Bănci și Asigurări

Cum funcţionează sistemul de economisire-creditare din Cehia: „Trebuie să avem grijă ca banii clientului, timp de şase ani, să nu fie leneşi, să meargă în creditare“

Cum funcţionează sistemul de economisire-creditare din Cehia: „Trebuie să avem grijă ca banii clientului, timp de şase ani, să nu fie leneşi, să meargă în creditare“

Autor: Liviu Popescu, Raluca Ghinea

05.02.2016, 00:06 667

Băncile de economisire-creditare tre­buie să acţioneze în aşa fel încât să fruc­tifice la maximum banii pe care îi au la dispoziţie din economii şi să-i plaseze în cre­dite, pentru a stimula sectorul imo­bi­liar şi a înapoia banii în economie, prin cre­are de locuri de muncă şi plăţi de ta­xe şi impozite, a declarat Jiri Plisek, şe­ful subsidiarei bauspar din Cehia a gru­pului Erste.

„Trebuie să avem grijă ca banii clien­tului, timp de şase ani, să nu fie leneşi, ci să meargă în sectorul de credi­tare, că îi punem la lucru şi aşa sistemul performează şi le putem demonstra tuturor acest lucru. Atât timp cât facem aşa este neglijabil faptul că unii dintre cli­enţi folosesc banii din economi­si­re şi pri­me de la stat pentru a-şi cumpăra o ma­şină sau a merge în Ba­ha­mas, după ce economi­sesc în cei şase ani“, a adău­gat Plisek.

În România, tocmai acest aspect a ri­dicat semne de întrebare asupra efi­cien­ţei sistemului bauspar, după ce in­spec­torii Curţii de Conturi au efectuat anul trecut un audit la Ministerul Dez­voltării Regionale şi Administraţiei Publice, care plăteşte primele de stat so­licitate de băncile pentru locuinţe în con­tul depo­nen­ţilor, iar apoi au extins veri­ficările la cele două bănci de eco­no­misire-creditare. Potrivit unui raport al Curţii din de­cembrie, RBL şi BCR BpL au „ges­tio­nat un me­ca­nism“ prin care au dat ile­gal primele de la stat şi au vândut pro­du­sele către copii şi per­soa­ne în vârstă, fiind interzis de lege, în in­ter­pretarea in­s­pec­torilor. Totuşi, le­gea nu face referire la vreo excepţie de vârstă în privinţa par­ticipanţilor. Curtea de Conturi a atras aten­ţia că pentru ma­jo­ritatea contrac­telor de econo­mi­sire-creditare de peste 5 ani băncile nu au condiţionat acordarea primei de stat de obligativitatea justi­ficării prin docu­men­te a utilizării în scop locativ a su­melor economisite, adică în scopul prevăzut, de achiziţie de locuinţe sau modernizarea acestora.

 
Citește continuarea pe
zfcorporate.ro
AFACERI DE LA ZERO