Bănci și Asigurări

Costul unui an de criză în industria bancară: 4.200 de concedieri şi peste 200 de sucursale închise

Costul unui an de criză în industria bancară: 4.200 de concedieri şi peste 200 de sucursale închise
18.06.2010, 00:00 85

Pe de altă parte, nivelul salariilor din bănci s-a conservatdestul de bine, fiind menţinut în lunile obişnuite deasuprapalierului de 3.000 de lei, în timp ce în perioadele de sărbători acontinuat să urce la 4.000 de lei sau chiar mai sus. Infrastructuraindustriei bancare a atins apogeul în 2008, când reţeleleteritoriale au atins un record de 6.552 de sucursale şi agenţii, încare lucrau peste 71.600 de angajaţi.

În perioada expansiunii puternice a pieţei din 2007 - 2008,băncile angajaseră mai mult de 13.500 de oameni şi deschiseserăpeste 2.150 de unităţi.

Căderea creditării pe parcursul lui 2009 a impus măsuri dereducere a costurilor: agenţiile care nu au mai avut şanse săatingă pragul de rentabilitate au fost închise şi a început otriere a personalului care în anii de boom crescuse spectaculos peseama salariilor foarte atractive.

Anul trecut, băncile încă au putut să-şi susţină veniturile dinactivitatea de tranzacţionare care a profitat de numeroaseleepisoade de volatilitate crescută a cursului de schimb leu/euro şia dobânzilor. Situaţia s-a schimbat în 2010, când primul trimestrua consemnat căderi substanţiale ale veniturilor din comisioane,bancherii rămânând să se bazeze pe câştigurile din marjele dedobândă.

Astfel, în primele trei luni ale acestui an au fost închise 84de unităţi, iar peste 500 de angajaţi au părăsit industria. Cutoate acestea, sectorul bancar nu a ajuns la un proces de ajustaredramatică nici la nivelul reţelelor teritoriale, nici alpersonalului.

De exemplu, BCR - liderul pieţei - sau bănci mai mici precumEmporiki sau Bank of Cyprus au continuat să deschidă noiunităţi.

"Bankingul este o afacere care se bazează foarte mult peîncredere, aşa că băncile se abţin de la gesturi brutale dereducere a numărului de unităţi şi de angajaţi pentru a nu dasemnale riscante pe piaţă. Probabil că procesul de consolidare apieţei se va face de la un punct încolo prin fuziuni şi achiziţii,pentru că e clar că pentru o piaţă care nu mai creşte, numărulbăncilor este prea mare", comentează un bancher.

Dincolo de presiunea pentru reducerea costurilor, băncile auacum ocazia să trieze personalul, după ce în anii dinaintea crizeipiaţa forţei de muncă în domeniu devenise foarte încinsă, astfel căselecţia a pierdut mult în calitate, antrenând creşteri aleriscului operaţional în sistemul bancar. Conducătorii de bănci seplâng însă că nu numai Guvernul are dificultăţi legislative întentativele de reducere a personalului şi a salariilor în sectorulbugetar, ci chiar şi în zona bancară legislaţia muncii creeazăpiedici în luarea deciziilor de concediere, dificultăţi mari fiindînregistrate, de pildă, la nivelul poziţiilor de management.Închiderea de unităţi a însemnat diminuarea cheltuielilor cuchiriile, care oricum au scăzut în ultimul an. Circa jumătate dincosturile băncilor sunt însă reprezentate de cheltuielile cupersonalul. La acest capitol, datele disponibile nu indică un efortsemnificativ de ajustare, pe măsura scăderii veniturilor dindobânzi şi comisioane. De altfel, foarte puţine bănci au pututraporta reduceri substanţiale ale cheltuielilor administrative, bachiar unele au continuat să înregistreze creşteri.

Salariul mediu net pe bancă a sărit în martie la 4.175 de lei,în condiţiile în care sărbătorile de Paşte au avut loc în acealună. Însă nici măcar în lunile obişnuite salariile medii alebancherilor nu au scăzut sub pragul de 3.000 de lei. Există însădiscrepanţe majore între salariile echipelor de top management şicele ale angajaţilor din sucursale, de la baza ierarhieiorganizaţionale.

De asemenea, schemele de bonusare au fost restricţionate înmulte bănci şi au fost stabilite plafoane pentru remunerareamembrilor consiliilor de supraveghere.

De la izbucnirea crizei, nivelul salariilor din bănci a generatreacţii dure în rândul opiniei publice internaţionale şi înRomânia, clienţii reclamând pe de-o parte vina bancherilor îndeclanşarea crizei financiare şi pe de alta dobânzile maripracticate şi calitatea slabă a serviciilor oferite în raport curemuneraţiile personalului.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Urmează ZF Power Summit’24
AFACERI DE LA ZERO