Bănci și Asigurări

BRD caută pe Facebook ultimii o sută de clienţi la „Prima casă“

BRD caută pe Facebook ultimii o sută de clienţi la „Prima casă“

Autor: Ciprian Botea

17.03.2011, 23:54 103

BRD, a doua bancă locală după active, mai are la dispoziţiegaranţii de circa 4 mil. euro pentru credite prin "Prima casă" şiestimează că plafonul alocat pentru anul acesta va fi consumat pânăla sfârşitul lunii martie.

"Plafonul va fi epuizat până la sfârşitul lunii martie conformprognozelor pe care le avem în clipa de faţă. BRD are în acestmoment peste 700 de dosare aprobate sau în diferite stadii deaprobare, iar valoarea medie a unui credit este de 40.000 de euro",a spus Adrian Jantea, director de promovare şi distribuţie încadrul băncii, într-o discuţie pe Facebook cu potenţialiiclienţi.

Banca a organizat în premieră pentru piaţa locală o discuţie cupotenţialii clienţi printr-o reţea de socializare, iar mişcarea aavut loc după ce BCR, care a primit cel mai mare plafon la "Primacasă" 3, a ţinut sucursalele deschise timp de două weekenduri larând pentru a accelera vânzarea de credite garantate de stat.

BRD a primit al doilea cel mai mare plafon de garanţii anulacesta, de 32 mil. euro, reprezentând 16% din garanţiile totalealocate de Guvern pentru "Prima casă" 3. Cele mai multe credite aufost acordate în Bucureşti, Timişoara, Iaşi, Constanţa şi Cluj.

Clienţii primesc un răspuns în medie în zece zile de ladepunerea dosarului dacă documentaţia este completă, în acestinterval fiind inclus şi termenul de aprobare a dosarului de cătreFondul de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, instituţia caregestionează garanţiile acordate de stat.

Oficialii BRD susţin că nu există riscul ca un client să depunădosarul şi ulterior să fie respins pe motiv că s-a epuizat plafonulde garanţii deoarece banca nu va mai primi dosare din momentul încare nu vor mai exista garanţii disponibile.

"Avem o evidenţă strictă a dosarelor aflate în procesul deaprobare, precum şi a procentului de utilizare a plafonului. Nu vaexista niciun risc pentru clienţi întrucât aceştia vor fi anunţaţiîn timp util, chiar la momentul solicitării", a mai precizatJantea. Plafonul total de garaţii din 2011, de numai 200 mil. euro,este cel mai mic înregistrat în cei trei ani de funcţionare aprogramului şi reprezintă diferenţa neutilizată din plafonul de 700mil. euro alocat în etapa 2010. Statul ar putea aproba însă osuplimentare a plafonului dat fiind ritmul rapid de epuizare agaranţiilor. Băncile au început să dea credite din plafonul alocatanul acesta în luna februarie.

Se pot cumpăra şi case executate silit

Creditele ipotecare garantate de stat pot fi contractate şipentru achiziţia unei locuinţe aflate în executare silită, iar înlocul antecontractului de vânzare-cumpărare clientul trebuie sădepună la dosar un act care să ateste câştigarea licitaţieiorganizate pentru vânzarea imobilului respectiv.

Reprezentanţii BRD spun că în situaţia în care un client areprobleme cu rambursarea împrumutului se aplică soluţii derestructurare în funcţie de specificul fiecărui caz. În cazulrefinanţării nu există însă decât soluţia unui credit ipotecarclasic, nu şi cea a unui nou credit "Prima casă". "Creditul poatefi refinanţat printr-un împrumut ipotecar, cu excepţia creditului«Prima casă». În acest caz se pierd avantajele oferite de acestprogram", a mai spus Jantea.

Pe piaţă au început să apară încă din toamna anului trecutoferte de credite ipotecare standard cu dobânzi similare celor dela "Prima casă", dar principalul avantaj al programului rămâneavansul de numai 5% din suma împrumutată faţă de 20-30% în cazulîmprumuturilor clasice.

Costul total la creditelor prin "Prima casă" este limitat la omarjă de 4% peste indicatorul Euribor la trei luni şi 2,5% pesteRobor la trei luni, ceea ce înseamnă 4,1% pe an la euro şirespectiv 8,7% pe an la lei.

AFACERI DE LA ZERO