Bănci și Asigurări

Ce mai rămâne din Ordonanţa 50? Dispare şi obligaţia băncilor de a refinanţa creditele vechi la preţurile actuale

Ce mai rămâne din Ordonanţa 50? Dispare şi obligaţia băncilor de a refinanţa creditele vechi la preţurile actuale

Autor: Alexandru Moise

22.12.2010, 23:54 84

Partidele din coaliţie au renunţat la amendamentul votat deComisia de buget, finanţe şi bănci care obliga băncile sărefinanţeze fără costuri, în condiţiile ofertei curente decreditare, împrumuturile în derulare, prevedere aplicabilă pentrumaxim 4,5 milioane persoane, potrivit unor surseguvernamentale.

"Ministrul finanţelor a arătat, pe scurt, în Guvern, încontextul prezentării scrisorii suplimentare cu FMI, evoluţiadiscuţiilor şi forma amendamentelor convenite la OUG 50, precizândcă decizia este de a nu aplica prevederile şi pentru creditelevechi. Membrii Guvernului au căzut de acord să susţină în Parlamentamendamentele promovate de către deputaţii din coaliţie", audeclarat surse guvernamentale.

Potrivit surselor, băncile vor fi obligate doar să analizezesolicitările de refinanţare ale clienţilor proprii, dar decizia varămâne la latitudinea instituţiei de credit, în funcţie de normeleinterne. Totuşi, PSD şi PNL au anunţat că vor vota pentrumenţinerea obligaţiei băncilor de a refinanţa creditele vechi lapreţurile actuale.

Decizia coaliţiei se pare că a fost luată la insistenţele BănciiNaţionale a României, care nu a fost de acord ca instituţiile decredit să refinanţeze automat creditele vechi în noile condiţiioferite de bănci.

BNR a dat publicităţii mai multe simulări privind eventualepierderi provocate băncilor prin recalcularea dobânzilor lacreditele în derulare cu rate variabile în funcţie de indici dereferinţă (ROBOR, EURIBOR, LIBOR), ultima analiză fiind realizatăchiar la solicitarea şefului misiunii FMI de evaluare, JeffreyFranks.

Scăderea dobânzilor ar fi dus la venituri neîncasateconsistente, dar mişcarea naturală de compensare din parteabăncilor ar fi fost reducerea automată a dobânzilor la depozite.Această ipoteză nu a fost luată în calcul de banca centrală, ceeace arată inconsistenţa poziţiei faţă de OUG 50/2010, întrucât înalte discuţii reprezentanţii BNR, inclusiv guvernatorul MugurIsărescu, au pledat pentru dobânzi mai mici la depozite, cel puţinîn corelaţie cu rata dobânzii de politică monetară.

Votul asupra OUG 50/2010 privind contractele de credit pentrupopulaţie a fost amânat pentru şedinţa Camerei Deputaţilor dejoi.

După dezbaterile generale asupra OUG 50, care au avut loc luni,preşedintele Camerei Deputaţilor, Roberta Anastase, a propus cadiscuţia pe articole şi votul final să fie amânate pentru joi,având în vedere consistenţa ordonanţei.

Cu toate acestea, partidele din arcul guvernamental intenţionausă propună devansarea termenului, astfel ca legea de aprobare a OUG50 să fie dezbătută miercuri seară, după adoptarea Legii bugetuluipe 2011.

La dezbaterile generale de luni, PNL şi PSD au susţinut variantainiţială a ordonanţei, arătând că, dacă vor fi acceptatemodificările făcute în Comisia de buget, nu vor vota legea.

După mai mult de o lună de discuţii în Comisia de buget, finanţeşi bănci, PDL a depus un amendament prin care cele mai importanteprevederi ale OUG 50 nu se mai aplică creditelor în derularecontractate de populaţie, respectiv pentru 4,5 milioane depersoane.

Amendamentul prevedea, însă, ca soluţie compensatorie, cădebitorii care nu au avut restanţe mai mari de 45 de zile vorbeneficia, dacă solicită refinanţarea creditului la aceeaşi bancă,de toate condiţiile noii oferte privind împrumuturile, nu vor plăticomision de analiză a dosarului şi nu vor trece printr-o reevaluarea riscului sau a garanţiilor.

AFACERI DE LA ZERO