Bănci și Asigurări

Cum poti incepe afacerea intr-un incubator de afaceri

Cum poti incepe afacerea intr-un birou pentru care nu platesti chirie
13.10.2009, 14:07 9956

Incubatorul de afaceri ii asigura firmei incubate biroul gatamobilat, conexiune la internet, iar contra unei sume modice, in jurde 100 de euro, si ii sunt asigurate utilitatile, paza sauconsultanta administrativa, in primii trei ani de activitate.

"Avantajele pe care ni le-a oferit incubatorul de afaceri suntutilitati si anumite servicii la preturi competitive, posibilitateastabilirii unor relatii de afaceri cu firme care in mod normal nusunt accesibile unei firme de rangul nostru. Am iesit din perioadade incubare anul acesta. Pe cont propriu am fost de la inceput,incubatorul nu garanteaza ca afacerea va prospera", spune AndreiVarareanu, administratorul firmei Abis Advertising specializata inpublicitate, care a inceput businessul in 2006 in cadrulIncubatorului de afaceri din Brasov.

Firma pe care Andrei Varareanu si Ionut Bozocean, absolventi aiFacultatii de management din cadrul Universitatii "Spiru Haret" dinBrasov, au pornit-o la varsta de 20 de ani este specializata in webdesign, design corporativ, design publicitar si printuri si ainceput printr-o investitie de circa 10.000 de euro. "Despreincubatorul de afaceri am aflat din reclamele TV si apoi inintalnire directa cu administratorii proiectului", precizeazaVarareanu.

In Romania primele incubatoare de afaceri au fost create dupa1990 cu asistenta Phare. In functie de sursele de finantare, inRomania exista doua tipuri de incubatoare de afaceri: celefinantate din surse proprii si cele infiintate din fonduri publice.Astfel, incubatoarele finantate din fonduri publice sunt de douafeluri: incubatoare tehnologice si de afaceri inovatoare care suntinfiintate si functioneaza conform HG 406/2003 si care au fostfinantate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii "Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica (ANCS) in cadrulProgramului national "Dezvoltarea infrastructurii de inovare sitransfer tehnologic - INFRATECH" si incubatoare de afacerifinantate prin Programul national multianual pe perioada 2002 -2012 de infiintare si dezvoltare de incubatoare de afaceri,coordonat de Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii,Comertului si Mediului de Afaceri.

Incubatoare de afaceri

Aproape toate marile orase ale Romaniei au cate un incubator deafaceri infiintat de Ministerul Inteprinderilor Mici si Mijlociiprin Programul Natiunilor Unite de Dezvoltare (PNUD).

Incubatoarele ofera sustinere materiala si logistica, planuri deafaceri cu care firmele participante sa se poata descurca."Incubatorul de afaceri este un program de sustinere, care oferamicilor afaceri posibilitatea de dezvoltare prin acordarea deasistenta tehnica, administrativa si consultativa in domeniulafacerilor. Incubatorul este constituit in vederea incurajariiIMM-urilor nou infiintate si cu un istoric de functionare de maximdoi ani, care reprezinta un sector important in procesul dedezvoltare a sectorului IMM din Romania", spune Doru Dima,directorul general al Dima Consulting Grup, firma care asiguramanagementul incubatorului de afaceri din Brasov, proiect demaratin octombrie 2006 in urma caruia au fost selectate 20 de firmepentru a fi incubate.

Firmele incubate pot sa beneficieze de program de consultantapentru scrierea proiectelor care ar putea fi finantate de UE..

Nu orice firma poate intra intr-un incubator de afaceri. Celcare doreste sa beneficieze de un sediu gratuit si de costuriminime de intretinere a fimei trebuie sa fie intreprinzator demaximum doi ani sau sa vina cu o idee viabila de business.

Ponderea tinerilor in numarul intreprinzatorilor care trecpragul incubatorului este de 50%, iar incubatorul de afaceri poategazdui simultan 25 de firme. Incepand cu 12 septembrie, incubatoruldin Brasov va demara inscrierile pentru un nou ciclu deincubare.

