• Leu / EUR4.9477
  • Leu / GBP5.8325
  • Leu / USD4.6725
Bănci și Asigurări

Calendarul obligaţiilor fiscale pe luna iulie 2018

Calendarul obligaţiilor fiscale pe luna iulie 2018

Autor: Dan Straut, Mediafax

08.07.2018, 16:13 499

MEDIAFAX prezintă principalele repere din calendarul obligaţiilor fiscale stabilite de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) pentru luna iulie 2018.

Marţi, 10 iulie
- Depunerea declaraţiilor: Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (Formularul 010) sau Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal (Formularul electronic 700), după caz; Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal (Formularul 020) sau Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal (Formularul electronic 700), după caz; Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (Formularul 070) sau Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal (Formularul electronic 700), după caz. Sunt vizate persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.310 alin.(7), OPANAF 3725/2017;
- Depunerea formularului Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori (Formularul 087). Sunt vizate persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.3151 alin.(1) lit c) şi d), OPANAF nr.3698/2016;

Luni, 16 iulie
- Depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice (Declaraţia unică). Sunt vizate persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate, care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, persoanele fizice care nu realizează venituri şi care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. Declaraţia se depune de către persoanele fizice pentru: declararea veniturilor realizate din România sau/şi din străinătate în anul 2017; declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2018; declararea venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuţii sociale şi, după caz, a declarării contribuţiilor sociale datorate în anul fiscal 2018. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.120, art.122, art. 130 alin. (4), art. 133 alin.(13) şi (14) şi art. 107 alin. (2), OUG nr. 18/2018, OUF nr.25/2018; OPANAF nr.888/2018.
- Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna ... anul ... - Anexa nr.4 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.354 alin. (8), HG 1/2016 titlul VIII pct.13 alin.(1).
- Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de ţigarete/ţigări şi ţigări de foi în luna ... anul ... - Anexa nr.3 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.354 alin.(8), HG 1/2016 titlul VIII pct.13 alin.(1).
- Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ... anul ..., pentru luna precedentă - Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final (produse energetice). Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.394 şi art.398, HG 1/2016 titlul VIII pct.63 şi pct.97 alin.(1).
- Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ..., pentru luna precedentă - Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final (alcoolul etilic şi a produse alcoolice). Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.397, HG 1/2016 titlul VIII pct.85.
- Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precedentă - Anexa nr.19 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările de produse accizabile. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.375 alin.(1), HG 1/2016 titlul VIII pct.46 alin.(2).
- Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de alcool şi băuturi spirtoase pentru luna precedentă - Anexa nr.12 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabile. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2).
- Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de vinuri/bauturi fermentate/produse intermediare pentru luna precedentă - Anexa nr.13 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabile. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2).
- Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de bere pentru luna precedentă - Anexa nr.14 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabile. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2).
- Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie tutunuri prelucrate pentru luna precedentă - Anexa nr.15 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabile. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2).
- Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de produse energetice pentru luna precedentă - Anexa nr.16 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabile. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2).
- Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă - Anexa nr.17 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare produse accizabile. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2).
- Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie - Anexa nr.29 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau navigaţie - Anexa nr.31 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/ depozitare. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.399 alin.(1) lit.a) şi lit.b), HG 1/2016 titlul VIII pct.92 alin.(2), pct. 93 alin.(9) şi (11).
- Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie - Anexa nr.30 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau navigaţie - Anexa nr.32 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.399 alin.(1) lit.a) şi lit.b), HG 1/2016 titlul VIII pct.92 alin.(2), pct. 93 alin.(9) şi (11).
- Depunerea Situaţiei centralizatoare privind livrările de produse accizabile în luna ... anul ..., pentru luna precedentă - Anexa nr.21 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.383 alin.(3), HG 1/2016 titlul VIII pct.52 alin.(3).
- Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precedentă - Anexa nr.42 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.424 alin.(5), HG 1/2016 titlul VIII pct.152 alin.(2).
- Depunerea Declaraţiei privind producţia de vinuri liniştite realizată şi comercializată în calitate de mic producător aferentă semestrului precedent - Anexa nr.8 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi micii producători de vinuri liniştite. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.362, HG 1/2016 titlul VIII pct.21 alin.(17).
- Depunerea Declaraţiei privind achiziţiile/livrările intracomunitare de vinuri liniştite efectuate în calitate de mic producător aferentă semestrului precedent - Anexa nr.9 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Este vizat micul producător de vinuri aflat în cazul prevăzut la pct.21 alin. (23) precum şi destinatarul din România prevăzut la pct.21 alin. (25) din HG nr.1/2016 -normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.362, HG 1/2016 titlul VIII pct.21 alin.(25).

Vineri, 20 iulie
- Depunerea Declaraţiei speciale de taxă pe valoarea adăugată pentru trimestrul precedent (sistem VOES). Sunt vizate: a) Persoanele impozabile nestabilite în UE care prestează servicii electronice de telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune persoanelor neimpozabile; b) Persoanele impozabile stabilite în U.E., dar în alt stat membru decât statul membru de consum care prestează servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune. Prevederi normative relevante: -a) Legea 227/2015 art.314 alin.(7) şi - b) Legea 227/2015 art.315 alin.(6).

