Bănci și Asigurări

Care sunt diferenţele dintre un credit imobiliar standard şi Prima casă?

Care sunt diferenţele dintre un credit imobiliar...

Autor: Liviu Popescu

23.02.2016, 17:18 33768

Prima casă vine la pachet cu restricţii, dar şi cu dobândă şi avans mai mici. Pe de altă parte creditele imobiliare standard au avans mai mare, dar vin fără restricţii. Prin urmare: credit standard sau Prima casă?

Cele mai ieftine cinci oferte pentru un credit imobiliar standard afişează în pre­zent dobânzi în jurul ni­velului de 4% pe an, în timp ce pentru un credit Prima casă do­bân­da anuală efectivă (DAE) a in­trat sub pragul de 4%. Unele bănci vând în pre­zent credite Pri­ma casă chiar şi la do­bânzi de 3,2-3,3% pe an. Calcu­lul ZF este valabil pen­tru un îm­prumut de 270.000 de lei (echi­valentul a 60.000 de euro) con­tractat pe o perioadă de 30 de ani.

Suma totală de plată pe care o va avea clientul care alege un credit imo­biliar standard este de 456.000 de lei după 30 de ani, comparativ cu o sumă de 417.000 de lei la Prima casă. Prima rată este în primul caz de aproape 1.200 de lei, în timp ce la la programul guver­na­mental aceasta ajunge la 1.090 de lei.

Avansul în cazul unui credit imo­biliar standard ajunge la 15% din pre­ţul locuinţei (două bănci mari din sistem chiar au dublat acest avans pe seg­men­tul creditelor în lei, iar analiştii se aş­teap­tă ca şi altele să le urmeze exem­plul), în timp ce în cazul creditelor acor­date prin programul guverna­mental Prima casă, avansul solicitat de bancă este de 5%, dacă preţul locuinţei este mai mic de 75.000 de euro. În caz con­trar, avansul va fi diferenţa până la 75.000 de euro (pentru locuinţele mai scumpe de 75.000 de euro).

Însă cum Prima casă vine cu o serie de restricţii, iar creditele imobiliare ne­cesită avans mai mare, cum ar fi totuşi mai ieftin să achiziţionez o locuinţă prin intermediul unei finanţări bancare?

„Decizia depinde de pro­filul cli­entului şi de planurile acestuia de vi­itor. În cazul creditelor Prima casă avantajul este dat de avansul mai mic, dar şi de dobânda mai mică. Însă pro­gra­mul vine cu o serie de restricţii. Tot­odată, în cazul acestor credite, la rata lunară intră şi comisionul plătit către Fondul de Garantare. În patru din ulti­mii şase ani, Prima casă a ţinut piaţa imo­biliară“, a afirmat Anca Bidian, direc­torul ge­ne­ral al brokerului de cre­dite Kiwi Fi­nance, unul dintre cei mai mari jucători pe acest segment.

Debitorul care alege să achiziţio­ne­ze o locuinţă prin Prima casă are inter­dicţia de a înstrăina sau de a închiria imo­bilul achi­ziţionat timp de cinci ani şi tot­odată nu trebuie să deţină o lo­cuinţă mai mare de 50 de metri pă­trăţi. Dobân­da pentru Prima casă se cal­culează în funcţie de indicatorul Robor la trei luni, referinţa pentru cre­di­tele în lei, plus o marjă de 2%. În pre­zent, costul leilor este la minimul istoric de 0,77% pe an, dar analiştii estimează că acesta va urca în a doua jumătate a anului pe fondul nor­malizării situaţiei din piaţa monetară.

Legea privind darea în plată a imo­bilelor ar putea să scoată de pe piaţă programul Prima casă.

Bidian descrie legea dării în plată, prin care debitorul poate stinge creditul prin predarea cheilor locuinţei, ca fiind un „măr otrăvit“.

„Cererea de credite imobiliare este pe creştere şi este solvabilă. Dacă legea dă­rii în plată va trece în forma actuală, ce­rere va continua să existe, dar aceasta nu va mai fi solvabilă. Sunt multe efecte negative, iar primul va fi că Prima casă va dispărea.“

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Comandă anuarul ZF TOP 100 companii antreprenoriale
Cele mai citite ştiri
AFACERI DE LA ZERO