Bănci și Asigurări

Dobânzile tot mai mici au erodat profiturile celor mai mari două bănci în primul trimestru

Dobânzile tot mai mici au erodat profiturile celor mai...

Autor: Liviu Popescu, Claudia Medrega

05.05.2016, 00:08 1457

BCR a raportat profit de 315 mil. lei în primul trimestru, în scădere anuală cu 8%, iar BRD de 73 mil. lei, mai mic cu 14%, în condiţiile veniturilor modeste încasate din dobânzile la credite.

Grupurile BCR şi BRD, care includ cele mai mari două bănci din România, au raportat profituri în scădere în primul trimestru din 2015 faţă de ace­eaşi perioadă a anului trecut, în timp ce rata creditelor neperformante a scăzut în ambele cazuri sub pragul de 20%.

Grupul BCR, care include cea mai mare bancă de pe piaţa locală, a ob­ţinut în primul tri­mes­tru un profit net de 315 mil. lei, cu circa 8% sub nivelul din aceeaşi pe­rioadă de anul trecut, în condiţiile în care venitul operaţio­nal a fost în scădere din cauza diminuării câş­­ti­gurilor din do­bânzi.

Câştigul a fost ob­ţinut în prin­cipal ca ur­mare a îmbunătăţirii con­­­tro­lu­lui riscului şi a ca­li­tăţii por­­to­fo­liului şi mai pu­ţin din activita­tea ope­ra­ţională.

Grupul francez BRD, care include ban­ca şi operaţiunile BRD Asigurări, BRD Sogelease, BRD Pensii, a avut profit de 73 mil. lei, cu 14% sub nivelul din 2015, rezultat influenţat şi de plata anua­lă către Fondul de Ga­ran­tare a Depozitelor Ban­­­care şi Fondul de Rezoluţie.

Venitul operaţional al BCR tota­liza la sfâşitul lunii martie 736,2 mil. lei, în scădere cu 1,8% faţă de pri­mul trimestru de anul tre­cut.

Evoluţia a fost influ­en­ţa­tă de dimi­nuarea ve­ni­tu­ri­lor nete din dobânzi, cu 10%, la 459 mil. lei, parţial com­pe­nsată de încasări mai mari din comi­sioane, cu un plus de 5,7%, la 177 mil. lei, po­trivit informaţiilor trans­mise de bancă.

Portofoliul total de credite al BCR a rămas la un nivel comparabil cu cel din primul trimestru de anul trecut, de 32 mld. lei. În primele trei luni ale anu­lui BCR susţine că a acordat populaţiei şi companiilor credite noi de peste 2 mi­liarde de lei.

Venitul net bancar al grupului SocGen a ajuns la 647 mil. lei, cu 3% pes­te nivelul din primul trimestru din 2015, pe fondul creşterii veniturilor ne­te din dobânzi (+7%), cât şi datorită creşterii veniturilor nete din comi­sioane mai mari (+4,8%).

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro