Bănci și Asigurări

Clienţii pot reclama oricând la ANPC clauzele abuzive

Clienţii pot reclama oricând la ANPC clauzele abuzive
23.09.2010, 23:50 569

Clienţii care consideră că banca le-a impus clauze abuzive odatăcu modificarea contractelor de credit pentru alinierea la cerinţeleOrdonanţei 50/2010 pot face oricând reclamaţie la ProtecţiaConsuma­torului, chiar dacă au semnat deja actele adiţionale saucreditorul s-a prevalat de excepţia acceptării tacite.

Astfel, termenele înainte de unele bănci pentru semnarea acteloradiţionale rămân practic fără fundament, iar clienţii nu trebuie săse mai înghesuie în agenţii. Bancherii au fost obligaţi de cătreordonanţă să alinieze contractele de credit în derulare până celtârziu la 19 septembrie, indiferent dacă clientul a semnat sau nuactul adiţional. Cei care nu au făcut-o sunt pasibili deamendă.

"Creditorul nu se poate prevala de acceptarea tacită pentru aceleclauze din actele adiţionale care nu au legătură cu aliniereacontractului la OUG 50/2010. Nu aveţi, conform ordonanţei, untermen limită de contestare a actelor adiţionale", potrivitprecizărilor publicate de Autoritatea Naţională pentru ProtecţiaConsu­matorului pe site-ul propriu.
Clienţii nemulţumiţi trebuie doar să sesizeze întâi banca printr-onotificare scrisă în două exemplare, în acest caz creditorul avândla dispoziţie 30 de zile pentru a rezolva cererea respectivă.

Dacă răspunsul primit de la bancă este nesatisfăcător, debitorul sepoate adresa mai departe Comisariatului Judeţean pentru ProtecţiaConsu­ma­torului, unde trebuie să depună copii ale contractului decredit, actelor adiţionale, extraselor de cont şi chitanţelorprimite de la bancă şi ale notificărilor şi răspunsurilor primite,potrivit informaţiilor publicate pe site-ul Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorului (ANPC).
Majoritatea băncilor spun că debitorii pot veni la bancă pentru asolicita noile acte adiţionale oricând pe parcursul derulăriicontractelor, dar unele au propus independent termene alesearbitrar pentru semnarea actelor adiţionale. De exemplu, RBS Banka propus clienţilor termenul de 28 octombrie.

AFACERI DE LA ZERO