Bănci și Asigurări

Banca Transilvania vrea să-şi răscumpere 10 milioane de acţiuni

Banca Transilvania vrea să-şi răscumpere 10 milioane de acţiuni
21.02.2017, 19:14 24146

Banca Transilvania şi-a anunţat marţi investitorii că vrea să răscumpere 10 milioane de acţiuni la “un preţ minim egal cu preţul de piaţă de la BVB din momentul efectuării achiziţiei şi un preţ maxim de 3,5 lei, conform preţurilor zilnice de tranzacţionare la BVB, valabile în perioada de răscumpărare.”

Răscumpărarea de maxim 10 milioane de acţiuni face parte dintr-un program de răscumpărare de 25 de milioane de acţiuni aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a acţionarilor din 27 aprilie 2016.

Marţi, la bursă, acţiunile băncii s-au tranzacţionat între 2,64 – 2,715 lei / acţiune. Preţul de închidere a fost de 2,7 lei, în creştere cu 2,27%.

La acest preţ, Banca Transilvania are o capitalizare bursieră de 9,84 miliarde lei (2,18 miliarde de euro).

Banca Transilvania (BT) a reuşit anul trecut să-şi majoreze veniturile operaţionale cu 2,5%, la 2,8 mld. lei, şi a raportat un profit net de 1,2 mld. lei, la jumătate faţă de ni­ve­lul record din 2015, când s-a înre­gistrat un câştig excepţional în urma preluării Volksbank.

„În 2016 am reuşit să obţinem rezultate bune din punctul de vedere al creşterii orga­ni­ce şi al pro­fita­bi­li­tăţii, după un an de integrare şi fuziune cu Volks­bank România. Chiar dacă avem ţinte mari şi pla­nuri ambiţioase, men­ţinem po­litica prudentă de cre­ditare şi rămânem la un nivel adec­vat de aco­perire a expu­nerilor cu pro­vi­zioane“, spu­ne Ömer Tetik, CEO-ul băncii.

Horia Ciorcilă, preşedintele boardului, spune că banca este des­chisă în continuare la noi achiziţii.

Stocul de credite nete acor­da­te a ajuns la sfârşitul anului trecut la 27,2 mld. lei, în creştere cu 8,4% faţă de 2015. Banca sus­ţine că a acordat aproape 175.000 de credite noi pentru populaţie, IMM şi corporate pe parcursul anului 2016.

Veniturile nete din do­bânzi au scăzut cu 10,4% comparativ cu 2015, la 1,7 miliarde de lei, în timp ce câştigurile nete din comi­sioane au urcat cu 11,3%, la 509 mi­lioane de lei.

AFACERI DE LA ZERO