Bănci și Asigurări

Ce conţine proiectul final privind decontarea directă obligatorie la poliţele RCA: constituirea unei case de clearing la nivelul BAAR şi tarife de referinţă pentru ora de manoperă la reparaţiile auto

Ce conţine proiectul final privind decontarea directă...

Autor: Claudia Medrega

27.04.2021, 09:30 915

♦ În cazul persoanelor fizice contractul RCA se încheie pe o perioadă de 6 luni sau de 12 luni, în timp ce la companii contractul RCA se încheie pe o perioadă cuprinsă între 1 lună şi 12 luni, multiplu de o lună, în funcţie de opţiunea asiguratului.

Constituirea unei case de clearing la ni­ve­lul Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) şi introducerea unui preţ de re­ferinţă la reparaţiile auto, respectiv un preţ me­diu al orei de ma­no­pe­ră practicat de uni­tă­ţile repa­ra­toa­re au­to, se re­găsesc printre pre­ve­de­rile pro­iec­tului de lege prin care se in­tro­duce obli­ga­tivitatea de­con­tării di­recte la po­liţele de răs­pundere ci­vilă au­to (RCA).

Opţiunea de de­con­tare directă permite celui care achiziţio­nea­ză o po­liţă RCA să so­li­cite des­pă­gubirea, în ca­zul unui ac­cident ru­tier, di­rect de la asigu­ră­torul său, pro­ce­sul fiind mai rapid, ur­mând ca după aceea asi­gu­rătorul să îşi re­cupereze banii de la com­pania de asi­gurări a şoferului vinovat.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro