Bănci și Asigurări

ASF nu vrea ca KPMG să facă constatarea şi instrumentarea dosarelor de daună ale Astra Asigurări

ASF nu vrea ca KPMG să facă constatarea şi instrumentarea dosarelor de daună ale Astra Asigurări

Autor: Anelis Baciu

04.03.2016, 00:04 500

Consiliul Autorităţii de Su­praveghere a Asigurărilor (ASF) a decis să respingă cererea KPMG, lichidatorul judiciar pro­vizoriu al companiei fali­men­tare Astra Asigurări, de a prelua constatarea şi instrumentarea dosarelor de daună ale asi­gu­rătorului, astfel că cererile de deschidere a dosarelor de daună vor fi depuse în continuare la Fon­dul de Garantare a Asi­guraţilor (FGA).

Informarea ASF vine la câteva zile după ce Fondul de Garantare a anunţat că nu va mai putea face constatări de daună pentru a nu încalca decizia luată de Tribunalul Bucureşti la înce­putul lunii decembrie 2015, de­cizie care confirma starea de faliment la Astra Asi­gurări.

„FGA va primi aces­te cereri până la data ră­mâ­nerii definitive a hotărârii judecătoreşti de deschidere a procedurii fali­men­tului societăţii Astra“, se arată într-un comunicat al ASF.

Până în prezent Fon­dul de Garantare a Asigu­ra­ţilor a strâns cir­ca 21.000 de cereri de plată de la păgubiţii Astra şi aproape 10.000 de cereri de deschidere de noi dosare de daună.

Principalele responsabilităţi ale KPMG sunt acum elaborarea unei strategii de lichidare a patri­mo­niului Astra fie prin trans­fer de business al porto­fo­liilor de asigurare, fie prin vân­zarea indi­viduală a activelor.

Potrivit informaţiilor KPMG, portofoliul Astra numără în prezent aproape 400.000 de poliţe în vigoare.

Autoritatea de Supraveghere a retras autorizaţia de func­ţio­nare a Astra, unul dintre cei mai mari asigurători locali, la finalul lunii august după ce majorarea de capital cu suma de 425 milioane de lei a eşuat.

Astra se numără printre cei mai mari asigurători locali, cu o cotă de piaţă de 10% şi subscrieri de circa 800 milioane de lei pe an.

Portofoliul asigu­rătorului este format în principal din poliţe auto obligatorii (RCA), care cumulează circa 40% din poliţele în vigoare, echi­valentul a circa 881.000 de con­tracte.

La retragerea autori­za­ţiei de funcţionare, Astra Asigurări avea 1,8  mi­lioane de clienţi şi 2,5 mi­lioane de contracte. La în­ceputul lunii decembrie 2015 Tri­bunalul Bucu­reşti a confirmat starea de faliment a Astra Asi­gurări, însă de­cizia nu este definitivă. Tot atunci Tribunalul a decis numirea KPMG Restruc­turing în funcţia de lichidator provizoriu.

Compania Astra Asigurări era controlată prin intermediul firmelor The Nova Group Investments Româ­nia şi Epsilon Estate Provider.

Compania KPMG Restruc­tu­ring a fost numită pe 3 decembrie ca lichidator judiciar provizoriu de către Tribunalul Bucureşti, care a admis cererea Autorităţii de Supraveghere Financiară de des­chidere a procedurii falimen­tului pentru Astra.

AFACERI DE LA ZERO