ASF: Investiţiile fondurilor de plasament colectiv migrează de la titlurile de stat către acţiuni

24 sep 2017 Autori: Dan Straut , Mediafax

Organismele de plasament colectiv şi-au mărit portofoliile de investiţii în acţiuni şi obligaţiuni, reducându-le pe cele plasate în titluri de stat şi în depozite bancare, arată un raport privind evoluţia pieţei de capital în semestrul I 2017 publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF.

Plasamentele în acţiuni au crescut de la 17,2 milioane de lei în semestrul I 2016 la 18,4 milioane de lei în semestrul I 2017, iar cele în obligaţiuni – de la 6,71 la 6,79 milioane de lei. În acelaşi timp, plasamentele în titluri de stat au scăzut de la 10,60 la 10,01 milioane de lei, iar cele în depozite bancare – de la 5,63 la 5,14 milioane de lei.

Referitor la activitatea per ansamblu a organismelor de plasament colectiv (OPC) din România, ASF arată că valoarea totală a activelor acestora este de 42,54 miliarde de lei la data de 30 iunie 2017, în creştere cu circa 2,65% comparativ cu nivelul consemnat la finele lunii decembrie 2016.

Analiza pe categorii de organisme de plasament colectiv arată că în cazul fondurilor deschise de investiţii (FDI) „a continuat dinamica pozitivă manifestată pe parcursul trimestrelor şi anilor anteriori”. Şi în cazul fondurilor închise de investiţii se constată o creştere a activelor totale faţă de sfârşitul anului precedent, de aproximativ 33%.

Societăţile de investiţii financiare înregistrează o creştere cu aproximativ 0,75 miliarde de lei, adică 10%, fiind categoria de OPC cu cea mai semnificativă contribuţie la evoluţia activelor totale în perioada analizată, în timp ce în cazul Fondului Proprietatea s-a constatat o scădere a activului total de circa 5%.

Din perspectiva structurii plasamentelor, fondurile deschise de investiţii (FDI) sunt orientate preponderent către instrumentele cu venit fix (titluri de stat şi obligaţiuni), în vreme ce fondurile închise, SIF-urile şi Fondul Proprietatea au o orientare dominantă către plasamentele în acţiuni. „Orientarea diferitelor categorii de organisme de plasament colectiv către un anumit tip de strategie investiţională este justificată de caracterul închis sau deschis al fiecărui tip de OPC, precum şi

de apetitul la risc al investitorilor acestora”, menţionează ASF.

Pe ansamblul pieţei, structura consolidată a investiţiilor tuturor organismelor de plasament colectiv indică totuşi o preferinţă pentru instrumentele cu venit fix/ instrumente ale pieţei monetare a căror valoare totală este de 21,54 miliarde de lei, consemnând o pondere de aproximativ 51% din activul net

cumulat al OPC.

În ceea ce priveşte structura pe categorii de investitori, ca număr şi valoare cumulată a deţinerilor, piaţa fondurilor de investiţii este dominată de către investitorii persoane fizice. „Această structură pe tipuri de investitori este o particularitate a fondurilor de investiţii întâlnită pe majoritatea pieţelor

europene, fapt ce oferă mai multă stabilitate financiară (prin dependenţa mai redusă de un număr mic de investitori cu

valoare mare a participaţiilor şi cu volatilitate ridicată a subscrierilor şi răscumpărărilor). Această situaţie este şi

rezultatul grilelor progresive de comisioane de răscumpărare care stimulează deţinerile pe termen mediu şi lung, strategie mai puţin potrivită pentru persoanele juridice (companiile

comerciale) care au nevoie de o gestiune pe termen scurt a trezoreriei”, mai arată ASF.

În ceea ce priveşte structura portofoliilor FDI, aceasta este orientată cu precădere spre instrumente financiare cu venit fix. Dintre acestea, „cea mai semnificativă pondere în activul total al fondurilor deschise o deţin titlurile de stat (43,86%), fiind urmate de obligaţiunile corporative cotate (25,03%). De asemenea, depozitele bancare deţin în continuare o pondere ridicată în activul total (19,21%)”, se mai arată în raport.

ASF este autoritatea naţională pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital, care însumează peste 10 milioane de participanţi.

 
Cuvinte cheie:
PIAŢA DE CAPITAL
, FONDURI DE INVESTIŢII
, PLASAMENTE COLECTIVE
Vizualizari:
Printeaza
zf.ro
Abonează-te la Închide