Bănci și Asigurări

Cu ce rămân clienţii după şase luni de luptă cu bancherii pentru ieftinirea creditelor

Cu ce rămân clienţii după şase luni de luptă cu bancherii pentru ieftinirea creditelor

Autor: Liviu Chiru

19.12.2010, 23:57 32

În bătălia pentru aplicarea Ordonanţei 50 - apărută în iunie şicare îşi propunea să transparentizeze condiţiile de acordate pentrucreditele populaţiei - mai rămâne un singur episod: votul în plenulCamerei Deputaţilor, iar bancherii sunt acum în avantaj.

La presiunile Băncii Naţionale şi ale Fondului MonetarInternaţional, deputaţii din Comisia de Buget Finanţe au "tăiat"din forma ordonanţei cele mai puternice prevederi - aplicativitateaşi pentru creditele vechi, dar şi împuternicirea AutorităţiiNaţionale pentru Protecţia Consumatorului de a decide suspendareaactivităţii de creditare în cazul băncilor descoperite cu neregulila contractele de împrumut. Acestea le dădeau şi cele mai mariemoţii bancherilor, care s-au grăbit să calculeze că ar putea săpiardă circa 600 de milioane de euro anul acesta, în cazul în careordonanţa s-ar aplica în forma propusă de Guvern. Acum,secretariatul Comisiei pregăteşte, în regim de urgenţă, raportulasupra proiectului de lege pentru a fi dezbătut în plenul CamereiDeputaţilor, care are şi rol decizional. Proiectul de lege a ajunsla circa 200 de pagini, incluzând amendamentele discutate, plecândde la un act de 50 de pagini.

Discuţiile şi votul final ar putea să aibă loc până la sfârşitulacestui an, în condiţiile în care preşedintele Traian Băseascu i-aavertizat pe deputaţi, printr-o scrisoare trimisă la jumătateaacestei luni, că aprobarea Ordonanţei 50 într-o formă "echilibrată"este una dintre condiţiile pentru primirea în ianuarie a celei de-aşasea tranşe din împrumutul de la FMI. Prioritatea pentru acestînceput de săptămâna va fi însă votul asupra Legii Bugetului.

Viorel Ştefan, preşedintele Comisiei de Buget-Finanţe din CameraDeputaţilor, a precizat miercuri, că dacă raportul comisiei vatrece de plen în forma în care este propus, atunci OUG50 înlegătură cu creditele în derulare va mai produce efecte doar acolounde actele adiţionale au fost însuşite de consumator prinsemnătură.

În cadrul discuţiilor pe OUG50 din plenul Camerei Deputaţilorvor fi totuşi reluate şi amendamentele care au fost dezbătute încomisii, dar nu au întrunit numărul necesar de voturi. Pe parcursulprocesului legislativ apăruseră şi amendamente care nu eraususţinute de parlamentari, aşa cum prevede procedura, iar acesteaau fost anulate automat.

Reprezentanţii Partidului Naţional Liberal şi chiar unii dintreliderii grupurilor de clienţi nemulţumiţi ai băncilor au declaratsăptămâna trecută că vor contesta legea la Curtea Constituţională,dacă va trece în forma aprobată de Comisia de buget-finanţe.

Pregătită timp de şase în bucătăriile interne ale AutorităţiiNaţionale pentru Protecţia Consumatorului şi ConsiliuluiConcurenţei, ordonanţa se află de aproape şase luni în dezbateri,pentru a fi transformată în lege. Guvernul şi-a însuşit proiectulpropus de cele două instituţii, iar Senatul şi-a dat votul pentrutransformarea în lege, fără a aduce modificări. Bancherii aucontestat încă de la bun început aplicarea noilor reglementări şipentru creditele în derulare, inclusiv cele garantate cu ipotecă,întrucât aceste prevederi exced cadrul Directivei Europene 48/2008,care a stat la baza OUG50.

