Bănci și Asigurări

Cererea de credite de valori mari a ajuns la minimul ultimelor şapte luni

Cererea de credite de valori mari a ajuns la minimul...

Autor: Liviu Popescu

06.10.2015, 00:04 210

Băncile au solicitat în luna august aproximativ 79.800 de rapoarte pentru a afla informaţii despre clienţii potenţiali de la Centrala Riscului de Credit (CRC), or­ga­nismul BNR care colec­tează date despre cre­di­tele de valori mari.

Numărul inte­ro­gărilor a fost în scădere cu aproximativ 3.000 faţă de aceeaşi perioadă din 2014, potrivit date­lor agregate de banca centrală.

Numărul intero­gă­rilor pentru clienţii po­tenţiali este strâns co­relat cu cererea de cre­dite, băncile verificând fie­care client în procesul de aprobare a creditului. Comparativ cu nivelul atins în luna iulie, numărul interogărilor este mai mic cu 11.000 de rapoarte şi a atins mi­nimul ultimelor şapte luni.

Baza de date a CRC, un organism care func­ţio­nează ca un de­par­tament al BNR, este utilizată în general de bănci pentru ve­rificarea clienţilor companii, iar pentru a afla istoricul de credit al persoanelor fi­zice este utilizată baza de date a Biroului de Credit. CRC colectează date doar despre debitorii cu expuneri mai mari de 20.000 de lei.

Anul trecut, cererea de credite de valori mari a atins un milion de ra­poarte, respectiv un minim al ultimului deceniu, iar faţă de 2013 numărul rapoar­telor a fost doar în uşoară scădere. Com­pa­rativ cu nivelurile din 2010 şi 2011, nu­mărul interogărilor a fost în 2014 în scădere cu 50%.

Firmele mici au generat cele mai multe pro­bleme băncilor în perioada de criză, pe acest segment creditele neperformante atin­gând chiar 30% din sto­cul total la un mo­ment dat. Volumul mare de credite neper­formante fusese gene­rat tocmai de valul uriaş de firme intrate în insolvenţă.

În martie anul acesta, numărul cere­rilor de credite se apro­pia­se de pragul de 100.000 de solicitări, res­pectiv un maxim din iulie 2013. Însă analiş­tii atrag atenţia că o cerere mai mare nu înseamnă neapărat şi explozie a creditării, în condiţiile în care există o lip­să de corelare între cerere şi aprobare.