Bănci și Asigurări

Datoria externă totală a crescut în patru ani cu 36 mld. euro, la 134 mld. euro. Rezervele valutare au crescut doar cu 10 mld. euro, la 41 mld. euro ♦ Exporturile, sursă de venituri în valută, au un plus de doar 5 mld. euro în patru ani, la 73 mld. euro. Rezervele internaţionale, valutare şi de aur, sunt pe deplin adecvate situaţiei actuale a României, susţine BNR

Datoria externă totală a crescut în patru ani cu 36 mld. euro, la 134 mld. euro. Rezervele valutare au crescut doar cu 10 mld. euro, la 41 mld. euro ♦ Exporturile, sursă de venituri în valută, au un plus de doar 5 mld. euro în patru ani, la 73 mld. euro. Rezervele internaţionale, valutare şi de aur, sunt pe deplin adecvate situaţiei actuale a României, susţine BNR

Autor: Claudia Medrega

26.11.2021, 16:20 142

♦ Unii bancheri internaţionali au luat România în vizor ♦ Banca japoneză de investiţii Nomura include România printre ţările emergente cu risc de a se confrunta cu o criză a cursului valutar.

Creşterea rapidă şi consistentă a da­to­ri­ei externe şi defi­ci­tele mari, fiscale şi de cont curent, de­ter­mi­nă unii bancheri in­ter­na­ţio­nali să ia din nou România în vizor. Banca ja­po­neză de investiţii Nomura a in­clus recent România prin­tre ţările emer­gente cu risc ma­re de a se con­frun­ta cu o criză a cursu­rilor de schimb valutar, ală­turi de Egipt, Turcia şi Sri Lanka. Analiza Nomura a luat în calcul in­di­catori pre­cum datoria ex­ter­nă ca pro­cent din pro­dusul intern brut, ra­portul dintre re­zer­vele de valută şi importuri şi indicii bursieri.

Concret, Nomura susţine că România are da­torie externă ma­re pe termen scurt, rezerve mici de va­lu­tă şi deficite fiscale şi de cont cu­rent semnificative, con­form ra­por­tului gigan­tului japonez citat de CNBC. Nu este clar dacă ana­liza Nomura a luat în calcul şi intrările de fon­duri eu­ropene în România, le­gate de Planul Naţional de Re­dre­sa­re şi Re­zi­lienţă (PNRR). In­d­icele Damocles re­alizat de Nomura mo­ni­torizează ris­curile cursului de schimb din eco­nomiile a 32 de ţări emer­gente. În 25 de ani, indi­ce­le a sem­nalat corect 64% din ulti­me­le 61 de crize ale ratelor de schimb, cu un avans de aproxi­mativ 12 luni.

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro
AFACERI DE LA ZERO