Bănci și Asigurări

Consiliul fiscal avertizează: Probabil, deficitul bugetar la finele anului curent ajunge la circa 3,5% din PIB

Consiliul fiscal avertizează: Probabil, deficitul bugetar la finele anului curent ajunge la circa 3,5% din PIB

Autor: Alina Botezatu , Mediafax

11.03.2019, 14:17 137

Consiliul fiscal a anunţat, luni, că deficitul bugetar din acest an poate ajunge la aproxiamtiv 3,5% din PIB, în condiţiile în care bugetul de stat care a fost retrimis în Parlament este sub-bugetat.

„Majorarea ţintei de deficit bugetar pentru anul 2019 şi subdimensionarea aparentă a cheltuielilor de asistenţă socială şi a celor aferente contribuţiei către bugetul UE implică un deficit situat în imediata vecinătate a nivelului de referinţă de 3% din PIB, chiar şi ignorând problemele legate de supradimensionarea veniturilor bugetare identificată în contextul opiniei Consiliului fiscal din 5 februarie 2019 (4,5 miliarde lei, în condiţiile în care taxa pe activele bancare ar fi menţinută în forma curentă). Luând în calcul şi această supradimensionare, apreciem că este probabil ca deficitul bugetar la finele anului curent să ajungă la un nivel de circa 3,5% din PIB, în condiţiile menţinerii unor politici neschimbate. În ceea ce priveşte evoluţiile pe termen mediu, Consiliul fiscal îşi menţine aserţiunea cu privire la faptul că balanţa riscurilor este înclinată covârşitor în direcţia înregistrării unor deficite mai ridicate decât cele preconizate de Strategia Fiscal-Bugetară 2019-2021, situate semnificativ deasupra nivelului de referinţă de 3% din PIB aferent braţului corectiv al Pactului de Stabilitate şi Creştere. Mai mult, comparativ cu evaluarea iniţială, Consiliul fiscal apreciază că probabilitatea unei asemenea evoluţii este în creştere semnificativă date fiind coordonatele fiscal-bugetare curente ale anului 2019 şi revizuirile ascendente operate la nivelul ţintelor de deficit bugetar pentru perioada 2020-2021”, au anunţat, luni, reprezentanţii Consiliului fiscal.

Consiliul fiscal a menţionat că a primit sâmbătă, pe email, o adresa din partea Guvernului prin care i s-a solicitat, cu celeritate, să formuleze o opinie privind proiectul ordonanţei de urgenţă a Guvernului (OUG) pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 şi Strategia fiscal-bugetară (SFB) 2019-2021, dată fiind intenţia de a aproba documentele menţionate în şedinţa de guvern programată pentru luni 11 martie, ora 11, iar necesitatea unor variante actualizate a apărut în contextul parametrilor legii bugetare pe anul 2019 aprobaţi în Parlament.

Consiliul fiscal s-a întâlnit şi şi-a adoptat poziţia luni.

Referitor la parametrii bugetului general consolidat în perioada 2019-2021, o remarcă a Consiliul fiscal „vizează diferenţele semnificative ce apar la nivelul bugetului consolidat aferent anului 2019 între forma trimisă Consiliului fiscal spre formularea opiniei iniţiale în 31 ianuarie 2019 şi cea ulterior aprobată de Guvern şi trimisă în Parlament”.

Mai exact, veniturile şi cheltuielile totale sunt mai mari cu 1,165 miliarde lei, cu diferenţe semnificative în dimensionarea unor agregate de cheltuieli. Astfel, pe venituri, majorarea este localizată exclusiv la nivelul intrărilor estimate din fonduri UE nerambursabile, iar acestea par să se regăsească, împreună cu cofinanţarea aferentă la nivelul cheltuielilor de capital (mai mari cu 2,47 miliarde de lei, din care 1,4 miliarde par a corespunde veniturilor suplimentare de la UE şi cofinanţării aferente).

„Dincolo de majorarea mai sus menţionată de la nivelul cheltuielilor de capital, majorări semnificative apar la nivelul cheltuielilor cu bunurile şi serviciile (+1,5 miliarde lei) şi alte cheltuieli (+0,5 miliarde lei). În compensare, apar reduceri de proporţii la nivelul cheltuielilor de asistenţă socială (-2,2 miliarde lei) şi alte transferuri (-0,7 miliarde lei). Ambele reduceri de cheltuieli apar drept extrem de problematice şi apreciem astfel că ab initio există presiuni suplimentare la adresa deficitului bugetului consolidat în raport cu cele deja identificate în opinia Consiliului fiscal din 5 februarie 2019”, au subliniat reprezentanţii Consiliului fiscal.

Dată fiind execuţia bugetară la zi, Consiliul fiscal a evaluat „dimensiunea sub-bugetării probabile la circa 3,5 miliarde lei”. În cazul cheltuielilor de asistenţă socială, sunt operate scăderi ale cheltuielilor estimate la nivelul bugetului de stat, de 0,9 miliarde lei, şi bugetului asigurărilor sociale de stat, de 1,2 miliarde lei.