Incubatoare tehnologice

In ceea ce priveste incubatoarele tehnologice, acestea ofera larandul lor avantaje multiple pentru firmele care doresc savalorifice in mediul economic rezultatele cercetarii. "Procesele deadministrare a afacerii, de dezvoltare a noilor abilitati indomenii cum ar fi contabilitatea, resursele umane, domeniul juridicsi marketingul reprezinta provocari considerabile pentruintreprinzatori, care se pot confrunta cu un esec in primii ani defunctionare. Suportul acordat microintreprinderilor siintreprinderilor mici nou infiintate, sau aflate in faza destart-up, prin intermediul incubatorului de afaceri reprezinta ofacilitate importanta pentru a sustine crearea locurilor de muncasi dezvoltarea economica", spune Cornelia Muraru, sef dedepartament in cadrul incubatorului tehnologic si de afaceriinovatoare INMA-ITA din Bucuresti.

In plus, incubatoarele tehnologice si de afaceri inovatoare,membre ale ReNITT (Reteau Nationala de Inovare si TransferTehnologic in cadrul careia functioneaza 16 incubatoare tehnologicede afaceri) beneficiaza si de acces la rezultatele cercetarii.

"Am ales sa pornesc afacerea in cadrul Incubatorului tehnolgicsi de afaceri INMA-ITA deoarece a fost singura entitate care mi-aacordat incredere, mi-a acordat consultanta de specialitate indomeniul brevetarii inventiei proprii si mi-a oferit servicii depromovare a acestei inventii, INMA sponsorizand brevetarea siparticiparea la diverse manifestari stiintifice nationale sieuropene", spune Birtok Corneliu Baneasa, student in utimul an laFacultatea de Inginerie din Hunedoara, care in 2007 a fost selectatpentru colaborare cu Incubatorul tehnologic si de afaceri INMA-ITAdin Bucuresti.

Corneliu Birtok Baneasa a obtinut medalia de argint la SalonulInternational de Inovatii si Investitii desfasurat la Moscova inperioada 26 - 29 august 2009 pentru un filtru de aer ce permitereducerea cu 20 la suta a consumului de carburanti laautovehicule.

Corneliu Birtok este incubat virtual (crearea firmelor noi pebaza propriilor inventii).

Firmele incubate in cadrul INMA-ITA au domenii de activitatevariate cum ar fi: realizare de echipamente tehnice destinateagriculturii; cultivare, prelucrare si cercetarea-dezvoltarea indomeniul plantelor medicinale si aromatice; aditivi alimentari sibioingredienti destinati productiilor vitivinicole ecologice,productiilor de bere si productiilor de bauturi racoritoare; fermeagricole vegetale si animale; consultanta pentru afaceri simanagement sau agroturism.

"Am ales sa dezvoltam afacerea Promotex intr-o directieinovatoare referitoare la bioingrediente destinate productiilorvitivinicole exclusiv ecologice, productiilor de bere siproductiilor de bauturi racoritoare, in cadrul unui incubatortehnologic si de afaceri inovatoare, in primul rand datoritacadrului propice dezvoltarii activitatii decercetare-dezvoltare-inovare a firmelor incubate", spunreprezentantii firmei Promotex, care are ca domeniu de activitatedistributia de materiale oenologice destinate productiilorvitivinicole, inclusiv celor ecologice, productiilor de bere siproductiilor de bauturi racoritoare din Romania si RepublicaMoldova.

"Avantajele colaborarii cu INMA-ITA se refera in special lafaptul ca, prin serviciile oferite, ne este creat un mediufavorabil pentru dezvoltarea de activitati inovative in cadrulfirmei Promotex, firma care colaboreaza cu acest incubatortehnologic si de afaceri din 2007. Inca din primul an de activitate(2002) firma a inregistrat profit iar cifra de afacere a fost inpermanenta in crestere. In acest an, chiar si in conditiile crizeieconomice, in conformitate cu angajamentele contractuale existentefirma va inregistra profit la sfarsitul anului 2009".

Si firma Organic Farms care are ca domeniu de activitateinfiintarea de ferme agricole mixte (vegetale si animale) si-adezvoltat afacerea in cadrul incubatorului de afaceri.

"Am ales sa ne dezvoltam businessul in cadrul Incubatoruluitehnologic si de afaceri INMA-ITA din cadrul INMA pentru abeneficia de transferul tehnologic al rezultatelor cercetarii dinINMA la firma noastra in vederea realizarii de produse inovatoaredestinate fermelor agricole vegetale si animale, de a beneficia deexpertiza specialistilor, pentru atragerea de fonduri in cadrulprogramelor de finantare", spun reprezentantii companiei.

