Bănci și Asigurări

Asirom a terminat T1/ 2021 cu venituri de 188 mil. lei, în creştere cu 6%. Vânzările de asigurări de viaţă şi sănătate: 20% din veniturile din prime

Cristian Ionescu, preşedinte al Directoratului Asirom

Cristian Ionescu, preşedinte al Directoratului Asirom

Autor: Mircea Nica

29.06.2021, 09:25 91

♦ Cristian Ionescu, Asirom: Rezultatele pe care le înregistrăm în prima parte a anului 2021 sunt încurajatoare, deşi gradul de incertitudine indusă de efectele pandemiei rămâne ridicat.

Veniturile totale obţinute de Asirom, companie deţinută de grupul austriac Vienna Insurance Group (VIG), au ajuns în primul tri­mestru (T1) din 2021 la 188 mil. lei, în creş­tere cu 6%, faţă de perioada si­milară a anului trecut, însem­nând un avans de 10 milioane de lei, potrivit infor­ma­ţiilor trans­mi­se de reprezen­tanţii Asirom.

„Rezultate­le pe care le în­re­­gis­t­răm în pri­ma parte a anu­lui 2021 sunt în­cura­ja­toare, deşi gra­dul de incer­ti­tu­dine indusă de efec­tele pan­de­miei rămâne ridi­cat. Chiar şi într-un astfel de con­text, proiecţiile noas­tre privind evo­luţia aface­rilor com­paniei se confirmă, în pri­mul trimestru am re­a­lizat venituri peste valoarea pla­­nificată, activita­tea noas­tră de­ve­nind profita­bilă“, a trans­mis Cristian Iones­cu, preşedinte al Directora­tului Asirom.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro
Urmează ZF Bankers Summit'24