Bănci și Asigurări

Aplicarea Ordonanţei 50 leagă acum clienţii băncilor în contracte cu marje foarte mari care îi vor arde pe viitor

Aplicarea Ordonanţei 50 leagă acum clienţii băncilor în contracte cu marje foarte mari care îi vor arde pe viitor

Autor: Liviu Chiru

22.09.2010, 23:59 69

Cei care au în derulare credite cu dobândă variabilă, dar fărăsă fie legată de un indicator cert, au acum în faţă acte adiţionaleprin care bancherii le propun să accepte marje consistente, de 7-9puncte procentuale peste Robor sau Euribor, însă aceasta îi lasădescoperiţi în faţa riscului ca pe viitor să se confrunte cucreşteri ale ratelor lunare.

În cazul acestor credite, chiar Ordonanţa 50 cere băncilor sătreacă la raportarea la un indicator independent, plus o marjă. Cumbancherii nu sunt dispuşi să diminueze acum costul creditelor,clienţii sunt puşi în situaţia de a accepta marje mari. O eventualăcreştere a indicatorului de referinţă - foarte probabilă în cazulEuribor, aflat în prezent aproape de minime istorice, la sub 1% pean, faţă de un nivel istoric de 3%-4% pe an - va însemna astfelsuportarea unor rate mai mari în viitor.
"Euribor este deocamdată foarte scăzut, dobânzile sunt atractive,dar mai devreme sau mai târziu o să crească. În momentul de faţăbăncile nu pot să ia altă măsură decât cea pe care o propun, săaplice astfel de marje la Euribor. Pe viitor, dacă dobânzileinterne vor scădea, iar Euribor va creşte, s-ar putea ca băncile serenegocieze unele contracte, la nivel individual", spune AurelianDochia, analist financiar şi fost bancher de investiţii în cadrulgrupului BRD-SocGen.

Spre exemplu, la creditele de consum în lei aflate în derulare,dobânda medie era în iunie de 15% pe an, potrivit BNR. Încondiţiile în care indicatorul Robor pentru trei luni era atunci de6,8% pe an, rezultă că bancherii vin cu o marjă de 8,2 puncteprocentuale. Situaţia este similară la euro. Dobânda medie lacreditele de consum în euro era de 8,18% pe an în, iar indicatorulpieţei monetare din zona euro - Euribor pentru maturitatea de treiluni era atunci la 0,7% pe an. Astfel, rezultă o marjă aproape 7,5puncte procentuale.
Dochia spune că marjele nu mai par atât de mari dacă sunt comparatecu costurile plătite de stat.
"Dacă ne uităm la dobânzile la care se împrumută statul, Româniarămâne în ochii investitorilor una dintre ţările riscante. Mult saupuţin, este percepţia pieţei. Băncile de la asta pleacă, de aici seconstruiesc marjele la intern", afirmă Dochia.
Şi bancherii consideră că momentul de introducere a reglementăriloreste nepotrivit.
"Ordonanţa forţează băncile să folosească Eu­ri­bor plus o marjă.Singura problemă pe care au uitat-o este că 70% din creditele dinRomânia sunt în euro, iar asta înseamnă că partea variabilă va fide 1% şi că partea de CDS (credit default swaps, un instrument carecuantifică riscul de ţară) va trebui să fie inclusă automat înpartea fixă, ceea ce înseamnă că va creşte rata pentru credit. Esteo decizie care nu e deloc în avantajul clientului", spune şi Stevenvan Groningen, preşedintele Raiffeisen Bank.
Clienţii băncilor consideră însă că băncile au profitat până acumde lipsa reglementărilor.
"Dacă BNR împreună cu guvernul reglementau clar acum 5-6 ani piaţacreditelor, acum nu mai eram în situaţia asta... Nu trebuie să vinăUE să facă curat în mizeria din ţara asta", a comentat pe site-ulZF Sorin.
Problema este însă că băncile nu au transmis relaxarea condiţiilorpe pieţele interbancare către clienţi decât într-o mică măsură.Deşi atât Euribor, cât şi Robor sunt acum la niveluri considerabilmai mici decât în 2008, dobânzile suportate de clienţi la creditesunt mai mari. Explicaţia lor a fost creşterea costului riscului,adică a cheltuielilor cu provizioanele făcute pe fondul problemelorpe care mulţi clienţi afectaţi de criză le-au avut la rambursareacreditelor. Acum, bancherii doresc să conserve aceste dobânziridicate, expunând clienţii la riscul de a plăti dobânzi mai mariîn viitor.

