Bănci și Asigurări

Cum au evoluat cei trei jucători din piaţa bancară anul trecut. BCR, BRD-SocGen şi Banca Transilvania controlează circa 40% din activele sectorului bancar şi din creditare

Cum au evoluat cei trei jucători din piaţa bancară...

Autor: Claudia Medrega

01.03.2016, 12:58 5335

BCR, BRD-SocGen şi Banca Transilvania concentrau anul trecut 41,5% din active, aproape 40% din credite, peste 48% din economisiri şi 77% din profitul sistemului.

BCR, BRD-SocGen şi Banca Tran­silvania - primele trei bănci locale în funcţie de active - concentrau la sfârşitul anului trecut 41,5% din piaţa bancară, cu 2,4 puncte procentuale peste nivelul din 2014, podiumul rămânând neschimbat. La nivel agregat, sistemul bancar avea anul trecut active totale nete de 377,3 mld. lei.

Pe componenta de creditare, cele trei bănci aveau o cotă de pia­ţă cu­mu­lată de aproa­pe 40% din volumul de îm­prumu­turi, în timp ce pe partea de de­pozite au adu­nat peste 48% din eco­nomisiri. Pro­fi­tul cu­mulat al celor trei bănci reprezintă peste 77% din câştigul raportat la ni­velul întregului sistem ban­car, de aproape 4,9 mld. lei.

Chiar dacă a pierdut teren, BCR a rămas li­derul pieţei bancare, ajungând anul trecut la o cotă de piaţă de circa 16%. Andreas Trei­chl, CEO al Erste, proprie­tarul BCR, a declarat că nu se teme de nicio bancă competitoare în Ro­mânia, nici pe retail, nici pe corporate. BRD şi-a majorat activele faţă de 2014, la 13%, iar pentru perioada următoare banca cu capital francez mizează în continuare pe creşterea organică având în vedere poten­ţia­lul mare de creştere, însă ia în considerare po­sibile achiziţii în doi-trei ani, după cum a de­clarat Philippe Lhotte, CEO-ul băncii. Ban­ca Transilvania a trecut deja la achiziţii, cum­părând Volksbank, iar activele Băncii Transilvania au făcut anul trecut un salt de 33%, cota  de piaţă urcând la 12,5%.

Doar Banca Transilvania a reuşit să creas­că creditarea anul trecut, în timp ce sol­dul împrumuturilor acordate de  BCR şi BRD au fost în uşoară scădere faţă de 2014. În schimb, pe partea de depozite toate cele trei bănci au reuşit să câştige teren.

În cazul BCR, stocul de credite a scăzut cu 0,35%, la 32,45 mld. lei, în urma curăţării por­to­foliului şi vânzării de credite neper­formante. Cea mai mare bancă după active a vândut la finele anului trecut un pachet de NPL-uri de 1,2 mld. lei. Pe de altă parte, BCR a acordat  credite noi de peste 8 mld. lei. Soldul cre­ditelor nete acordate de BRD a scăzut anul tre­cut cu 0,6%, la circa 26 mld. lei, creş­teri fiind înre­gistrate pe re­tail şi clienţi mari corpora­tivi, segment unde BRD are o cotă de pia­ţă importantă. Banca Tran­sil­vania a reuşit anul trecut să majoreze stocul credite­lor acordate cu peste 40% după achiziţia Volks­bank, stocul de credite nete depăşind la sfârşitul anului trecut 25 mld. lei.

BCR, cea mai mare bancă din România, con­trolată de grupul austriac Erste, a raportat pen­tru 2015 un profit de 919 mil. lei (207 mil. euro) după pierderea imensă din 2014 de 2,7 mld. lei cauzată de provizioanele ridicate şi vânzarea de credite neperformante. BRD a reuşit anul trecut să-şi consolideze profitul la peste 445 mil. lei, de circa zece ori peste câştigul net din 2014. Rezultatul a fost susţinut de diminuarea costului riscului şi de reducerea cheltuielilor operaţionale, în condiţiile în care veniturile au fost în scădere.

Banca Transilvania (TLV) a raportat pentru anul trecut un profit net contabil de 2,4 mld. lei, în creştere cu 456% faţă de anul precedent, ca urmare a înregistrării câştigului de 1,6 mld. lei din tranzacţia de preluare a Volksbank România.