Bănci și Asigurări

BNR sprintează. Aşteptările de accelerare a inflaţiei la două cifre în 2022 determină BNR să majoreze dobânda-cheie cu 0,5 pp, la 2,5%

Mugur Isărescu, guvernatorul BNR. Desen: Romeo Răileanu

Mugur Isărescu, guvernatorul BNR. Desen: Romeo Răileanu

Autor: Claudia Medrega

10.02.2022, 00:08 1610

Confruntată cu creşterea inflaţiei, BNR a trebuit să mărească pasul creşterilor de dobândă de la 0,25 la 0,5 pp, susţin unii analişti. Prognozele indică acum o dobândă-cheie de 3,5-4% la final de an.

Aşteptările de accentuare a creş­terii inflaţiei, chiar până la un nivel de două cifre în tri­mestrul al doilea, în prin­cipal ca urmare a majorării mai ample a preţurilor gazelor naturale şi ener­giei electrice, evoluţia pandemiei de COVID-19, creşterea cotaţiilor materiilor pri­me, incertitudinile fiscale şi acţiunile altor bănci centrale din regiune au determinat BNR să mărească cadenţa şi să crească do­bân­da-cheie cu 0,5 puncte procentuale, până la 2,5%.

La precedentele trei şedinţe de politică mo­netară BNR a mizat pe paşi mici, optând pentru majorări de dobândă cu 0,25 puncte pro­centuale de fiecare dată.

În timp ce unii analişti au anticipat creş­terea dobânzii cu 0,5 puncte, la 2,5%, alţii au estimat că BNR va continua să meargă cu paşi de 0,25 puncte.

Însă, majoritatea analiştilor susţin că România rămâne în urma băncilor centrale din regiune în actualul ciclu de întărire a politicii monetare, având în continuare cea mai mică dobânda-cheie dintre ţările cu care ne comparăm de obicei (Polonia, Ungaria, Cehia), ceea ce lasă loc şi altor creşteri de dobândă pe plan local.

Ciprian Dascălu, econo­mis­tul-şef al BCR, se aşteaptă ca rata-cheie să ajun­gă la 3,50% la finalul anu­lui. Iar Valentin Tătaru, economis­tul-şef al ING Bank,  esti­mea­ză că dobân­da-che­ie va ajunge la 4% la finalul lui 2022.

„Scenariul actual eviden­ţia­ză o înrăutăţire conside­ra­bilă a perspectivei pe ter­men scurt a inflaţiei, sub impactul puternic al şo­curilor pe partea ofertei, în principal al preţurilor la energie, în condiţiile în care traiectoria prognozată a dinamicii ei anuale cunoaşte o nouă revizuire substanţială în sens ascen­dent pe orizontul scurt de timp“, a trans­mis ieri BNR după şedinţa boardului.

Astfel, rata anuală a inflaţiei este de aşteptat să-şi accentueze semnifica­tiv creşterea în trimestrul II din 2022 şi să urce la un nivel de două cifre, în principal ca efect al unor majorări mult mai ample ale preţurilor gaze­lor naturale şi energiei electrice, anticipează BNR.

Rata anuală a inflaţiei a cres­cut la 8,19% în decem­brie 2021. Pe ansamblul anu­lui 2021, rata anuală a in­fla­ţiei s-a mărit cu 6,13 puncte pro­centuale (de la 2,06% în de­cembrie 2020). Iar o pro­porţie de 80% din creştere a venit din majorarea preţurilor la gaze na­tu­rale, energie electrică şi combustibili.

„Deciziile CA al BNR urmăresc ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste pe termen mediu, precum şi stimularea economisirii prin creşterea ratelor dobânzilor bancare, în vederea readucerii durabile a ratei anuale a inflaţiei în linie cu ţinta staţionară de 2,5 la sută ±1 punct procentual, într o manieră care să contribuie la realizarea unei creşteri economice sustenabile în contextul procesului de consolidare fiscală“, a explicat BNR.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro
Urmează ZF Bankers Summit'24