Compania, care are doi angajati, a fost infiintata in mai 2009printr-o investitie de circa 1.600 de euro. "Despre incubatorul deafaceri am aflat analizand informatiile de pe diverse site-urireferitoare la rezultatele cercetarii de la diverse entitati decercetare-dezvoltare-inovare, din diferite zone si domenii deactivitate, am discutat cu personalul de la diverse incubatoare deafaceri si parcuri stiintifice si am ales Incubatorul tehnologic side afaceri INMA-ITA din cadrul INMA deoarece rezultatele cercetariiINMA si cadrul de colaborare oferit de INMA-ITA corespundstrategiei de dezvoltare a Organic Farms", sustin reprezentantiiOrganic Farm.

Contractul de incubare se incheie pe o perioada de doi ani, cuposibilitatea de prelungire cu inca un an, prin acordulpartilor.

"In cazul firmelor care acceseaza fonduri structurale specifice,durata contractului de incubare se coreleaza cu cerinteleAutoritatii Contractante", precizeaza Cornelia Muraru.

INMA-ITA este o entitate cu autonomie financiara in cadrulInstitutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini siInstalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare - INMABucuresti si a derulat pana in prezent 13 contracte de incubarefizica pentru microintreprinderi, intreprinderi mici, mijlocii simari, opt servicii de incubare virtuala si de asistare amicrointreprinderilor, IMM-urilor, intreprinzatori, doua serviciide asistenta in vederea transferului tehnologic si valorificariirezultatelor cercetarii prin implementarea in productie a douabrevete de inventie, un serviciu de consultanta pentru un Centru deInformare Tehnologica si un serviciu de consultanta si comunicarecu OSIM pentru un tanar inventator (student).

Tipuri de incubatoare de afaceri:

 • Incubatoare tehnologice si de afaceri inovatoare care au fostfinantate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii in cadrulProgramului national "Dezvoltarea infrastructurii de inovare sitransfer tehnologic - INFRATECH"
 • Incubatoare de afaceri finantate prin Programul nationalmultianual pe perioada 2002 - 2012 de infiintare si dezvoltare deincubatoare de afaceri, coordonat de Ministerul IntreprinderilorMici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri
 • Incubatoare de afaceri finantate din surse proprii

INCUBATOR TEHNOLOGIC

Avantajele oferite de un incubator tehnologic:

 • servicii specializate;
 • servicii de asistenta in afaceri pentru inovare si transfertehnologic;
 • servicii de cercetare-dezvoltare;
 • servicii de informare tehnologica, audit tehnologic, veghe siprognoza tehnologica;
 • servicii de asistenta si consultanta pentru realizarea demodele experimentale si prototipuri;
 • servicii de asistenta si consultanta pentru exploatareadrepturilor de proprietate intelectuala;
 • servicii de asistenta si consultanta in domeniul legislativ lanivel national, european si international;
 • servicii de asistenta pentru:
 • obtinerea de fonduri in cadrul unor programe nationale siinternationale;
 • identificarea partenerilor din mediul universitar si decercetare;
 • asigurarea accesului la baze de date specializate;
 • informare cu privire la prioritatile nationale, regionale silocale;
 • acces la infrastuctura de comunicare:
 • centrale telefonice, servere, retea calculatoare;
 • servicii de comunicare-informare, receptie, servicii postale,secretariat;
 • servicii auxiliare: reparatii si intretinere curenta;
 • procesare, editare, multiplicare materiale promotionale;
 • proiectare si desing pentru prezentari pe internet;
 • servicii de paza si protocol, monitorizarea permanenta aaccesului personalului autorizat.

Criteriile de selectie in cadrul incubatoruluitehnologic:

 • Criteriu de eligibilitate: incadrarea activitatilor desfasuratede catre solicitant in domeniul de activitate al INMA-ITA,acreditat de ANCS: tehnologiii si echipamente tehnice pentruagricultura, industria alimentara, ferme agricole;
 • Criterii de evaluare bazate pe informatiile prezentate inPlanul de afaceri intocmit de catre solicitant si anexat cererii deincubare;
 • nivelul de cunoastere a domeniului in care isi desfasoaraactivitatea firma;
 • fezabilitatea afacerii;
 • strategia firmei si politicile de dezvoltare;
 • experienta firmei;
 • experienta personalului firmei;
 • experienta profesionala in specialitate;
 • experienta manageriala;
 • rezultatele obtinute;
 • proiectiile financiare;
 • numar de locuri de munca create pe perioada incubarii siimediat dupa aceasta perioada.

