Bănci și Asigurări

ASF: Asigurătorii nu au majorat cu mai mult de 50% tarifele la RCA

Mişu Negriţoiu

Mişu Negriţoiu

Autor: Anelis Baciu

13.01.2016, 00:04 354

Cele nouă companii de asigurări au­to­rizate să vândă asigurări auto obli­ga­torii (RCA) au respectat, cu unele „ex­cep­ţii marginale“, protocolul care pre­vede limitarea majorării la cel mult 50% a tarifelor pentru poliţele auto obli­gatorii (RCA) pe segmentul trans­por­tatorilor, indică o evaluare a Auto­ri­tă­ţii de Supraveghere Financiară (ASF).

Protocolul privind tarifele la RCA a fost încheiat la sfârşitul lunii decem­brie, ca răspuns la protestele trans­por­ta­torilor faţă de scumpirea poliţelor auto obligatorii.

„Noi monito­ri­zăm permanent si­tua­ţia de pe piaţa RCA şi îi invităm pe trans­portatori să ne semnaleze even­tua­lele cazuri în care ofertele avan­sate de asigu­ră­tori nu se înca­drea­ză în plafo­nul de ma­jo­rare de 50% sau da­că se află în im­posibi­li­ta­tea de a-şi asigura auto­ve­hi­cule­le la socie­tăţi care respec­tă pla­fonul“, a declarat Mişu Negriţoiu, preşedintele ASF.

Deşi admite că asigurătorii nu au ma­jorat tarifele cu mai mult de 50%, ASF atrage atenţia asupra necesităţii dife­renţierii între preţurile de ofertă ge­ne­rate automat de sistemele infor­ma­tice ale asigurătorilor, care pot depăşi în unele cazuri plafonul de 50%, şi tarifele finale care pot conţine discounturi.

Pe de altă parte, Confederaţia Ope­ra­torilor şi Transportatorilor Auto­ri­zaţi din România (COTAR) a acuzat ieri com­paniile de asigurare şi ASF de ne­res­pectarea protocolului şi susţine că po­liţele s-au scumpit deja peste nivelul de 50%. În plus, COTAR ameninţă ASF cu o acţiune în instanţă în cazul în care se dovedeşte că protocolul a fost doar „o încercare de inducere în eroare a transportatorilor“.

Majorarea tarifelor pentru poliţele auto obligatorii încheiate de transpor­ta­tori a fost considerată de companiile de asigurare ca fiind o urmare a frecvenţei foarte mari a daunelor pe acest segment, dar şi a despăgubirilor ridicate în contul dau­nelor morale şi a vătămărilor corporale.

Pe piaţa locală sunt circa 67.000 de camioane, iar gradul de asigurarea al acestora este de circa 90%.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

AFACERI DE LA ZERO