Bănci și Asigurări

ASF vrea mai mulţi jucători străini pe piaţa RCA pentru a compensa golul lăsat de asigurătorii cu probleme

ASF vrea mai mulţi jucători străini pe piaţa RCA pentru a compensa golul lăsat de asigurătorii cu probleme

Autor: Anelis Baciu

25.01.2016, 00:05 252
Autoritatea de Supraveghere Fi­nan­ciară (ASF) şi-a propus să sti­muleze companiile străine de asigurări să intre pe piaţa asigurărilor auto obligatorii (RCA), de aceea a propus un proiect de modificare a normei pe acest segment care vizează reducerea barierelor de intrare a jucătorilor din alte ţări.

Printre schimbările pro­puse de ASF se nu­mă­ră eliminarea preve­derii potrivit căreia asigu­rătorii străini sunt obli­gaţi să de­ţină un sediu central şi uni­tăţi terito­ria­le în Ro­mâ­nia. Pe de altă parte, ASF cere com­pa­niilor străine care vor să intre în piaţă să efec­tueze consta­ta­rea pagu­belor în maxi­mum cinci zile lucrătoare.

Decizia Autorităţii de a înlesni accesul jucă­torilor străini este justifi­cată de nevoia sporirii ofer­tei, mai ales în con­diţiile în care cei mai mari jucă­tori din piaţa poliţelor auto obligatorii se con­fruntă în prezent cu pro­bleme fi­nan­ciare sau sunt deja în proces de di­zol­vare, aşa cum se întâm­plă în cazul Astra Asigurări.

Nici principalii jucători care au rămas în piaţă nu se găsesc într-o formă prea bună. Euroins, cel mai mare asi­gu­rător RCA cu o cotă de 20% din piaţă, se află în redresare financiară, la fel şi Carpatica Asig, companie care deţine 15% din subscrierile totale din RCA.

„Modificările urmăresc reducerea barierelor de intrare în piaţa asigu­rărilor RCA din România a jucătorilor locali şi a celor din alte state ale UE, în vederea stimulării unui cadru mai competitiv şi stabil în asigurări, care să deter­mi­ne o creştere a ofer­tei şi spo­rirea acce­sului asi­gu­raţilor la pro­du­sele de asi­gurare au­to“, sus­ţine ASF.

Pe piaţa poliţelor auto obligatorii operea­ză în prezent nouă com­panii de asigurare, însă este de aşteptat ca în pe­rioa­da următoare încă doi asigurători - Grawe şi Ergo - să demareze vân­zările de astfel de poliţe.

Asigurările RCA sunt principala sursă de venituri pentru piaţa de pro­fil, de vreme ce apro­xi­mativ o trei­me din sub­scrierile totale vin de pe acest segment. Subscrie­rile din poliţele RCA cumulau 2,3 mld. lei (517 mil. euro) la finalul lunii septem­brie a anului trecut, cu 15% mai mult de­cât în aceeaşi perioadă a anului trecut.

 
Cele mai citite ştiri
AFACERI DE LA ZERO