Nici refinanţarea nu este acum o soluţie, întrucât în multe cazuridobânzile din ofertele curente ale băncilor sunt chiar mai mari.Spre exemplu, BCR, cea mai mare bancă locală, vinde credite deconsum cu dobânzi fixe de 10,5% pe an la lei sau 10,75% pe an laeuro. În plus, mulţi clienţi au venituri mai mici decât în trecut,sunt oricum supraîndatoraţi, iar valoarea garanţiilor lor (îngeneral a imobilelor) a scăzut.

Prevederile Ordonanţei 50 se aplică din 21 iunie, indiferent demomentul semnării actului adiţional

Expirarea termenului până la care băncile aveau răgaz săactualizeze contractele de credit în derulare, la 19 septembrie, aadus încă un subiect de nelămurire şi dispute între bancheri şiclienţi. Ordonanţa nu prevede clar un termen până la care acteleadiţionale de modificare a contractelor ar fi trebuit semnate, darstipulează că, dacă banca a depus toate diligenţele pentruinformarea clientului, se poate considera acceptare tacită. Înaceste condiţii, la sfârşitul săptămânii trecute unităţile bancares-au aglomerat de clienţi care nu doreau să rateze termenul limită.RBS Bank sau Banca Transilvania au ales chiar, în mod extraordinar,să ţină agenţiile deschise şi peste sfârşitul de săptămână. Acum,băncile vin şi propun independent termene alese arbitrar pentrusemnarea actelor adiţionale. UniCredit a propus clienţilor termenulde 15 octombrie, iar RBS de 28 octombrie.
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor precizează căbăncile trebuia să actualizeze automat contractele, iar dacăclientul nu semnează actul, se consideră acceptare tacită."Creditorul nu se poate prevala de acceptarea tacită pentru aceleclauze din actele adiţionale care nu au legătură cu aliniereacontractului la OUG 50/2010. Nu aveţi, conform ordonanţei, untermen limită de contestare a actelor adiţionale, dar e preferabilsă o faceţi cât mai repede", sfătuieşte Autoritatea clienţii careconsideră că banca încearcă să le impună clauze neconforme cureglementările.
Spre exemplu, ANPC precizează că băncile nu mai aveau dreptul săperceapă după 21 iunie (data intrării în vigoare a ordonanţei)comisionul de risc şi nici să îl păstreze, dar sub o altădenumire.

Cum răspunde ANPC dilemelor clienţilor

n După alinierea contractului la OUG 50, dobânda fixă pe care oaveam iniţial s-a transformat în dobândă variabilă.
OUG 50 prevede în mod expres că acest lucru se poate face doar cuacordul consumatorului. Dacă nu sunteţi de acord, notificaţicreditorul că refuzaţi această transformare şi sesizaţi CJPC.

n Poate fi majorată dobânda?
Creditorii nu au dreptul să majoreze dobânda în procesul deconformare a creditelor la OUG 50.

n Poate fi majorată marja fixă?
Da, conform OUG 50 marja dobânzii poate fi modificată ca urmare aschimbărilor legislative care impun în mod expres acest lucru.

n Aveam în contract comision de risc, banca l-a redenumitcomision de administrare şi l-a introdus în noul contract.
OUG 50 cere imperativ eliminarea comisionului de risc. Nu estepermisă introducerea unui comision care nu există în contractuliniţial, chiar dacă noul comision este adminis de ordonanţă.

n Creditorul mi-a perceput comision de risc şi după data de 21iunie 2010, pot să-l cer înapoi?
Da. Adresaţi o cerere scrisă creditorului. Creditorul este obligatsă vă returneze sumele încasate după 21 iunie 2010. Dacă bancarefuză, sesizaţi ANPC.
Sursa: www.anpc.ro

AFACERI DE LA ZERO