Bănci și Asigurări

Deficitul contului curent al balanţei de plăţi a crescut puternic, dar rămâne finanţabil – la sub 2% din PIB

Deficitul contului curent al balanţei de plăţi a...

Autor: Iulian Anghel

15.12.2016, 00:07 508

Deficitul contului curent al balanţei de plăţi a ajuns în primele zece luni din an la 2,9 mld. euro, faţă de doar 1 mld. euro în primele zece luni din 2015. Avem de-a face cu o erodare puternică de 180%, însă deficitul contului curent va rămâne în acest an sub control, nedepăşind, după estimări, 2% din PIB.

Deficitul de cont rămâne sub con­trol pentru că, în ciuda de­­teriorării balanţei comer­ci­ale până la 7,3 mld. euro în pri­mele zece luni, o creştere de 25,8%, an/an, excedentul comerţului cu ser­­vicii a crescut cu 12,5% pâ­nă la aproape 6,3 mld. euro în primele zece luni din an.

Deficitul comercial s-a adâncit ca urmare a relaxărilor fiscale din acest an, ceea ce indică faptul că unele componente ale eco­nomiei interne nu au fost pregătite pen­tru excesul de cerere – o creştere de con­sum în prima parte din an de 20%, care s-a temperat însă în a doua parte din an spre 14%, pe fondul eliminării efectului de bază al re­­ducerii TVA la alimente de 24% la 9% din va­­ra lui 2015. În schimb, serviciile fac în con­ti­­nuare o figură frumoasă şi cresc – de la 5,6 mld. euro în primele zece luni din 2015 la 6,3 mld. euro în primele zece luni din acest an.

Trans­portatorii duc greul aducerii bani­lor în ţară – pe serviciile de transport se înre­gis­trează, la zece luni, un excedent de 3 mld. euro.

Un deficit de cont curent de 2-3% din PIB este sustenabil, potrivit economiştilor. Chiar dacă deficitul de cont creşte, situaţia este incomparabil mai bună decât în pe­rioa­da de criză şi postcriză. După criză, deficitul de cont curent s-a ajustat puternic, dar asta în mare măsură ca urmare a restrân­gerii cere­rii, care a redus deficitul balanţei comer­ciale până la valori de sub 1% din PIB.

Acum consumul creşte puternic, defi­ci­tul comercial se adânceşte antrenând, la rân­du-i, majorarea deficitului de cont curent.

Analizele Comisiei Europene estimează că în următorii doi ani deficitul de cont curent al României nu va depăşi însă 3% din PIB, în condiţiile unei creşteri economice robuste de 4-5% din PIB.