Domenii de activitate ale firmelor incubate in cadrulINMA-ITA:

 • realizare de echipamente tehnice destinate agriculturii;
 • cultivare, prelucrare si cercetarea-dezvoltarea in domeniulplantelor medicinale si aromatice;
 • aditivi alimentari si bioingredienti destinati productiilorvitivinicole ecologice, productiilor de bere si productiilor debauturi racoritoare;
 • ferme agricole vegetale si animale;
 • consultanta pentru afaceri si management;
 • agroturism;
 • consultanta si servicii specializate pentru exploatareaeficienta a echipamentelor de apa, inclusiv din domeniulagriculturii;
 • proiectare si executie sisteme de monitorizare a retelelor deapa;
 • realizare repere turnate din fonta pentru echipamente tehnicedestinate agriculturii.

INCUBATOR DE AFACERI

1. Avantajele oferite de un incubator de afaceri:

 • Serviciile comune oferite sunt:
 • Asigurarea serviciilor administrative si de secretariat;
 • Asigurarea serviciilor de informare si documentare;
 • Prevenirea problemelor de mediu;
 • Cooperarea intre investitori in cadrul incubatorului;

Facilitati comune:

 • Spatiul incubatorului, inclusiv spatiile pentru intalniri,expozitii, instruiri, care este pus la dispozitia IMM-urilor, inconditii de calitate si preturi convenabile;
 • Utilitati pentru spatiile de lucru (energie termica, electrica,apa, gaz);
 • Servicii de telecomunicatii (telefon, fax, e-mail,internet);
 • Servicii de paza.

Servicii comune oferite contra cost:

 • Consultanta si asistenta in elaborarea planurilor de afaceri side marketing si a studiilor de fezabilitate;
 • Consultanta si instruire in managementul afacerilorinvestitiilor comune realizate de catre firmele incubate;
 • Asistenta acordata IMM-urilor in procesul de dezvoltare de noiproduse si servicii;
 • Asistenta pentru dezvoltarea de parteneriate nationale siinternationale;
 • Servicii de training, traduceri si publicitate;
 • Promovarea imaginii firmelor ce opereaza in cadrulincubatorului.

Cursuri de specializare

 • Incubatorul organizeaza periodic cursuri de specializare dindiferite domenii de activitate

2. Companiile eligibile sunt:

 • IMM nou infiintate care pe baza unui proiect fezabil dovedescpotential de dezvoltare prin crearea a minimum trei locuri de muncain urmatorii doi ani;
 • IMM cu istoric de functionare de maximum doi ani la dataintrarii in incubator trebuie sa prezinte un proiect fezabil dedezvoltare prin care sa permita crearea a minimum trei locuri demunca in urmatorii doi ani

3. Nu beneficiaza de prevederile programului:

 • societatile bancare
 • societatile de asigurare si reasigurare
 • societatile de administrare a fondurilor financiare deinvestitii
 • societatile de valori imobiliare
 • soc. cu activitate principala de comert
 • societati cu activitate de intermedieri financiare, activitatide intermedieri imobiliare, activitati juridice
 • societati cu activitate de contabilitate si revizie contabila,consultanta in domeniul fiscal, consultanta in afaceri, selectia siplasarea fortei de munca
 • alte activitati prestate in principal intreprinderilor.

4. Clientii admisi in incubator trebuie sa indeplineascaurmatoarele conditii:

 • Potential de dezvoltare a afacerii;
 • Indeplinirea obiectivelor specifice de dezvoltare;
 • Prezentarea unui plan de dezvoltare viabil;
 • Acceptarea serviciilor de consultanta de tip mentoratoferite;
 • Capacitate proprie de a plati facilitatile si serviciileoferite.

5. Incepand cu 12 septembrie, incubatorul din Brasov va demarainscrierile pentru un nou ciclu de incubare.

Firmele interesate pot sa sune la numerele detelefon: 0268.426.336 si 0372.730.815.