Bănci și Asigurări

Băncile europene trebuie să se pregătească pentru schimbarea dobânzii de referinţă utilizată pentru împrumuturi şi derivate de peste 24.000 miliarde euro la nivel global. Noul indice de referinţă €STR va fi folosit începând cu luna octombrie

Business internaţional

Băncile europene trebuie să se pregătească pentru schimbarea dobânzii de referinţă utilizată pentru împrumuturi şi derivate de peste 24.000 miliarde euro la nivel global. Noul indice de referinţă €STR va fi folosit începând cu luna octombrie

Autor: Alex Ciutacu

20.08.2019, 00:05 962

Băncile europene şi celelalte instituţii finan­cia­re trebuie să se pregătească mai repede pentru eli­mi­narea unuia dintre principalii indicatori de refe­rinţă ai pieţei, utilizat în instrumente financiare de peste 24.000 miliarde euro, de la de­rivate, împrumuturi şi până la obli­gaţiuni, potrivit unui avertis­ment lansat de o entitate care ofe­ră consultanţă Băncii Centrale Eu­ro­pene, citat de Financial Times.

Pieţele financiare se îndreaptă spre o perioadă de confuzie şi dis­pute legale dacă nu acţionează mai repede în vederea îndepărtării de indicele de dobândă Eonia.

Eonia sau Euro Overnight Index Average este actuala rată a do­bânzii de referinţă overnight la ope­ra­ţiunile în euro şi se calcu­lează ca medie ponderată a ratelor dobânzilor tuturor tranzacţiilor de creditare pe piaţa interbancară over­night negarantate între bănci, efectuate în ţările Uniunii Euro­pene şi ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb.

Noul indice de referinţă €STR va fi urmărit pentru aceste in­strumente începând cu luna octom­brie, după ce o serie de scan­daluri de manipulare a pieţei au erodat încrederea în actualul indice calculat.

Eonia şi €STR se aseamănă pentru că ambele au la bază tranzacţii overnight denominate în euro. Totuşi, ele sunt diferite. În primul rând, Eonia este un indice administrat de sectorul privat prin Eurpean Money Markets Institute (EMMI), în timp ce €STR va fi administrat de Banca Cen­tra­lă Europeană. Eonia este un indice care se ba­zează pe datele voluntare oferite de 28 de bănci - luându-se în calcul o singură contribuţie de date per bancă - în timp ce noul indice gestionat de BCE va fi construit pe baza datelor zilnice transmise de bănci în conformitate cu legislaţia. Mai mult, Eonia reprezintă o medie a datelor oferite de bănci, în timp ce €STR se bazează mai mult pe tranzacţii individuale. €STR se bazează pe tranzacţiile overnight de depozit, în timp ce Eonia ia în calcul dobânzile la tranzacţiile over­night de creditare, potrivit Băncii Centrale Europene.

„Sunt îngrijorat cu privire la conformarea în rândul participanţilor la piaţă, în special în ceea ce priveşte momentul în care va fi schimbat Eonia, care este deja programat pentru data de 2 octombrie, ceea ce generează provocări operaţio­nale“, atrage atenţia Steven van Rijswijk, şeful grupului care oferă consultanţă pentru BCE şi şeful pe risc al grupului olandez ING.

Indicele Eonia este utilizat pentru a determina preţul unor instrumente în valoare totală de 22.000 miliarde de euro, cât şi pentru tranzacţii de pe piaţa cash de peste 2.000 miliarde de euro - cum ar fi conturi curente şi overdrafts.

Indicele €STR este conceput să reflecte suma pe care o bancă trebuie să o plătească atunci când contractează împrumuturi overnight de la diverse contrapartide financiare fără a furniza garanţii („împrumuturi negarantate“). Printre contrapartidele respective se numără bănci, fonduri de piaţă monetară, fonduri de investiţii sau fonduri de pensii şi alţi actori financiari, inclusiv bănci centrale.

Sfera sa de aplicare este mai largă decât cea a EONIA, care vizează numai operaţiunile efectuate între bănci. De asemenea, comparativ cu EONIA, datele privind operaţiunile efective, utilizate de BCE pentru calcularea €STR, sunt furnizate de un număr mai mare de bănci. Această sferă extinsă de aplicare protejează împotriva manipulării şi contribuie la asigurarea faptului că €STR reflectă în mod fiabil preţul la care fondurile sunt împrumutate în regim negarantat la nivelul întregii zone euro.

Timp de mai mult de doi ani, STR şi indicele EONIA vor fi calculaţi în paralel până când EONIA va dispărea complet la începutul anului 2022.

 

Pe piaţa românească se foloseşte din luna mai un nou indicele de referinţă - IRCC - pentru creditele în lei, care a înlocuit indicele ROBOR

♦ Pentru creditele acordate în monedă naţională, dobânda este compusă din indicele de referinţă IRCC calculat exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare, la care creditorul poate să adauge o anumită marjă fixă pe toată perioada derulării contractului.

♦ Indicele de referinţă IRCC pentru credite acordate în lei cu dobânda variabilă se publică în fiecare zi lucrătoare pe website-ul BNR.

♦ Indicele de referinţă pentru credite acordate în lei cu dobânda variabilă IRCC reprezintă rata de dobândă calculată ca medie ponderată a dobânzilor cu volumele tranzacţiilor de pe piaţa interbancară.

♦ Indicele de referinţă IRCC se calculează la finalul fiecărui trimestru, ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice determinate pentru trimestrul anterior, urmând a se aplica de fiecare instituţie de credit pentru trimestrul următor.

♦ La creditele în euro şi în dolari dobânzile rămân legate de EURIBOR sau LIBOR.

 
AFACERI DE LA ZERO