Bănci și Asigurări

Băncile au obţinut în 2017 un profit record de 5,6 mld. lei (1,2 mld. euro)

Băncile au obţinut în 2017 un profit record de 5,6 mld. lei  (1,2 mld. euro)

Autor: Claudia Medrega

19.02.2018, 00:08 2483

Activele bancare au urcat la un maxim de 427 mld. lei, iar solvabilitatea, raportul credite/depozite şi rata creditelor neperformante au scăzut.

Sistemul bancar a obţinut anul trecut un profit net de aproximativ 5,6 mi­liarde de lei (circa 1,2 miliarde euro), iar activele au urcat la un vârf de 427,4 miliarde de lei (94 miliarde euro), susţinute de as­cen­siu­nea creditării, după cum reiese din datele pre­liminare ale BNR. Pe ansamblul anu­lui 2016, sis­te­mul ban­car reuşise să ob­ţină un profit net de circa 4,2 mi­liarde de lei. Rentabilitatea ac­tivelor (ROA) şi ren­ta­bilitatea capi­ta­lu­lui (ROE) erau la sfâr­şitul anului trecut de 1,32% şi res­pectiv 12,68%, în creştere faţă de 2016, dar sub va­lorile raportate pentru anul 2008 de boom eco­no­mic şi explozie a creditării. Având în ve­de­re ni­velul ROA şi al activelor, reiese un profit de cir­ca 5,64 mld. lei pentru sistemul bancar în 2017. Profiturile raportate până acum de două dintre băncile mari de pe piaţa locală, Banca Transilvania şi BRD-SocGen, reprezintă circa jumătate din câştigul întregului sistem bancar de anul trecut. BRD-SocGen, a treia bancă de pe piaţa locală după active, a obţinut în 2017 un profit net record de 1,38 mld. lei, cel mai bun re­zultat anual al băncii. Iar profitul raportat de Banca Transil­vania, pla­sată pe locul doi după active, a fost de 1,2 mi­liarde de lei. După ce la jumătatea anului 2017 urcase la un maxim istoric, la finele lunii decembrie rata de solvabilitate - unul dintre cei mai importanţi indicatori urmăriţi de BNR, care arată cât de bine capitalizată este o instituţie de credit - a coborât sub 19%, până la 18,86%. Nivelul este însă în continuare mult peste minimul impus de 10%, un alt indiciu că băncile au suficient spaţiu pentru continuarea creditării eco­nomiei. Profiturile ob­ţi­nu­te de bănci în ulti­mii ani au fost sus­ţinute şi de îmbunătă­ţirea calităţii portofoliilor şi scăderea pro­vizioa­ne­lor după ce institu­ţiile de credit şi-au curăţat bilanţurile de creditele neperformante (NPL - non-performing loans). Rata creditelor ne­per­formante a coborât la sfârşitul anului trecut la 6,4%.

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro
AFACERI DE LA ZERO