Bănci și Asigurări

Creştere semnificativă: În S1, deficitul de cont curent a urcat la 5 mld. euro, faţă de 3,7 mld. euro în S1 2018

Creştere semnificativă: În S1, deficitul de cont curent a urcat la 5 mld. euro, faţă de 3,7 mld. euro în S1 2018

Autor: Dorin Oancea, Mediafax

13.08.2019, 11:45 111

În perioada ianuarie - iunie 2019 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 5,135 miliarde euro, comparativ cu 3,717 miliarde euro în perioada ianuarie - iunie 2018, informează BNR.

În structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1.486 milioane euro, balanţa serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 104 milioane euro, balanţa veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 204 milioane euro, iar balanţa veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 240 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 2.322 milioane euro (comparativ cu 1.783 milioane euro în perioada ianuarie - iunie 2018), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 1.762 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 560 milioane euro.

În perioada ianuarie - iunie 2019, datoria externă totală a crescut cu 4.254 milioane euro. În structură, datoria externă pe termen lung a însumat 70.361 milioane euro la 30 iunie 2019 (67,9 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 3,5 la sută faţă de 31 decembrie 2018, iar datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 iunie 2019 nivelul de 33.310 milioane euro (32,1 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 5,9 la sută faţă de 31 decembrie 2018.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 19,2 la sută în perioada ianuarie - iunie 2019, comparativ cu 21,2 la sută în anul 2018. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 30 iunie 2019 a fost de 4,6 luni, în comparaţie cu 4,9 luni la 31 decembrie 2018.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 iunie 2019 a fost de 73,0 la sută, comparativ cu 74,3 la sută la 31 decembrie 2018.

 
AFACERI DE LA ZERO