„Dată fiind execuţia bugetară aferentă lunii ianuarie 2019, precum şi majorarea de la 1.100 la 1.265 lei a valorii punctului de pensie de la 1 septembrie 2019, apreciem că suma bugetată în varianta aprobată de guvern a bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) apare drept inferioară necesarului probabil de plată pentru anul 2019 cu circa 2 miliarde lei, o sumă mai mare decât reducerea de 1,2 miliarde lei operată la nivelul BASS”, a mai susţinut Consiliul fiscal.

În plus, Consiliul fiscal nu a identificat elemente de natură să justifice reducerea cheltuielilor de asistenţă socială aferente bugetului de stat comparativ cu varianta iniţială a construcţiei bugetare.

În cazul revizuirii descendente operate la nivelul categoriei alte transferuri, sursa principală este reprezentată de contribuţia României către bugetul Uniunii Europene, de 0,52 miliarde lei, „o altă cheltuială cu caracter nediscreţionar (obligatoriu) pentru a cărei reducere nu îi găsim o justificare”, au mai arătat reprezentanţii Consiliului.

Ulterior dezbaterilor parlamentare, varianta de buget consolidat pe anul 2019 aprobată de Guvern a consemnat o suplimentare a cheltuielilor totale şi a deficitului cu 2,13 miliarde lei, având drept sursă principală majorarea cu 2,03 miliarde lei a cheltuielilor de asistenţă socială generată de adoptarea amendamentului cu privire la dublarea alocaţiei pentru copii, căreia i se adaugă o majorare a cheltuielilor cu bunuri şi servicii, de 0,47 miliarde lei) şi a cheltuielilor de capital, de 0,28 miliarde lei, compensate parţial de reducerea estimării cu privire la anvelopa salarială din sectorul public cu 0,42 miliarde de lei.

Impactul anualizat al majorării alocaţiilor pentru copii (2,56 miliarde lei) se regăseşte şi la nivelul proiecţiilor bugetare pe termen mediu (2020 şi 2021), ţintele de deficit asumate fiind majorate cu
suma respectivă în raport cu varianta notificată Consiliului fiscal în data de 31 ianuarie.

„Consiliul fiscal remarcă faptul că, pentru prima dată de la instalarea sa, ţinta de deficit bugetar este majorată ulterior depunerii proiectului de buget în Parlament, în directă contradicţie cu prevederile art. 15 al Legii finanţelor publice; Revizuirea ascendentă a ţintelor de deficit în intervalul 2019-2021 implică lipsa asumării oricărei ajustări structurale în primii doi ani acoperiţi de Strategia fiscal-bugetară şi o reducere minoră (de 0,25 puncte procentuale de PIB) a deficitului structural în 2021, dată fiind traiectoria de creştere economică efectivă şi potenţială a Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză. Deviaţia faţă de obiectivul pe termen mediu urmează a se situa la un nivel ridicat la finele perioadei acoperite de SFB 2019-2021 (1,8 pp. de PIB), în pofida faptului că de la apariţia acesteia vor fi trecut 6 ani. Indiferent de obiecţiile ce ar putea fi formulate faţă de optimismul proiecţiilor macroeconomice şi cu privire la deficitul bugetar, evoluţia de mai sus denotă o completă lipsă de angajament atât faţă de regulile instituite de legea responsabilităţii fiscal-bugetare, cât şi de tratatele europene”, au mai subliniat reprezentanţii Consiliului fiscal.

În plus, Consiliul fiscal şi-a menţinut observaţiile formulate în contextul opiniei din 5 februarie cu privire la caracterul excesiv de optimist al ipotezelor macroeconomice ce stau în spatele construcţiei bugetare în 2019 şi pe termen mediu, la dimensiunile exagerate ale proiecţiilor veniturilor bugetare şi la aparenta subdimensionare a unor agregate de cheltuieli bugetare de natură obligatorie pe termen mediu (asistenţă socială şi cheltuieli de personal).

„Revizuirile ascendente operate la nivelul cheltuielilor cu bunurile şi serviciile (+2 mld. lei raportat la construcţia bugetară iniţială) ne determină să ne ridicăm rezervele formulate în opinia iniţială cu privire la dimensiunea acestui agregat bugetar, când Consiliul fiscal aprecia drept dificilă înscrierea în anvelopa proiectată. Cu toate acestea, date fiind modificările survenite comparativ cu varianta de buget consolidat notificată iniţial, Consiliul fiscal formulează rezerve suplimentare şi de mai mari dimensiuni (în sensul identificării unei subevaluări a acestora) la adresa estimărilor aferente anului 2019 privind cheltuielile de asistenţă socială şi contribuţia către bugetul UE”, au mai subliniat reprezentanţii Consiliului fiscal în analiza solicitată de Guvern.

AFACERI DE LA ZERO