Miercuri, 25 iulie
- Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă. Sunt vizaţi plătitorii următoarelor venituri: din drepturi de proprietate intelectuală; din premii şi jocuri de noroc; obţinute de nerezidenţi; din alte surse. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.72 alin.(5), art.110 alin.(6), art.115 alin.(3), art.224 alin.(5) şi (6).
- Efectuarea plăţii anticipate privind impozitul pe profit, aferentă trimestrul II 2018. Sunt vizaţi: - contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial; - persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică; - persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.41 alin.(8), Legea 227/2015 art.233 alin.(3).
- Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat (Formularul 100). Sunt vizaţi, lunar, contribuabilii care au următoarele obligaţii de plată la bugetul de stat: - impozit pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe veniturile din premii, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice; impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi; taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc; alte obligaţii de plată lunare prevăzute în OPANAF 587/2016 la anexa 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.1. De asemenea, sunt vizaţi, trimestrial, contribuabilii care au următoarele obligaţii de plată la bugetul de stat: plăţi anticipate, în contul impozitului pe profit anual; impozit pe veniturile microîntreprinderilor; redevenţe miniere şi petroliere; impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare; impozit pe veniturile obţinute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit Legii nr.170/2016; impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
- alte obligaţii de plată trimestriale prevăzute în OPANAF 587/2016 la anexa 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.2. La alte termene, sunt vizaţi contribuabilii care au următoarele obligaţii de plată la bugetul de stat: pentru plăţile anticipate aferente trimestrului IV, în cazul contribuabililor care declară şi plătesc impozit pe profit anual; în cazul impozitului pe profit datorat de contribuabilii care au optat pentru anul fiscal diferit de anul calendaristic; alte obligaţii de plată prevăzute în OPANAF 587/2016 la anexa 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.3. (vezi instrucţiunile de completare din formular). Prevederi normative relevante: OPANAF 587/2016.
- Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (Formularul 112). Sunt vizate - pentru luna precedentă - persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituţiile prevăzute la art. 136 lit. d) - f) din Codul fiscal, precum şi persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.147 alin.(1), OMFP 1209/2018. Pentru trimestrul precedent, sunt vizaţi contribuabilii prevăzuţi la art. 80 alin. (2) din Legea 227/2015 Legea 227/2015 art.147 alin.(4). Prevederi normative relevante: OMFP 1209/2018.
- Depunerea Declaraţiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, aferente semestrului precedent (Formularul 208). Sunt vizaţi notarii publici. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.113, OPANAF 1886/2017.
- Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România pentru luna precedentă (Formularul 224). Sunt vizate persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea în România, obţin venituri sub formă de salarii sau asimilate salariilor de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, şi care nu au încheiat cu angajatorul un acord referitor la obligaţia declarării şi plşţii contribuţiilor sociale obligatorii. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art. 82 alin.(2), OPANAF 3780/2017.
- Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată (Formularul 300). Sunt vizate persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr.227/2015 - lunar, trimestrial, semestrial, anual, altă dată- după caz (vezi instrucţiunile de completare din formular). Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.323 alin.(1), OPANAF 591/2017;
- Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă (Formularul 301). Sunt vizate persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului, pentru fiecare secţiune. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.324 alin.(2), OPANAF 592/2016.
- Depunerea Declaraţiei privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată (Formularul 307). Sunt vizate persoanele impozabile prevăzute la art.280 alin.(6), art.270 alin.(7), art.310 alin.(7), art.316 alin.(11) lit.a) - e) şi g) din Legea nr.227/2015. Prevederi normative relevante: OPANAF 793/2016.
- Depunerea Declaraţiei privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal (Formularul 311). Sunt vizate persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. Art. 316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr.227/2015 şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări şi/sau achiziţii /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA. Prevederi normative relevante: OPANAF 188/2018.
- Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă (Formularul 390 VIES). Sunt vizaţi contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 316 sau art.317 din Legea nr.227/2015 Legea 227/2015 art. 325. Prevederi normative relevante: OPANAF 591/2016.
- Depunerea Cererii de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanţă, pe trimestrul precedent - Anexa nr.39 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi vânzătorii pentru livrările efectuate în cadrul vânzării la distanţă. Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art.417 alin.(1), HG 1/2016 titlul VIII pct.139 alin.(21).
- Depunerea notificării pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (Formularul 097). Sunt vizate persoanele impozabile care depăşesc plafonul de 2.250.000 lei şi persoanele impozabile care renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare. Prevederi normative relevante: OPANAF 1503/2016.
- Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puţin decât taxa anuală minimală - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată; în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depăşesc încasările estimate prin documentaţia prezentată la data autorizării, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depăşirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate şi taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara şi plăti până la data de 25 a lunii următoare). Sunt vizaţi organizatorii de jocuri de tip pariu, jocuri de noroc, bingo organizate prin TV, pariuri on-line, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line. Prevederi normative relevante: OUG 77/2009 art. 14 alin. (2) lit. b) iii).

Luni, 30 iulie
- Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015) - Formularul 394. Sunt vizate persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, obligate la plata taxei conform art. 307 alin.(1), (2), (6) şi (7) din Legea nr.227/2015, pentru operaţiuni impozabile în România conform art.268 alin.(1) din Legea nr.227/2015. Sunt vizate, de asemenea, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile. Prevederi normative relevante: OPANAF 3769/2015.

Marţi, 31 iulie
- Depunerea Cererii de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal - (Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal). Sunt vizaţi beneficiarii scutirilor de accize (instituţii, organizaţii). Prevederi normative relevante: Legea 227/2015 art. 395, HG 1/2016 titlul VIII pct.75 alin.(5).

Calendarul obligaţiilor fiscale pe luna iulie - în formă integrală - poate fi consultat urmărind linkul: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2018.htm.

AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - astăzi, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9477
Diferență: 0,0061
Ieri: 4.9474
Azi: 4.6725
Diferență: -0,8825
Ieri: 4.7141
Azi: 5.8325
Diferență: -0,1353
Ieri: 5.8404
Azi: 4.8048
Diferență: -0,4599
Ieri: 4.8270