaluărilor proprii de risc.

Entităţile reglementate trebuie să aibă implementate şi să furnizeze la cererea ASF următoarele proceduri şi politici:

- metodologia de realizare şi actualizare a evaluării de risc de spălare a banilor şi finanţare a terorismului aferente activităţii desfăşurate;

- evaluarea de risc de spălare a banilor şi finanţare a terorismului aferentă activităţii desfăşurate;

- politica pentru administrarea şi diminuarea riscului de spălare a banilor şi finanţare a terorismului;

- normele interne de cunoaştere a clientelei;

- informaţii cu privire la clienţi şi operaţiunile efectuate pentru aceştia;

- analizele interne realizate de entităţi pentru detectarea tranzacţiilor complexe şi care au valori neobişnuit de mari sau al tuturor tipurilor neobişnuite de tranzacţii care nu au un scop economic, comercial sau legal evident;

- documentele şi corespondenţa cuprinzând fundamentarea deciziei de lansare a unor produse sau servicii noi, de furnizare a unor produse sau servicii sau acordarea unor exceptări anumitor clienţi, în pofida unei opinii contrare exprimate de persoanele sau structura cu responsabilităţi în aplicarea măsurilor în domeniul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului;

- rapoartele privind modul în care entitatea aplică politicile şi procedurile de prevenire a spălării banilor şi finanţării terorismului în state terţe, la nivelul sucursalelor şi al filialelor deţinute în proporţie majoritară;

- rapoarte privind modul în care entitatea aplică politicile şi procedurile de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului în relaţie cu activităţile externalizate;

- rezultatele testărilor realizate prin procesul independent de auditare;

- fundamentarea standardelor de desemnare a ofiţerului de conformitate;

- orice alte informaţii şi documente necesare ASF pentru realizarea supravegherii în domeniu, în forma şi termenele precizate în solicitare.

Factori de risc de spălare a banilor şi finanţare a terorismului

ASF a inclus sub formă de anexă la proiectul de regulament indicaţii cu privire la ce factori de risc pot fi relevanţi pentru o Entitate reglementată în general. Totodată, ASF a inclus orientări specifice cu privire la aspecte referitoare la factorii de risc şi exemple privind măsurile de precauţie privind clientela pentru (i) societăţile de asigurare de viaţă şi de către intermediarii care asigură distribuirea poliţelor de asigurare de viaţă, (ii) societăţi de investiţii financiare şi (iii) organisme de plasament colectiv.”

 
 
 
 

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Comandă anuarul ZF TOP 100 companii antreprenoriale
AFACERI DE LA ZERO