Bancpost: Băncile ar putea să scumpească creditelenoi

Băncile ar putea să aleagă, la extrem, să majoreze dobânzile lacreditele noi, în situaţia în care va fi votat de Parlamentamendamentul care obligă instituţiile de credit să refinanţezeautomat împrumuturile din portofoliu în condiţiile afişate laofertele curente, pentru a reduce impactul negativ asupraprofitabilităţii, spune Mihai Bogza, preşedintele Bancpost. "Oricebancă va încerca să minimizeze un impact negativ asupraprofitabilităţii. Vom vedea cum va fi legea în forma finală şi vomanaliza. Decizia, la extrem, poate să fie modificarea preţului lacreditele noi. Este posibil ca băncile să majoreze în acestecondiţii dobânzile la creditele noi." Bogza consideră totuşi căexistă o concurenţă foarte dură pe segmentul bancar. "Vedem oconcurenţă puternică pe reluarea creditării şi recâştigarea coteide piaţă." Bogza spune că a observat în ultimele luni o creştere acererii de credite ipotecare şi de consum cu garanţii imobiliare.Claudia Medrega

Forma aplicată din iunie până în prezent

 • reglementa toate creditele pentru consumatori, fără garanţiisau cu garanţii imobiliare, indiferent de momentul semnăriicontractului;
 • comisioanele de rambursare anticipată sunt eliminate (pentrucreditele cu dobândă variabilă) sau plafonate la 1% (la creditelecu dobândă fixă);
 • sunt stabilite patru tipuri de comisioane care pot fi perceputede bancă;
 • dobânda poate fi fixă pe toată perioada sau variabilă,calculată în funcţie de un indicator independent (Robor la lei,Euribor la euro) plus o marjă fixă;
 • clientul are la dispoziţie şapte zile în care se poate răzgândi- rambursarea banilor împrumutaţi se face fără costuri saujustificări;
 • ANPC poate sancţiona contravenţional băncile, mergând până lasuspendarea activităţii de creditare;
 • băncile aveau termen să aducă toate contractele în derulare înconformitate cu noile reglementări până la 19 septembrie şi săcheme clienţii să semneze acte adiţionale.

Forma aprobată de Comisia de buget-finanţe

 • reglementările se aplică doar pentru creditele vândute dupădata intrării în vigoare a OUG 50 (21 iunie 2010);
 • se menţine eliminarea/plafonarea comisionului de rambursareanticipată şi pentru creditele vechi;
 • clienţii cu credite în derulare şi care nu înregistreazărestanţe mai vechi de 45 de zile pot cere băncii refinanţareaîmprumutului, la condiţiile din oferta comercială curentă, fărăalte costuri şi fără o nouă evaluare a bonităţii financiare şi agaranţiilor;
 • inspectorii ANPC pot cere aducerea în cadrul legal a tuturorcontractelor similare, dacă se constată nereguli pentru unclient;
 • ANPC nu mai are dreptul de a suspenda activitatea de creditarea băncilor;
 • clienţii cu credite vechi care au semnat acte adiţionale cubăncile, pentru a se alinia la condiţiile OUG50, vor beneficia încontinuare de prevederile sale;
 • actele adiţionale nesemnate de către consumatori, considerateacceptate tacit, îşi vor produce efectele, cu excepţia cazului încare consumatorul sau creditorul notifică cealaltă parte în senscontrar în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare alegii.

Ce rămâne neclar

 • în condiţiile în care OUG50 abrogă o serie de reglementărianterioare, aria creditelor vechi rămâne practicnereglementată;
 • ce se întâmplă cu clienţii care aveau credite în derulare, darcare nu au semnat actele adiţionale pentru modificareacontractelor, iar banca notifică modificarea condiţiilor;
 • noua formă a reglementărilor nu tratează cazurile în carebăncile au menţinut la creditele vechi dobânzile neschimbate, prinaplicarea unor marje foarte mari peste indicatoriiindependenţi;
 • nu se precizează ce se întâmplă în cazul în care băncile aucomasat anumite comisioane ori le-au redenumit, astfel încât să seîncadreze în grila permisă.

AFACERI DE LA ZERO