Curtea de Conturi a observat la ASF nereguli în încasarea veniturilor şi întârzieri la recuperarea unor restanţe de la firmele supravegheate

22 feb 2018 Autor: Roxana Rosu

Verificările făcute anul trecut de Curtea de Conturi la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) au evidenţiat o serie de nereguli referitoare la încasarea veniturilor, precum şi întârzieri la recuperarea obligaţiilor de plată restante de la entităţile supravegheate, se arată în raportul aferent anului 2016.

Astfel, raportul arată neînregistrarea sau înregistrarea cu întârziere în evidenţa contabilă a unor dobânzi şi penalităţi aferente anului 2016, provenind din neplata, de către brokerii de asigurare, a taxei de funcţionare, dar şi iniţierea cu întârziere a demersurilor legale pentru recuperarea obligaţiilor de plată restante (în sumă de 1,15 mil.lei), precum şi a majorărilor şi penalităţilor aferente acestora (93.000 lei), de la entităţile supravegheate, care nu şi-au achitat la timp sumele datorate către ASF.

Controlul efectuat de Curtea de Conturi a evidenţial şi erori şi la modul de plată a amenzii, valoarea estimată a abaterii pentru eşantionul verificat fiind de 60.000 lei, reprezentând sume cuvenite bugetelor locale şi recunoscute în mod eronat în contabilitatea ASF.

În ceea ce priveşte plata drepturilor de natură salarială, raportul arată efectuarea unei plăţi nelegale către un salariat, în valoare de 9.000 lei, reprezentând drepturi băneşti calculate eronat pentru zilele de concediu de odihnă neefectuate.

O altă abatere semnalată vizează înregistrarea eronată în evidenţa contabilă a unor cheltuieli pentru servicii poştale, precum şi cu serviciile de mentenanţă aferente unor imprimante, în sumă de 48.000 lei.

În urma controlului Curţii de Conturi, ASF a  recuperat debite de la unele dintre entităţile supravegheate, în valoare de 158.000 lei.

Având în vedere erorile identificate la ASF, Curtea recomandă respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte modul de calcul şi de înregistrare veniturilor din dobânzi şi penalităţi de întârziere, precum şi recuperarea obligaţiilor de plată restante, a majorărilor şi penalităţilor aferente acestora, şi restituirea sumelor încasate în mod eronat de către Autoritate.

 

 

Articol publicat în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 23.02.2018

 
Cuvinte cheie:
plati
, supraveghere
, recuperare
, obligatii
Vizualizari:
Printeaza
zf.ro
Abonează-te la Închide